ITIL: Varför tjänster och IT-processer är viktiga för alla företag

Idag är alla företag beroende av IT i någon form för att kunna realisera företagets vision, affärsstrategi och mål. En effektiv hantering av IT-tjänster är därför absolut nödvändig för att uppnå överenskomna förväntningar på IT-leveranserna, och detta till allt lägre kostnadsnivåer.

Utan en god hantering av IT-leveransen är det inte ovanligt att IT-projekten havererar eller drar över budgeten.

Denna artikel ger dig kunskap om hur och varför ITIL är det bästa och mest använda ramverket för att hantera IT-tjänster och processer.