Seminar: SQL Server 2016 beta - kommande funktioner och möjligheter

Är du nyfiken på vad SQL Server 2016 kan göra för dina tillämpningar? Finns det några funktioner som gör en uppgradering till SQL Server 2016 självklar?

SQL Server 2016 finns redan i en publik beta och många av de kommande funktionerna är redan kända. Vi går under två timmar igenom många av de nya och uppdaterade funktionerna som hittills är kända och drar paralleller till andra databasmotorers implementation av liknande lösningar och ger exempel på hur man kan använda dem. Nya funktioner är skoj, men det är inte alltid helt uppenbart hur man kan använda dem.

Säkerhet
Vi tittar på nya funktioner för datasäkerhet för att kunna exempelvis hålla allt data krypterat hela tiden, möjlighet att maska känsliga data som kreditkortsnummer och nya möjligheter för s.k multi-tenantdatabaser att garantera användare åtkomst till enbart sina egna data.

Prestanda
Vi tittar också på prestandahöjande funktioner för att kunna se och hantera även historiska exekveringsplaner och förbättringar för transaktionshantering i minnet (s.k In-memory OLTP)

Tillgänglighet
På tillgänglighetssidan undersöker vi hur AlwaysOn har mognat sedan släppet i SQL Server 2012 och hur SQL Server 2016 möjliggör än starkare kopplingar mellan den egna datahallen och molnet.

Användbarhet
Microsoft har lyssnat på sin enorma användarbas och gjort flertalet efterlängtade förbättringar i SQL Server Management Studio. Vi tittar på några funktioner som kan förenkla en databasadministratörs vardag och minska krångel.

Information om Seminariet

Datum: 10 december 
Tid: 13.00-15.00
Plats: Teknikringen 1 e, Linköping

Detta seminariet är kostnadsfritt.