Föreläsning: Hjärnkoll på kommunikation

23 april, kl 17.00 i Malmö.

Alla ledare och medarbetare kommunicerar, men alla är inte kommunikativa. Att kommunicera handlar mer än om att bara prata och vidarebefordra tankar och känslor, det handlar om att skapa värde.

Idag vet man att ledare och medarbetare som är bra på att kommunicera har större inflytande på attityder, välbefinnande och prestationer. De är bättre på att motivera, lösa problem och konflikter samt nå målen än de som inte är kommunikativa.

Föreläsare Christina Haugsöen kommer här att inspirera dig och ge dig verktyg till att skapa värde utifrån den senaste forskningen inom neurologin.

Christina är beteendevetare och en enormt uppskattad föreläsare och utbildare. Hon har 19 års erfarenhet av att hjälpa organisationer och är känd för att tillsammans med ledare och arbetsgrupper skapa ett klimat av effektivitet och arbetsglädje.

Varmt välkommen!

Datum: 11 juni

Tid: 
17.00 – 17.30 Lättare mat och mingel
17.30 – 19.00 Föreläsning

Plats: Våra lokaler i Malmö, Styrmansgatan 2. 

Pris: Kostnadsfritt
Vid avbokning senare än 24 timmar innan eventet debiterar vi 300 kronor.

Föreläsningen är fullbokad. Men du är välkommen att anmäla dig till vår väntelista. 

Vad är det som skiljer en fantastisk ledare från en... ja, ledare?

Låt vår instruktör Christina Haugsöen inspirera dig till att bli en av framtidens ledare med sin artikel om ledarskap.