Linux System Administration

Denna Linux-kurs ger dig den utbildning du behöver för att arbeta professionellt som systemadministratör i en Linuxmiljö. Kursen tar upp administration, konfiguration och uppgradering av Linux och täcker de tre stora distributionsfamiljerna Red Hat, Suse och Debian/Ubuntu. Du lär dig hantera verktyg och koncept för att handha en professionell infrastruktur baserad på Linux.

Certifiering

Kursen är förberedande för certifieringen Linux Foundation Certified System Administrator, som även är ett av kraven för Microsoft-certifieringen MCSA: Linux on Azure.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med Linux och skall utföra administration av professionell arbetsmiljö och infrastruktur baserad på någon av de större Linux-distruibutionerna.

Förkunskaper

Before attending this course, students must have:

  • Knowledge of the basic components of Linux.
  • Familiarity with text editors.
  • Working knowledge of Bash scripting.

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 32 950,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod M55187
Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

19 juni

2 oktober

4 december

Kunduppgifter