ITIL: "Det goda, det onda och det fula" i implementeringen av IT-tjänster

Många av dagens organisationer vill förbättra sin service genom att tillhandahålla kvalitetstjänster som bidrar till de upplevda resultat som kunden förväntar sig. Tyvärr är det lättare sagt än gjort. Låt oss börja med att undersöka varför så många implementeringar av IT-tjänster misslyckas.

ITILITIL hjälper organisationer se till att tillvägagångssätt vid implementering av tjänstehantering är programbaserat för att hålla tempot uppe i stället för att betrakta det bara som ett engångsprojekt. För att vidare utvidga och fördjupa kunskaperna i tjänstehantering och dess principer för en organisation, krävs det en större förståelse och kunskap inom ITIL.

Den här artikeln är skriven av Alexander Hernandez, ITIL®-Master och rådgivare för ITpreneurs.