Workshopdag

Att studera ensam och ostörd har sitt värde, men du behöver även möjligheten att bolla kunskaper och utmaningar med en ämnesexpert eller kanske bara någon annan i din egen situation. När du köper online-utbildning med workshop från oss ingår därför även en heldag ledd av en instruktör tillsammans med andra som genomgår samma utbildning som du.

Under workshopdagen kommer vi att gå igenom de vanligaste missförstånden och falluckorna i de teoriavsnitt och labbar som ingår i utbildningen. Du behöver därför ha gått igenom online-utbildningens alla moment innan dess. I vissa fall bedömer instruktören att utbildningens ordinarie laborationer inte räcker till, och du får då pröva på en eller flera ytterligare labbar i ämnet under workshopen.

Workshopdagen hålls i något av våra utbildningscenter där du är välkommen att delta på plats eller via en onlineplattform varifrån det passar dig.

Anpassat innehåll

Instruktören är en svensktalande ämnesexpert med erfarenhet av att leda kurser i ämnet. Som erfaren kursledare är man i allmänhet förberedd på vilka frågor som uppstår under deltagarnas studier och laborationer, men du får även möjligheten att meddela din instruktör under utbildningens gång vilka ämnen du skulle vilja tas upp under workshopdagen.

Detta får du

  • Svensk ämnesexpert med verklighetsförankring
  • Meddela önskemål inför workshopdagen
  • Genomgång av viktiga och svåra avsnitt
  • Praktiska tips om genvägar och fallgropar i labbar och verklighet
  • Labba med stöd av en erfaren kursledare
  • Diskutera och testa problem och utmaningar med instruktör och övriga deltagare
  • Nätverka med andra i samma arbetssituation