PowerPoint: Bildspel med snabbkommandon

Att nå fram till och engagera en publik under ett föredrag, en utbildning eller ett möte kräver både kunskap om ämnet och en trygghet i det material som stödjer presentationen. Om du använder PowerPoint kan det löna sig att träna in några smarta och snygga sätt att hantera bildspelet under visningens gång! Med en trygghet i tekniken, kan du koncentrera dig på dina åhörare och på budskapet du ska förmedla.

  • Tryck F5 för att starta bildspelet från början. Om du istället trycker SKIFT-F5 startar bildspelet från aktiv bild
  • Använd ENTERPAGE DOWNMELLANSLAGHÖGER- eller NEDÅTPIL för att bläddra till nästa bild, eller visa nästa styckei en punktlista med text 
  • Använd PAGE UPBACKSTEGVÄNSTER- eller UPPÅTPIL för att bläddra till föregående bild, eller till föregående stycke i punktlistan
  • Tryck ESC för att avbryta bildspelet
  • Tryck bildnummer och ENTER för att snabbt gå till en specifik bild
  • Använd bokstaven B för att visa svart skärm (underskatta inte vikten av variation och att emellanåt använda andra presentationshjälpmedel!). Tryck B igen för att ta bort den svarta skärmbilden och fortsätta bildspelet
  • Tryck bokstaven (W i engelsk PowerPoint) för att visa vit skärm och använd samma bokstav igen för att ta bort den vita skärmbilden
Addskills Online e-learning

Lär dig PowerPoint online!

Utbilda dig med Addskills Online e-learning.