Addskills LiveClass™

Med Addskills LiveClass™ breddar vi utbildningsmöjligheterna på din ort, så att du får tillgång till utbildning av högsta kvalitet utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar. Vi erbjuder idag utbildning via Addskills LiveClass™ i Göteborg, Malmö, Linköping, Sundsvall och Umeå.

Vad är Addskills LiveClass™?

Addskills LiveClass™ är en lärarledd interaktiv onlineutbildning. Kursledaren står i en så kallad masterkurssal med elever som vanligt. Masterkurssalen är uppkopplad med den senaste videokonferenstekniken till satellitkurssalar runt om i landet. Deltagarna i satellitkurssalarna deltar på samma villkor och kommunicerar direkt med masterkurssalen och de andra satellitkurssalarna via ljud- och videouppkoppling.

Detta gör att Addskills LiveClass™ i stora drag ger samma upplevelse som att delta i utbildning på plats. Eftersom LiveClass™-deltagande sker på ett av Addskills utbildningscenter, får du de bästa förutsättningarna att ostört utveckla din kompetens och maximera inlärningen. Kurserna kan ges både som företagskurser och som schemalagd utbildning.

Som LiveClass™-deltagare kan du:

  • Följa kursledarens teorigenomgångar och demonstrationer.
  • Interagera fullt ut i diskussioner och erfarenhetsutbyte med kursledaren och övriga deltagare.
  • Se kursledarens presentation, whiteboard-anteckningar och demonstrationer.
  • Få distanshjälp av kursledaren vid individuella övningar.
  • Få maximal inlärning genom den kontrollerade utbildningsmiljön.

Addskills LiveClass™ skiljer sig från många andra e-utbildningslösningar genom att den erbjuder lärarledda instruktioner, mycket interaktion och en kontrollerad utbildningsmiljö. Du kan ostört fokusera på ditt lärande och använder en dator som är optimerad och installerad för din specifika kurs.

Mer om Addskills LiveClass™
Addskills LiveClass™ genomförs med specifikt utrustade kurssalar på Addskills utbildningscenter, s.k. master- respektive satellitkurssal.

Masterkurssalen
För att du som deltar i Addskills LiveClass™ skall kunna få den förväntade kursupplevelsen, är masterkurssalen utrustad med videokameror och mikrofoner som sänder ljud och bild i HD-kvalitet. Den traditionella whiteboard-tavlan är utbytt mot en elektronisk modell som sänder allt som kursledaren presenterar, ritar och demonstrerar. I masterkurssalens bakre vägg finns TV-monitorer och högtalare som tar emot bild och ljud från satellitkursalarna. Masterkurssalen finns i ett av Addskills utbildningscenter.

Satellitkurssalen
I ett annat av Addskills utbildningscenter finns satellitkurssalen där du med kurskollegor deltar på utbildningen. Med det befinner du dig i en kontrollerad och fungerande utbildningsmiljö. Satellitkurssalen är utrustad med två TV-monitorer. Den ena spelar upp bild i realtid från masterkurssalens aktiva videokamera medan den andra visar det som kursledaren presenterar på den elektroniska whiteboarden. Med mikrofon och högtalare har du som LiveClass™-deltagare samma förutsättningar att interagera i diskussioner och erfarenhetsutbyte som en deltagare i masterkurssalen. Under individuella övningar kan du kommunicera och få hjälp av din kursledare via ett anpassat fjärrskrivbordsprogram.

Addskills LiveClass™ vs. traditionell distansutbildning

  Addskills LiveClass™ Traditionell distansutbildning

Upplägg

 

Precis som utbildning på plats, kortare teorigenomgångar följt av demonstration och övningar

Längre teorigenomgångar följt av individuella övningar

Teorigenomgång 

Interaktion som att delta i utbildning på plats

Vanligtvis envägskommunikation med liten möjlighet till interaktion

Laborationer

Kursledaren stödjer via videotelefoni och delad skärm Liten möjlighet att få stöd och det vanligtvis genom chatt eller e-post

Utbildningsmiljö

Certifierade LiveClass™-kurssalar minimerar risken för störning  Vid din arbetsplats är risken för störande moment stor

Kurskollegor

På Addskills utbildningscenter träffar du andra kursdeltagare Genomförs utbildningen från arbetsplatsen eller hemmet finns inga möjligheter att träffa kurskollegor

 

   
Intresserad av LiveClass™?
Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.
* = obligatorisk uppgift