Ledarskap: Fallgropar i förändringsprojekt

Läs Peter Hagströms artikel om de absolut vanligaste problemen som ofta uppstår i samband med förändringsprojekt och hur du på bästa sätt undviker att ramla i fallgroparna.

Peter har 28 års erfarenhet från operativa ledarroller på högsta ledningsnivå i koncerner som MTG, Eniro, Bonnier och han har varit VD i fyra bolag med upp till 230 chefer under sig.

Kurser inom Business Skills

Är du intresserad av ledarskap?