Systemutveckling - Kurser och utbildning

Utbildning för Systemutvecklare, med kurser inom .Net Framework och Java samt även mer generiska tillämpningskunskaper som arkitektur och Scrum.

Gå en masterclass för en guru!

Vi har ett stort utbud på masterclasses med gurus från hela världen.

Kurser inom Systemutveckling

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Developing ASP.NET MVC Web Applications

5 dagar

32950 kr

Kod: M20486mod

Datum: 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj

Kursen riktar sig till utvecklare som använder Visual Studio 2012 och .Net Framework 4.5, och som skall utveckla webbapplikationer baserade på MVC version 4. Kursen innefattar även moment där vi går igenom och labbar med nyheterna i MVC 5. Läs mer

Göteborg 27 februari, 27 mars, 29 maj
Stockholm 27 mars, 29 maj
Malmö 27 mars, 24 april, 29 maj
Linköping 27 mars, 29 maj

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

4 dagar

29450 kr

Kod: M20480mod

Datum: 20 februari, 7 mars, 4 april, 30 maj

Denna kurs ger dig kunskaper inom HTML5 med tillhörande CSS3 samt Javascript för att utifrån dessa teknologier utföra programmering. Här får du grundkunskaperna till att kunna skapa såväl webbapplikationer som Windows Store Apps. Läs mer

Göteborg 20 februari, 7 mars, 30 maj
Stockholm 7 mars, 30 maj
Malmö 7 mars, 4 april, 30 maj
Linköping 7 mars, 30 maj

Developing Windows Azure and Web Services

5 dagar

35450 kr

Kod: M20487

Datum: 6 februari, 29 maj

Denna kurs riktar sig till .Net-utvecklare som skall designa och utveckla tjänster som hämtar och modifierar data lokalt och eller mot externa källor. Kursen är baserad på Visual Studio 2012 och .NET 4.5, och behandlar även utveckling och publicering till hybridmiljöer av Windows Azure och servrar på plats. Läs mer

Stockholm 6 februari, 29 maj
Linköping 6 februari, 29 maj
Sundsvall 6 februari, 29 maj
Umeå 6 februari, 29 maj

Programming in C# - Intermediate

3 dagar

24950 kr

Kod: M20483-2mod

Datum: 15 mars, 17 maj

Denna Visual Studio 2013-kurs riktar sig till .NET-utvecklare som vill fördjupa sina kunskaper i språket C#. Under kursen används WPF som exempelteknik, men kursen passar både dig som ska utveckla för webb eller för desktop. Läs mer

Stockholm 15 mars, 17 maj
Göteborg 15 mars, 17 maj
Malmö 15 mars, 17 maj
Linköping 15 mars, 17 maj

ASP.NET MVC 5 and C# - Developing Web Applications

2 dagar

19950 kr

Kod: A345

Datum: 23 februari, 22 maj

Under den här kursen behandlas först grunderna i mönstret, varefter ASP.NET MVC Frameworks implementation av Model, View och Controller behandlas i detalj. Under Model behandlas tekniker för dataåtkomst som LINQ och Entity Framework 6. Kursen täcker också områden som Razor View Engine, automatiserade enhetstester, säkerhet och ASP.NET Web API. Läs mer

Stockholm 23 februari, 22 maj
Göteborg 23 februari, 22 maj
Malmö 23 februari, 22 maj
Linköping 23 februari, 22 maj

Developing with Node.js

2 dagar

19950 kr

Kod: A359

Datum: 20 februari, 22 maj

Node.js has emerged as an incredibly popular and fast-growing platform used for web applications, IoT, mobile, enterprise application development, and microservice architectures. Läs mer

Stockholm 20 februari, 22 maj
Göteborg 20 februari, 22 maj
Malmö 20 februari, 22 maj
Linköping 20 februari, 22 maj

Programming in C# - Fundamentals

3 dagar

24950 kr

Kod: M20483-1mod

Datum: 6 mars, 8 maj

Denna Visual Studio 2013- och .Net Framework 4.5-kurs riktar sig till utvecklare som ska börja eller har börjat arbeta med .NET och språket C#. Under kursen lär du dig programstruktur och språksyntax i C#. Läs mer

Stockholm 6 mars, 8 maj
Sundsvall 6 mars, 8 maj
Umeå 6 mars, 8 maj
Göteborg 6 mars, 8 maj

Introduktion till programmering

2 dagar

19450 kr

Kod: A179

Datum: 16 februari, 8 juni

Det här är en introduktionskurs för dig som inte hållit på med programmering tidigare. Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i programmering, kanske för att senare gå vidare med en annan utbildning eller arbeta med script eller PowerShell. Kursen är också lämplig för dig som vill få en bättre allmän förståelse för programmering. Läs mer

Stockholm 16 februari, 8 juni
Linköping 16 februari, 8 juni
Sundsvall 16 februari, 8 juni
Umeå 16 februari, 8 juni

Introduktion till Javascript

1 dagar

9950 kr

Kod: A356

Datum: 6 mars, 29 maj

Denna kurs i Javascript ger dig den utbildning du behöver för att snabbt komma igång att skapa Javascript för att addera funktionalitet till en modern webbplats. Kursen är plattformsoberoende och lämpar sig för alla utvecklare, oavsett plattformserfarenhet. Läs mer

Stockholm 6 mars, 29 maj
Göteborg 6 mars, 29 maj
Malmö 6 mars, 29 maj
Linköping 6 mars, 29 maj

