Startgarantier

För att underlätta din planering ger Addskills startgaranti på ett stort antal schemalagda kurser inom både systemutveckling, IT-teknik, IT-användarutbildning, ITIL och projektledning. Startgaranti garanterar att en kurs du bokat, och som skriftligen bekräftats, aldrig stängs på grund av för få bokade deltagare. På detta sätt vill Addskills erbjuda en trygghet i att få den utbildning du behöver, när du behöver den.

Aktuella startgarantier

Stockholm

18 juni

27 juni

28 juni

2 juli

5 juli

20 augusti

27 augusti

3 september

10 september

Windows Server 2016 - Active Directory and Identity Management

Implementing a SQL Data Warehouse

Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals v1.0

24 september

1 oktober

Architecting Microsoft Azure Solutions

15 oktober

Firepower / FTD training

4 november

Designing for Cisco Internetwork Solutions

12 november

Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 v3.0

Göteborg

14 juni

18 juni

25 juni

10 september

Malmö

Umeå

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.