Cisco Professional

Professional

På Cisco Professional nivån är certifieringsspåren mer inriktade på ett specifikt arbetsområde. Cisco erbjuder ett brett utbud av certifieringsspår för olika yrkesroller. För att certifiera sig till Cisco Certified Professional så krävs det att man har en giltig CCNA sen tidigare.

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!

CERTIFIERINGAR inom Professional

Filtrera:

Jag är klar

CCDP

Test: 3 st

Rekommenderade kurser: 2 st

Cisco Certified Design Professional-spåret ger expertis inom nätverksdesign och principer. Läs mer

Test 642-902, 642-813, 642-874
Rekommenderade kurser Implementing Cisco IP Routing , Implementing Cisco Switched Networks

CCNP - Security

Test: 4 st

Rekommenderade kurser: 4 st

En CCNP Securiy-certifiering är inriktad på IT-tekniker som arbetar med Cisco nätverkssäkerhet. CCNP Security certifieringen inriktar sig på arbetsområden som: Säkerhet för routers och switches, nätverksenheter och applikationer. Certifieringen inriktar sig också på att implementera, underhålla och felsöka brandväggar, VPN och IDS IPS nätverkslösningar. Läs mer

Test 300-208, 300-206, 300-209, 300-207
Rekommenderade kurser Implementing Cisco IOS Network Security , Implementing Cisco Threat Control Systems v1.0 , Implementing Cisco Secure Mobility v1.0 , Implementing Cisco Edge Network Security Solutions v1.0 , Implementing Cisco Secure Access Solutions v1.0

CCNP - Routing & Switching

Test: 3 st

Rekommenderade kurser: 3 st

En CCNP i Routing och Switching validerar de kunskaper och färdigheter som krävs för att installera, konfigurera och felsöka LAN och WAN nätverk med 100-500 noder. Läs mer

Test 300-101, 300-115, 300-135
Rekommenderade kurser Implementing Cisco IP Routing , Implementing Cisco Switched Networks , Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks

CCNP - Data Center

Test: 4 st

Rekommenderade kurser: 4 st

CCNP Data Center motsvarar professional-nivån i Cisco Data Center certifieringen. Denna certifiering riktar sig mot business services architects, technology architects, pre-sales engineers design engineers. Läs mer

Test 642-997, 642-999, 642-998, 642-996
Rekommenderade kurser Cisco Data Center Unified Computing Implementation , Implementing Cisco Data Center Unified Fabric , Designing Cisco Data Center Unified Fabric v5.0 , Cisco Data Center Unified Computing Design v5

CCNP - Wireless

Test: 4 st

Rekommenderade kurser: 4 st

CCNP Wireless certifieringen inriktar sig på utbildning inom design, implementering och hantering av Cisco trådlösa nätverk och mobila infrastrukturer. Cisco Certified Network Professional: Wireless inriktar sig på trådlösa nätverkslösningar. Läs mer

Test 300-360, 300-365, 300-370, 300-375
Rekommenderade kurser Designing Cisco Wireless Enterprise Networks , Deploying Cisco Wireless Enterprise Networks , Troubleshooting Cisco Wireless Enterprise Networks , Securing Cisco Wireless Enterprise Networks