VMware View - Desktop Fast Track

Kursen går i högt tempo och ger dig kunskap och färdigheter inom VMware View-sviten: VMware® View Manager™, VMware® View Composer™, and VMware® ThinApp®. Kursen ger applikations-orienterade administratörer förmågan att att virtualisera Windows-applikationer med ThinApp samt välja erfoderlig process för utrullning och uppdatering av miljön. Du får också en metodik för att analysera och designa View-lösningar för en vSphere-infrastruktur.

Utbildningen inklursar innehållet från följande standardkurser:

 • VMware View - Install, Configure, Manage
 • VMware View - Design Best Practices

För att innehållet skall hinnas med under kursen går den i ett högre tempo än andra liknande utbildningar, och kursdagarna kan även tänkas vara längre än vanligt.

Målsättning med kursen

Efter avslutad kurs kan du räkna med att förstå egenskaper och handhavande av VMware View, inklusive designprinciper och ThinApp. Du lär dig följande:

 • Installera och konfigurera nya komponenter
 • Skapa och hantera såväl dedikerade som flytande desktop-pooler
 • Rulla ut och handha virtuella Linked-Clone Desktops
 • Konfigurera och handha desktops som körs i Local Mode
 • Konfigurera användarprofiler med View Persona Management
 • Konfigurera säker access till desktops via publikt nätverk
 • Paketera applikationer med ThinApp

Förkunskaper

Du behöver goda kunskaper inom VMware vSphere, motsvarande kurs T308, Install Config Manage.

Ämnesområden

Introduction to VMware View

 • View features and components

View Connection Server

 • Installation and configuration

View Desktops

 • View Agent
 • PCoIP and Remote Desktop Protocol remote display protocols
 • USB redirection and multimedia redirection

View Client Options

 • View Client
 • View Client with Local Mode
 • Thin clients and zero clients
 • Virtual Printing with View Clients

View Administrator

 • Configuring the View environment
 • Managing users, sessions, and policies
 • Configuring and provisioning automated pools of desktops
 • Role-based delegated administration
 • Monitoring the View environment

Configuring and Managing Linked Clones

 • View Composer operations
 • Deploying and provisioning linked-clone desktops
 • Managing linked-clone desktops
 • Managing persistent disks

Local Mode Desktops

 • Configuring local-mode desktops
 • View Transfer Server and the Transfer Server repository
 • Local-mode operations

Managing View Security

 • Network configuration and authentication options
 • Configuring the View security server

View Persona Management

 • Configuring user profiles with View Persona Management
 • View Persona Management and Windows roaming profiles
 • Configuring a View Persona Management deployment
 • Best practices for a View persona Management deployment

Command-Line Tools and Backup Options

 • The vdmadmin  utility
 • Client systems in kiosk mode
 • Backing up the View databases
 • Restoring the View databases

View Connection Server Performance and Scalability

 • Replica connection servers
 • Performance considerations and load balancing

VMware ThinApp

 • Using ThinApp to capture applications
 • Deploying and updating ThinApp packages
 • Virtualizing Internet Explorer 6 for use on a Windows 7 system
 • Managing ThinApp applications in View

Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

Design Methodoloty

 • General design process
 • Elements of a successful View solution
 • A design process for View solutions

Use-Case Definition

 • Identifying use cases and their characteristics
 • Options for collecting performance data

Pool and Desktop Design

 • Mapping use cases to View pools
 • Design decisions for pool configurations
 • Configuring and optimizing virtual desktops

Remote Display Protocols

 • Designing the access infrastructure
 • Comparing PCoIP and Remote Desktop Protocol (RDP) design considerations
 • Determining when to use PCoIP optimization controls
 • Configuring PCoIP tuning parameters for a use case

View Pod and Block Design

 • Designing the View infrastructure
 • Choosing an authentication solution
 • Designing a load-balancer solution

VMware Infrastructure Design

 • Mapping View infrastructure requirements to vSphere 5
 • Sizing VMware ESXi™ hosts for CPU and memory
 • Sizing VMware® vCenter Server™ systems
 • Sizing network capacity for PCoIP and RDP

Storage Design

 • Designing the storage solution
 • Sizing datastores based on capacity and performance metrics
 • Deploying tiered storage for View Composer linked clones

End-User Session and Client Device Design

 • Managing end-user personas and sessions
 • Best practices for using Active Directory in a View environment
 • Designing a View Persona Management solution
 • Selecting client devices

Om kursen

Pris: 39 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod T324

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com