Windows Server 2012 R2 - Deployment and Migration

Denna Windows Server 2012 R2-kurs riktar sig till dig som skall rulla ut och migrera servrar till Windows Server 2012 R2. Utbildningen innefattar både teoretiska genomgångar och praktisk tillämpning i laborationer.

Kursen innehåller planering och genomförande med hjälp av olika installationssätt, t ex installation med Windows Deployment Services (WDS), Microsoft Deployment Toolkit (MDT 2013) och SCCM 2012 R2 i både fysiska och virtuella miljöer.

Kursen innefattar också uppgradering och migrering av tjänster som Active Directory, DHCP, DNS, AD Certificate Services och AD Federation Services samt migrering av File Services, Web Services och Application Services.

Ämnesområden:

 • Planera och genomföra installationer av Windows Server 2012 R2 med hjälp av lokalt media
 • Konfigurera och säkra upp servrar remote efter installation
 • Implementera en strategi för volymlicensering av servrar
 • Implementera en strategi för centraliserade installationer av Windows Server 2012 R2
 • Hur man tillämpar metoder för image-utrullningar av servrar
 • Hur man använder verktyg i Windows ADK för utrullning och hur man kan skapa och använda Unattended Answer Files
 • Hur man använder Windows Deployment Services – WDS – för att rulla ut Windows Server 2012 R2
 • Hur man använder Microsoft Deployment Toolkit – MDT 2013 – för att rulla ut Windows Server 2012 R2
 • Konfigurera Lite Touch Installation med hjälp av MDT 2013
 • Konfigurera Zero Touch Installation med hjälp av MDT 2013 och SCCM 2012 R2
 • Microsoft’s virtualiseringsplattform
 • Planera för en virtualisering av servermiljön
 • Uppgradera och migrera nätverkstjänster – DHCP, DNS
 • Planera och konfigurera IPAM
 • Uppgradera och migrera server roller – File Server, Web Server, Application Server
 • Uppgradera och migrera AD DS – uppgradera domänkontrollanter
 • Rekonstruera domäner
 • Migrera AD Certificate Services, AD Federation Services, AD Rights Management Services
 • Planera och implementera Windows Azure AD

Förkunskaper

För att du på bästa sätt skall kunna tillgodogöra dig innehållet i kursen bör du ha grundläggande kunskaper om hur servrar fungerar i ett existerande Windows Server-nätverk.

Tidigare erfarenhet av Windows Server 2008, kunskaper i serverbaserade roller i Windows Server som DHCP, DNS, AD CS samt kunskaper om Active Directory är en fördel. Erfarenhet av att ha arbetat med Windows Server 2012 R2 är också en fördel.

Om kursen

Pris: 26 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod M10974

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com