Så anpassar du dig till dataskyddsförordningen!

8 februari i Linköping

Denna utbildning ger insikt i vilken påverkan den nya lagen får på organisationen. Du informeras om vilka krav som följer med den nya lagen och vilka förändringar som bör genomföras i verksamheten. Du får också kunskap om de åtgärder som bör göras innan lagen börjar gälla. Utbildningen är en heldagsutbildning som inte kräver några förkunskaper.

VAD INGÅR?

Kursen kostar 4 490 kr och hålls den 8 februari i Linköping. I priset ingår fika, lunch, mallar, checklistor, föreläsningsanteckningar samt hela dataskyddsförordningen, allt utskrivet på papper. Dessutom får ni personligen åtkomst till uppdaterade versioner av dessa dokument fram till 2018-12-31.

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov, där de med godkänt resultat får ett diplom.

VAD OMFATTAR KURSEN?

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!