Excel: 4 Exceltips för den avancerade användaren

Excel tipsVill du underlätta navigeringen i stora kalkylblad? Eller vill du kunna räkna negativ tid eller slippa störande felmeddelanden i dina kalkyler? Dessa tips, framtagna av Addskills kursledare, hjälper dig med det och mycket mer. 

Addskills Online e-learning

Lär dig Excel online!

Utbilda dig med Addskills Online e-learning.