Seminar: Windows 10 för IT-proffs

Funderar du och din organisation på Windows 10? Vad är det som är nytt och viktigt för dig som IT-proffs? Välkommen på ett kostnadsfritt seminarie där vi går in på djupet i Windows 10 – oberoende av enhet - och berättar allt som du behöver veta inför ert designarbete och införande.

Några av de områden vi tar upp är:

Produktivitet
Enkelhet och möjlighet att jobba på det sätt, den enhet och de platser som passar användarna bäst är centralt. Genom Microsoft Edge, Continuum, avancerad programhantering och en optimerad användarupplevelse ökar Windows 10 produktiviteten hos användarna. 

Enheter
Windows 10 är inte ett operativsystem enbart för datorer, utan den har en gemensam kärna oberoende på enheten. Vilka möjligheter får vi genom detta, och vilka utmaningar står vi inför?

Säkerhet
Windows 10 är det säkraste Windows-operativet någonsin – men säkerhetsfunktionerna ger oss också nya möjligheter att göra våra enheter användarvänliga samt hjälpa användarna att dela data, använda molntjänster och separera privatliv från arbetsliv på helt nya sätt.

Hantering och Azure
Molnet är en central, men inte nödvändig, del av Windows 10 och det medför nya utmaningar och hanteringsmöjligheter för dig på IT-avdelningen. Produkter som Configuration Manager och Intune får fler och nya funktioner, som sträcker sig förbi vår traditionella applikationshantering. Vi pratar också om hur andra tillverkare på ett sätt som vi inte har sett förut får möjlighet att utnyttja de nya funktionerna i Windows 10.

Windows som tjänst
Är det här er sista stora utrullning av ett nytt operativsystem? Om det är det, vad innebär det för er, vad behöver ni tänka på och hur fungerar det? Microsofts tanke med Windows som tjänst är central för Windows 10 och kommer förändra sättet vi ser på våra klientplattformar.

Information om Seminariet

Datum: 17 december 
Tid: 13.00-15.00
Plats: Teknikringen 1 e, Linköping

Detta seminariet är kostnadsfritt.