Outlook: Film - Korta tips och tricks i Outlook

Joachim Clasberg berättar om några värdefulla tips och tricks kring Outlook för våra kunder i Malmö. 

Under denna LiveClass-dragning går han igenom dessa punkter:

  • Använda flaggor för uppföljning
  • Skapa uppgifter
  • Märka mejl med kategorier
  • Söka smart
  • Skapa sökmappar
  • Visa mejl efter konversation
Addskills Online e-learning

Lär dig Outlook online!

Utbilda dig med Addskills Online e-learning.