Ledarskap: Konstruktiv feedback

Allt för många feedbackmodeller är baserade på myten om människors önskan om att vara till lags. Även om denna önskan existerar är den inte allmänt gällande, varför dessa modeller allt som ofta brister.

Modellen som presenteras i denna artikel är baserad på människors önskan om att uppnå positiva konsekvenser och/eller undvika dito negativa. Den är också flexibel, så till vida att den tar hänsyn till konsekvensens proportion av ett visst beteende. Detta i form av eskalering från steg 1 och uppåt.

Ambitionen har varit att göra modellen så pass generell att den skall fungera i alla kontexter oavsett organisation, funktion och beteende. Den har till och med visat sig vara gångbar i privatlivet, till exempel för föräldrar som skall hantera sina barns beteenden.

Kurser inom Business Skills

Är du intresserad av ledarskap?