Microsoft .NET Framework 4 - Data Access

3 dagar

25950 kr

Kod: M10265mod

Datum: 13 mars, 22 maj

Denna Visual Studio 2010- och .NET 4-kurs riktar sig till erfarna utvecklare som känner till grunderna för dataåtkomst CRUD i Windows Client- och Webbapplikationsmiljöer, som vill lära sig att optimera sin design och utveckla högpresterande dataåtkomst CRUD med hjälp av Entity Framework. Läs mer

Stockholm 13 mars, 22 maj
Linköping 13 mars, 22 maj
Sundsvall 13 mars, 22 maj
Umeå 13 mars, 22 maj

Microsoft Azure Service Bus In-Depth with Alan Smith

2 dagar

19950 kr

Kod: A329

Datum: 16 mars

This intensive two day course provides the knowledge and skills required to leverage the SOA, communication and integration capabilities provided by Microsoft Azure Service Bus. The course is targeted at experienced .NET developers who wish to create distributed applications using cloud-based capabilities. Läs mer

Stockholm 16 mars
Linköping 16 mars
Sundsvall 16 mars
Umeå 16 mars

Developing WPF Applications using C# and Visual Studio 2015

4 dagar

30950 kr

Kod: A344

Datum: 18 april

Kursen riktar sig till systemutvecklare som utvecklar applikationer för Windows. Windows Presentation Foundation WPF ger utvecklare och designers möjlighet att skapa nya och spännande gränssnitt med vektorbaserad grafik. Läs mer

Stockholm 18 april
Sundsvall 18 april
Umeå 18 april
Göteborg 18 april

Testdriven utveckling med Visual Studio 2015

2 dagar

19950 kr

Kod: A323

Datum: 8 maj

Testdriven utveckling TDD har seglat upp som en av de starkast lysande stjärnorna för agil utveckling. TDD har blivit en naturlig del av agila rörelsen på samma nivå som Scrum, Domain-Driven Design och Continuous Integration. Läs mer

Stockholm 8 maj
Göteborg 8 maj
Malmö 8 maj
Linköping 8 maj

Visual Studio 2013 - Object Oriented Programming Fundamentals

3 dagar

24950 kr

Kod: M6367mod

Datum: 10 maj

Denna kurs riktar sig till utvecklare som skall börja arbeta i Visual Studio, men inte har någon tidigare erfarenhet av objektorienterad utveckling. Den passar även utmärkt för dig som vill förstärka dina kunskaper inom objektorientering. Läs mer

Stockholm 10 maj
Göteborg 10 maj
Malmö 10 maj
Linköping 10 maj

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

17950 kr

Kod: EP108

Datum: 5 april, 19 april, 24 maj, 8 juni

Denna Scrum Master kurs gör dig väl förtrogen med metoden Scrum och hur den ska tillämpas. Du lär dig vad som krävs av en Scrum Master och hur du bygger upp ett väl fungerande team. Läs mer

Stockholm 5 april, 24 maj
Göteborg 19 april
Malmö 8 juni

Beginning AngularJS

2 dagar

19500 kr

Kod: ET271

Datum: 2 februari, 6 april, 12 juni

Det är utmanande att skala upp en stor webbapplikation. Att få JavaScript att fungera som man vill. Att hitta en balans mellan innehåll, presentation och applikationslogik. Att dela upp allting i återanvändbara komponenter som är lätta att förvalta. Ibland är det svårt bara att få allting att fungera likadant i alla webbläsare. Läs mer

Stockholm 2 februari, 12 juni
Göteborg 6 april

Beginning Java

3 dagar

24500 kr

Kod: ET140

Datum: 27 februari, 22 mars, 8 maj

Med denna kurs får du en introduktion till programmeringsspråket Java från grunden. Kursen hjälper dig förstå språkets grunder och syntax. Vi täcker dom viktigaste delarna av språket och dom standardbibliotek som följer med en installation av språket. Läs mer

Göteborg 27 februari
Stockholm 22 mars, 8 maj

Advanced C#

3 dagar

25970 kr

Kod: ET320

Datum: 6 februari, 24 april, 22 maj

Vill du bemästra C# och Visual Studio? Vill du se hur enkelt och effektivt det är att implementera moderna designmönster? Vill du lära dig hur experterna programmerar, och hur de skapar bra APIer? Då är detta kursen för dig! Läs mer

Stockholm 6 februari, 22 maj
Göteborg 24 april

Intermediate Python

2 dagar

19500 kr

Kod: ET291

Datum: 23 februari, 15 maj

Python är ett mångsidigt språk, och har funnit användning som ett skriptspråk, i numeriska tillämpningar, inom inbäddad programmering, inom behandling av naturligt språk, i web- och GUI-programmering och inom informationssäkerhetsbranschen. Dess fokus på läsbarhet gör det till ett utmärkt språk för utveckling med öppen källkod såväl som inom företagen. Läs mer

Stockholm 23 februari, 15 maj

TypeScript

2 dagar

19500 kr

Kod: ET370

Datum: 13 februari, 4 april

TypeScript tar avstamp från JavaScript och gör det till ett säkert språk. Du får gradvis typcheckning, kodkomplettering, och statisk kontroll av hur din kod hänger ihop. JavaScript har aldrig haft det hårda skyddande skal som vi är vana vid i nutida språk. TypeScript agerar som ett programmerings-exoskelett, och ger dig säkerhet, uttrycksfullhet och precision ovanpå JavaScript. Läs mer

Stockholm 13 februari, 4 april