SUSE Linux Enterprise 11 SP2 Fundamentals

Under denna kurs introduceras du till grunderna i Linux och får en övergripande förståelse för egenskaperna i SUSE Linux Enterprise 11. Detta är den första kursen i CLA- och LPIC-2-programmet för SUSE Linux Enterprise 11.2, och utgör grundkunskaperna för en Linux-administratör eller helpdesk-tekniker i en Enterprise-miljö.

Den här kursen är utformad för dig som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av Linux och som vill få en grundläggande förståelse av operativsystemet SUSE Linux Enterprise 11.2. Den är även intressant att gå för dig som vill förbereda dig för att ta certifieringen: Novell Certified Linux Administrator 11.2 eller Linux Professional Institute LPIC-1.

Du lär dig

Under den här kursen kommer du att lära dig följande: 

  • Introduktion till Linux
  • Använda skrivbordet i Linux
  • Lokalisera och använda hjälpfunktioner
  • Hantera Linux filsystem
  • Arbeta med skal och kommandotolk
  • Administrera Linux med YaST
  • Hantera användare, grupper och rättigheter 
  • Använda textredigerare i Linux
  • Hantera mjukvara med RPM
  • Specifikt innehåll för LPIC-1-certifieringen

Ämnesområden

SECTION 1: First Steps with Linux
Objective 1: Overview of the Linux Desktop
Objective 2: Use the GNOME Desktop Environment
Objective 3: Access the Command Line Interface from the Desktop
SECTION 2: Locate and Use Help Resources
Objective 1: Access and Use man Pages
Objective 2: Use info Pages
Objective 3: Access release Notes and White Papers
Objective 4: Use GUI-Based Help
Objective 5: Find Help on the Web
SECTION 3: Manage Linux File System
Objective 1: Understand the File System Hierarchy Standard (FHS)
Objective 2: Identify File Types in the Linux System
Objective 3: Change Directories and List Directory Contents
Objective 4: Create and View Files
Objective 5: Work with Files and Directories
Objective 6: Find Files on Linux
Objective 7: Search File Content
SECTION 4: Work with the Linux Shell and CLI
Objective 1: Get to Know the Command Shells
Objective 2: Understand the Multiuser Environment
Objective 3: Execute Commands at the Command Line
Objective 4: Get to Know Common Command Line Tasks
Objective 5: Understand Command Syntax and Special Characters
Objective 6: Use Piping and Redirection
SECTION 5: Administer Linux with YaST
Objective 1: Get to Know YaST
Objective 2: Network-config with YaST
Objective 3: Add a printer
Objective 4: Software Management with YaST
Objective 5: Understand the Role of SuSEconfig
SECTION 6: Manage Users, Groups, and Permissions
Objective 1: Manage User and Group Accounts with YaST
Objective 2: Describe Basic Linux User Security Features
Objective 3: Manage User and Group Accounts from the CLI
Objective 4: Manage File Permissions and Ownership
Objective 5: Ensure File System Security
SECTION 7: Use Linux Text Editors
Objective 1: Get to Know Linux Text Editors
Objective 2: Us the Editor vi to Edit Files
SECTION 8: Manage Software with RPM
Objective 1: Manage RPM Software Packages
Objective 2: Manage RPM Software Sources/Catalogs with ZYpp
Objective 3: Update and Patch SLE


Course 3101 and 3102 LPIC-1 Addendum:
Objective 1: Use Debian Package Management
Objective 2: yum Package Management
Objective 3: SQL Data Management
Objective 4: Install and Configure X11
Objective 5: Message Transfer Agent (MTA) Basics
Objective 6: Fundamentals of TCP/IP

Förkunskaper

Baskunskaper i något operativsystem. Kursen är utformad för de som är nybörjare inom Linux operativsystem. Kunskap i något annat operativsystem är tillräcklig.

Om kursen

Pris: 26 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod N3115

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com