Windows Server-utbildning hos Cornerstone!

Windows Server - Kurser och utbildning

Addskills erbjuder en mängd utbildningar inom Windows Server, allt från installation och administration, avancerad konfiguration till applikationsdistribuering och uppgradering från tidigare operativsystem. Nedan hittar du alla våra kurser inom Windows Server.

Gå en masterclass för en guru!

Vi har ett stort utbud på masterclasses med gurus från hela världen.

Kurser inom Windows Server

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Automating Administration with Windows PowerShell 4.0 Populär

4 dagar

29450 kr

Kod: M10961mod

Datum: 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, fler

Den här utbildningen lär dig kunskaperna i hur du använder PowerShell 4.0 för administrering och automatisering av Windows-baserade servrar. Läs mer

Stockholm 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Linköping 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Sundsvall 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Umeå 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari

Windows Server 2016 - Advanced Skills Update

4 dagar

29450 kr

Kod: T983

Datum: 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, fler

Denna mycket labbintensiva Windows Server 2016-kurs riktar sig till dig som redan kan Windows Server 2012 R2 mycket bra och vill labba med nyheterna i Windows Server 2016 med stöd av en instruktör. Läs mer

Stockholm 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Linköping 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Sundsvall 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Umeå 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari

Advanced Automated Administration with Windows PowerShell

3 dagar

24950 kr

Kod: M10962

Datum: 19 april, 3 maj, 22 maj, 20 september, fler

Den här kursen lär dig hur du automatiserar och effektiviserar ditt dagliga managerings- och administrationsarbete och funktioner i din Windows Server-infrastruktur. Läs mer

Stockholm 19 april, 3 maj, 20 september, 22 november
Göteborg 19 april, 3 maj, 20 september, 30 oktober, 22 november
Malmö 19 april, 3 maj, 22 maj, 20 september, 22 november
Linköping 19 april, 3 maj, 20 september, 22 november

Microsoft Azure - Integrating On-Premises Core Infrastructure

3 dagar

25950 kr

Kod: M10992

Datum: 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december

Denna tredagars Azure hybrid-kurs behandlar flertalet Azure-komponenter, såsom Azure Compute, Azure Storage samt nätverkstjänster som kan utnyttjas vid implementation av hybridlösningar. I detta sammanhang innebär begreppet hybrid att integrera infrastruktur-teknologier i kundens eget datacenter med Azure IaaS- och PaaS-tjänster. Läs mer

Stockholm 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december
Göteborg 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december
Malmö 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december
Linköping 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december

Windows Server 2016 - Active Directory and Identity Management

5 dagar

32950 kr

Kod: M20742

Datum: 24 april, 8 maj, 26 juni, 14 augusti

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig kunskaperna för att konfigurera och hantera Active Directory Domain Services AD DS i en distribuerad miljö, implementera Group Policy samt ta kontroll över Active Directory-relaterade göromål i en Windows Server 2016-miljö. Läs mer

Stockholm 24 april, 8 maj, 14 augusti
Göteborg 24 april, 8 maj, 26 juni, 14 augusti
Malmö 24 april, 8 maj, 14 augusti
Linköping 24 april, 8 maj, 14 augusti

Microsoft Azure Fundamentals

2 dagar

19450 kr

Kod: M10979

Datum: 4 maj, 18 september, 12 oktober, 13 november

Denna Azure-kurs riktar sig till professionell IT-personal som skall börja arbeta med Microsoft Azure. Den ger de grundläggande kunskaperna du behöver för att hantera och utvärdera Azure, oavsett om du är tekniker, utvecklare eller arbetar med databaser. Läs mer

Stockholm 4 maj, 18 september, 13 november
Sundsvall 4 maj, 18 september, 13 november
Umeå 4 maj, 18 september, 13 november
Göteborg 4 maj, 18 september, 12 oktober, 13 november

Microsoft Azure AD - Integrating On-Premises Identity Infrastructure

2 dagar

19450 kr

Kod: M10993

Datum: 6 april, 1 juni, 5 oktober

På denna tvådagarskurs lär du dig integrera en Windows Server-baserad AD DS-miljö med Azure AD till en sammanhållen katalogtjänst, samt övervaka integrationsstatus och implementera flerfaktor-autentisering. Du lär dig även att använda Azure RMS till att skydda känsliga dokument. Läs mer

Stockholm 6 april, 1 juni, 5 oktober
Göteborg 6 april, 1 juni, 5 oktober
Malmö 6 april, 1 juni, 5 oktober
Linköping 6 april, 1 juni, 5 oktober

