Photoshop: Arbeta med masker i Photoshop

Om du snabbt vill skapa en markering för att klippa ut delar ur en bild, enkelt stega tillbaka och ångra retuscheringssteg samt göra enskilda ändringar som bara påverkar delar i bilden i Photoshop, så ska du arbeta med masker. Lär dig hur du gör här!