VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV) 2019

Certifieringens upplägg är fastställt av VMware. Dock kan testnumren komma att förändras. Kurserna som hänvisas till nedan är Capability-baserade, och motsvarar inte testens innehåll helt och hållet.

Gå till VMwares hemsida för att se aktuell certifiering. 

Om certifieringen

Boka certifiering

Du kan boka ett eller flera test och tillhörande kurser för denna certifiering.