Addskills LiveClass™

Med Addskills LiveClass™ breddar vi utbildningsmöjligheterna på din ort, så att du får tillgång till utbildning av högsta kvalitet utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar. Vi erbjuder utbildning via Addskills LiveClass™ på våra utbildningscenter i Göteborg, Malmö, Linköping, Sundsvall och Umeå samt hos dig.

Vad är LiveClass™?

Addskills LiveClass™ är en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Kursledaren står i en så kallad masterkurssal med elever som vanligt. Masterkurssalen är uppkopplad med den senaste videokonferenstekniken till en molnbaserad konferenslösning och satellitkurssalar runt om i landet. Deltagarna i satellitkurssalarna deltar på samma villkor och kommunicerar direkt med lärare och klasskamrater i masterkurssalen och de andra satellitkurssalarna via ljud- och videouppkoppling.

Detta gör att Addskills LiveClass™ i stora drag ger samma upplevelse som att delta i utbildning på plats. Om du deltar i LiveClass™ på ett av våra utbildningscenter, får du en professionellt utformad inlärningsmiljö med de bästa förutsättningarna för att ostört utveckla din kompetens och maximera inlärningen. Du kan även välja att koppla upp dig via Skype eller webbrowser ifrån ditt arbete, hemmet eller annan plats som passar dig. Konceptet fungerar för både företagskurser och schemalagd utbildning.

Som LiveClass™-deltagare kan du:

  • Följa kursledarens teorigenomgångar och demonstrationer.
  • Interagera fullt ut i diskussioner och erfarenhetsutbyte med kursledaren och övriga deltagare.
  • Se kursledarens presentation, whiteboard-anteckningar och demonstrationer.
  • Få distanshjälp av kursledaren vid individuella övningar.
  • Få maximal inlärning genom den kontrollerade utbildningsmiljön när du deltar från ett av våra utbildningscenter.

Addskills LiveClass™ skiljer sig från många andra e-utbildningslösningar genom att den erbjuder lärarledda instruktioner, mycket interaktion och en kontrollerad utbildningsmiljö. Du kan ostört fokusera på ditt lärande och använder en dator som är optimerad och installerad för din specifika kurs.

Mer om Addskills LiveClass™

Addskills LiveClass™ genomförs med specifikt utrustade kurssalar på Addskills utbildningscenter, s.k. master- respektive satellitkurssal.

Masterkurssalen
För att du som deltar i Addskills LiveClass™ skall kunna få den förväntade kursupplevelsen, är masterkurssalen utrustad med videokameror och mikrofoner som sänder ljud och bild i HD-kvalitet. Den traditionella whiteboard-tavlan är utbytt mot en elektronisk modell som sänder allt som kursledaren presenterar, ritar och demonstrerar. I masterkurssalen finns TV-monitorer och högtalare som tar emot bild och ljud från satellitkursalarna. Masterkurssalen finns i ett av Addskills utbildningscenter.

Satellitkurssalen
I ett annat av Addskills utbildningscenter finns satellitkurssalen där du med kurskollegor deltar på utbildningen. Med det befinner du dig i en kontrollerad och fungerande utbildningsmiljö. Satellitkurssalen är utrustad med två TV-monitorer. Den ena spelar upp bild i realtid från masterkurssalens aktiva videokamera medan den andra visar det som kursledaren presenterar på den elektroniska whiteboarden. Med mikrofon och högtalare har du som LiveClass™-deltagare samma förutsättningar att interagera i diskussioner och erfarenhetsutbyte som en deltagare i masterkurssalen. Under individuella övningar kan du kommunicera och få hjälp av din kursledare via ett anpassat fjärrskrivbordsprogram.

Hos dig

Om du inte kan delta från satellitkurssalen ett av våra utbildningscenter, kan du koppla upp dig från en egen dator med internetuppkoppling. Inför kursen får du en inbjudan till ett virtuellt mötesrum via e-post. Det finns flera sätt att ansluta, de vanligaste är via en browser eller Skype. Försök skapa dig en så bra utbildningsmiljö som möjligt:

  • Försök sitta ostört, gärna med ett headset för maximalt fokus på kursen.
  • Om du går en teknikkurs, ha gärna labbmiljön på en dator och din LiveClass-anslutning på en annan.
  • För maximal utbildningsupplevelse, försök om möjligt att ha tre olika skärmar till Liveclass-koppling, labbmiljö och kursmaterial/browser.
  • Du kan stänga av din mikrofon om du inte deltar i någon diskussion. Försök däremot att ha din webbkamera igång. Det finns inget tvång på detta, men läraren har lättare att avgöra hur klassen ligger till om han eller hon kan se er allihop.

Addskills LiveClass™ vs. traditionell distansutbildning

  Addskills LiveClass™ Traditionell distansutbildning

Upplägg

 

Precis som utbildning på plats, kortare teorigenomgångar följt av demonstration och övningar

Längre teorigenomgångar följt av individuella övningar

Teorigenomgång 

Interaktion som att delta i utbildning på plats

Vanligtvis envägskommunikation med liten möjlighet till interaktion

Laborationer

Kursledaren stödjer via videotelefoni och delad skärm Liten möjlighet att få stöd och det vanligtvis genom chatt eller e-post
Intresserad av LiveClass™?
Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.
* = obligatorisk uppgift