Windows Server 2012 R2 - Skills Upgrade, Accelerated

Denna Windows Server 2012 R2-kurs bygger vidare på dina tidigare kunskaper från Server 2008. Den är speciellt framtagen för att vara en accelererad utbildningsinsats med ett minimalt antal repetitionsmoment från föregående serverversioner.

Kursen går igenom de tjänster och funktioner i Server 2012 som fått ny eller förbättrad funktionalitet. Fokus läggs framförallt på hantering, nätverkstjänster, lagring, accesskontroll, Hyper-V, klustring, federering och identitetshantering.

Accelererad kurs

För att korta ned tiden du behöver vara borta från arbetet har vi accelererat kursen till ett koncentrat av kunskap utan att för den skull tappa bort det viktigaste ingredienserna. Vi har tagit bort vissa delar, men vi har också ändrat kursupplägget genom att rationalisera många av labbarna, som ofta kan vara väldigt tidskrävande.

Certifiering

Kursen är delvis förberedande för certifieringstestet 70-417, som är en av vägarna till MCSA på Windows Server 2012 för dig som har erforderlig certifiering på Windows Server 2008. Som deltagare på kursen får du med dig hela originalkursens dokumentation, och har därmed ett fullständigt studiematerial inför testet.

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig innehållet i denna utbilding är det rekommenderat att du har erfarenhet av att implentera och administrera en Windows Server 2008 R2 miljö. Du bör också ha grundläggande nätverkskunskap samt erfarenhet av att arbeta med AD, på en nivå över support.

Ämnesområden (Engelska)

Installing and Configuring Windows Server 2012

 • Installera och migrera roller.
 • Det nya sättet att hantera en eller flera servers med Server Manager oavsett om det är en Core- eller en full
 • GUI-installation.

Managing Storage in Windows Server 2012

 • Konfigurera Data deduplication.
 • Sätta upp iSCSI target.
 • Skapa Storage Spaces.

Implementing Network Services

 • Konfigurera DNSsec.
 • DHCP failover.
 • IPAM för administrering av ip-adresser.

Implementing Remote Access

 • DirectAccess
 • VPN

Implementing Failover Clustering

 • Sätta upp ett kluster.
 • Hantera Quorum.
 • Cluster Shared Volumes .
 • Cluster-Aware Updating för automatisk uppdatering av ett kluster.

Implementing Hyper-V

 • Konfigurera Hyper-V.
 • Hantera virtuella diskar.
 • Konfigurera virtuella switchar.Konfigurera virtuella maskiner.

Implementing Failover Clustering with Hyper-V

 • Konfigurera Shared VHD
 • Konfigurera Scale-Out File Server
 • Live Migration och Storage migration
 • Hyper-V replikering
 • Översikt VMM

Implementing Secure Data Access for Users and Devices

 • Använda Claims för användare och datorer
 • Använda sig av Resource Properties
 • Skapa regler för att kontrollera access
 • Använda File Classification tillsammans med DAC
 • Konfigurera Access-Denied Assistance
 • Konfigurera Work Folders

Implementing Active Directory Domain Services

 • Det nya sättet att installera DC
 • Cloning av DC
 • Uppgradering av DC till 2012 eller 2012 R2
 • Group Managed Service Accounts
 • Group Policies
 • Windows Azure Active Directory
 • Workplace Join

Om kursen

Pris: 26 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M20417acc

Kursen är Optimerad av AddskillsKursen är Optimerad av Addskills

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com