Microsoft Software Assurance

Microsoft Software Assurance (SA) är ett mervärde som följer med vissa av Microsofts volymavtal. Så kallade SA-vouchers, utbildningskuponger, är en del av förmånerna som följer med ditt licensavtal. Hos Addskills kan du enkelt utnyttja dessa till bland annat gratis utbildning.

Vad är Software Assurance?

SA är Microsofts förmånspaket som oftast ingår när man köper licenser genom volymlicensprogram.

Microsofts Software Assurance är volymlicenser som hjälper företag att öka sin produktivitet via support, planering av installation, utbildning, produktuppdatering och andra tjänster.

Osäker på om ni har SA-vouchers?

Du kan enkelt logga in på VLSC (Volume Licencing Service Centre) för att se och administrera ert avtal. Här kan du hämta licensinformation och aktivera och dra fördel av SA-voucher förmåner.

SA-vouchers hos Addskills

Vi på Addskills har ett stort utbud av kurser inom Microsoft där du kan utnyttja dina vouchrar och därmed ta del av gratis utbildning. Alla utbildningar är dessutom märkta med symbolen SA-voucher symbol i högerkolumnen i kursbeskrivningen. Observera att det är kundens ansvar att se till att vouchernumret är giltigt till dess att kursen är avslutad.

Fördelar med att utnyttja dina vouchers hos Addskills:

  • Vi har flest startgarantier av Microsofts svenska Learning Partners.
  • Vi har störst andel internt anställda instruktörer vilket ger en överlägsen kompetens, kvalitet, pedagogik och erfarenhet.
  • Våra instruktörer är självklart MCT-certifierade (Microsoft Certified Trainer).
  • Vi har 21 års erfarenhet av Microsoft-utbildning – det sitter i våra väggar så att säga.
  • Möjlighet till anpassning av utbildning för just ert behov som passar era affärsmål. Självklart kan dessa betalas med SA-vouchers. 

Mycket att hålla reda på?

Vi förstår att ni har mycket att göra och att det ibland kan vara svårt att hålla reda på allt som hör med SA-vouchrar till. Vi på Addskills har möjlighet att kostnadsfritt hjälpa er med er SA-voucherhantering.