Microsoft App-V 5

Denna tredagars kurs i App-V 5 ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att planera, installera och administrera hela Microsofts Application Virtualization plattform. Förutom att designa och implementera en App-V infrastruktur får du lära dig att virtualisera både standard- och komplexa applikationer genom praktiska labbar.

Kursen kommer att ge dig en grundlig kunskap i hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela MS Application Virtualization-plattformen. Vi går igenom hur man skapar och uppdaterar virtuella applikationspaket. Du lär dig vad som är möjligt att virtualisera med App-V och fördelarna med den nya App-V 5-versionen.

Du som har deltagit på kursen kommer även att kunna beskriva och föreslå implementationen för den deployment-metod som bäst passar din egen organisation, dess förutsättningar och behov.

Ämnesområden

 • Introduktion till applikationshantering
 • Introduktion till Microsoft App-V 5.1
 • App-V arkitekturen för tillgängliga deploymentmetoder (App-V Native Infrastructure, SCCM 2012, Standalone / MSI deployment)
 • Installation och konfiguration av App-V klienten
 • Virtual Application Extension, hantera hur dina virtuella applikationer interagerar med Operativsystemet
 • Virtual Application Connection Groups, två eller flera virtuella applikationer som delar samma virtuella miljö
 • Hantera och automatisera App-V klienten med MS PowerShell
 • Installation och konfiguration av App-V Native Infrastructure modell
 • Hur man integrerar App-V i System Center Configuration Manager 2012
 • Introduktion till sekvensering
 • Avancerad sekvensering
 • Verktyg och resurser
 • Uppdatera befintlig App-V-miljö till App-V 5.1

Förkunskaper

 • För att du på bästa sätt skall kunna tillgodogöra dig innehållet i kursen bör du ha:
 • Grundläggande erfarenhet av Windows operativsystem och programdistribution

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 25 950,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod T510

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

8 maj

Kunduppgifter