Ledarskap: Agilt ledarskap: Enkelt, Tydligt och Smidigt

Med agilt ledarskap får chefen och dennes medarbetare en tydlig metodik för att möta upp ökade krav i en föränderlig värld.

När det klassiskt plandrivna ledarskapet utvecklat och anammat motmedel, välkomnar istället det agila ledarskapet förändring. På ett strukturerat sätt tillvaratar agilt ledarskap den potential som uppstår i heterogena grupper, och kanaliserar denna potential i utveckling av gruppen och dess arbete.

Kurser inom Business Skills

Är du intresserad av ledarskap?