IASAs definition av IT-relaterade arkitektroller

Arkitektur: IASAs definition av IT-relaterade arkitektroller i Sverige

Läs IASAs (Sveriges IT arkitekter) definition av fyra kompetensroller för IT-arkitekter. De kompetensroller som definieras är Verksamhetsarkitekt, Lösningsarkitekt, Mjukvaruarkitekt och Infrastrukturarkitekt.