Windows Server 2012 - Server Infrastructure

Windows Server 2012 har väldigt många olika roller och funktioner som man kan välja att installera. Många kanske bara använder sig av ett fåtal av dessa, ibland för att kompetens saknas eller förståelse för när och hur de ska användas.

Denna kurs vänder sig till dig som ska bygga effektiva lösningar med Windows Server och använda de funktioner som produkten innehåller på bästa sätt. Du lär dig för- och nackdelar med olika tekniker och hur olika lösningar bör sättas upp och dimensioneras.

Kursen är förberedande för certifieringen 70-413 som är en av de två cert man behöver ta för att bli MCSE: Server Infrastructure.

För en utförligare kursbeskrivning, besök Microsoft Learning.

Du lär dig

 • Uppgradera och migrera befintlig miljö, och planera ev virtuallisering av fysiska servers.
 • Automatisera serverinstallationer med WDS och deploymentverktyg.
 • Planera IP-adresser, subnät och DHCP lösningar, samt använda IPAM.
 • Skapa effektiva DNS lösningar med hög tillgänglighet.
 • Välja rätt AD design med avseende på forest, domain, och trusts.
 • Skapa rätt AD struktur med OU:n för att kunna delegera och få Group Policies att fungera.
 • Bygga AD lösningar med många siter och hantera replikering och placering av Domain Controllers.
 • Bygga lösningar för datalagring med iSCSI.
 • Planera och sätta upp filservrar med DFS, Branchchache och Dynamic Access Control.
 • Skapa lösningar för fjärråtkomst via VPN, Direct Access och RADIUS.
 • Designa och implementera NAP.

Ämnesområden

För en mer detaljerad beskrivning, vänligen klicka här.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i denna utbildning är det rekommenderat att du har erfarenhet av att implementera och administrera en Windows Server miljö. Du bör också ha grundläggande nätverkskunskap samt erfarenhet av att arbeta med AD, på en nivå över support.

Om kursen

Pris: 39 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20413

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com