Windows Server 2016 - Networking

5 dagar

32950 kr

Kod: M20741

Datum: 24 april, 29 maj, 21 augusti

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig grunderna till att kunna konfigurera och sköta en nätverksmiljö baserad på Windows Server 2016. Här ingår TCP IP, Remote Access och även mer avancerade teknologier såsom mjukvarudefinierat nätverk. Läs mer

Stockholm 24 april, 29 maj, 21 augusti
Göteborg 24 april, 29 maj, 21 augusti
Malmö 24 april, 29 maj, 21 augusti
Linköping 24 april, 29 maj, 21 augusti

Microsoft Azure - Architecting Workshop

3 dagar

25950 kr

Kod: M40442

Datum: 22 maj, 30 augusti, 6 november

Denna workshop ger dig kunskaper som är nödvändiga för att utforma Azure-baserade lösningar, och är relevant för såväl infrastrukturellt arbete som applikationsutveckling. Arbetet i klassrummet börjar med en genomgång av de förkunskapsstudier som du utfört innan kursen. Vi arbetar sedan i grupper med flertalet verklighetsbaserade fallstudier för att utforma lösningar för Microsoft Azure. Läs mer

Stockholm 22 maj, 30 augusti, 6 november
Göteborg 22 maj, 30 augusti, 6 november
Malmö 22 maj, 30 augusti, 6 november
Linköping 22 maj, 30 augusti, 6 november

Windows Server 2016 - MCSA Skills Update

5 dagar

32950 kr

Kod: M20743

Datum: 3 april, 24 april, 8 maj, 3 juli, fler

Denna Windows Server 2016-kurs behandlar skillnader i funktionalitet mellan Windows Server 2016 och tidigare versioner. Den behandlar funktionalitet på certifieringsnivån MCSA. Läs mer

Göteborg 3 april, 24 april, 3 juli
Stockholm 24 april, 3 juli, 21 augusti
Malmö 24 april, 8 maj, 3 juli
Linköping 24 april, 3 juli

Windows Server 2012 - Group Policies i Active Directory

2 dagar

19450 kr

Kod: T345-2

Datum: 27 april, 14 september, 16 november

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt använda dig av Group Policies för att administrera en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen vänder sig främst till dig som driftar serversystem, men lämpar sig även för t.ex. supporttekniker och helpdeskpersonal som vill öka sin förståelse för hur användarnas miljö styrs och felsöks. Läs mer

Stockholm 27 april, 14 september, 16 november
Göteborg 14 september, 16 november
Malmö 14 september, 16 november
Linköping 14 september, 16 november

Windows Server 2012 - Kontohantering i Active Directory

3 dagar

24950 kr

Kod: T345-1

Datum: 24 april, 11 september, 13 november

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt administrera användare, datorer och grupper i en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen fokuserar på administration av redan driftsatta system, och vänder sig främst till dig som t.ex. arbetar som supporttekniker eller inom helpdesk. Läs mer

Stockholm 24 april, 11 september, 13 november
Göteborg 11 september, 13 november
Malmö 11 september, 13 november
Linköping 11 september, 13 november

Microsoft Azure - Implementing Infrastructure Solutions

5 dagar

32950 kr

Kod: M20533

Datum: 15 maj, 26 juni, 14 augusti

Mycket har hänt sedan 2008 då Azure första gången lanserades och många är fortfarande inte medvetna om alla de tjänster som finns och vad som är möjligt där. Produkten har mognat och ger oss nu funktionalitet som tidigare endast de största och mest avancerade IT-avdelningar kunnat leverera. De flesta kommer säkert ha kvar viktiga delar i sin egen interna miljö, men det finns säkert vissa delar som lämpar sig för att placera i molnet. Läs mer

Malmö 15 maj, 26 juni, 14 augusti
Stockholm 26 juni, 14 augusti
Linköping 26 juni, 14 augusti
Sundsvall 26 juni, 14 augusti

Windows Server 2016 - Install, Storage and Compute

5 dagar

32950 kr

Kod: M20740

Datum: 3 april, 29 maj, 28 augusti

Denna Windows Server 2016-utbildning riktar sig till IT-proffs som arbetar med en IT-miljö baserad på Windows Server. Den går igenom installation av servern samt de tekniker som lägger grunden för serverfunktionalitet inom storage och computing, där servern utgör värd för data och applikationer. Läs mer

Göteborg 3 april, 29 maj, 28 augusti
Stockholm 29 maj, 28 augusti
Malmö 29 maj, 28 augusti
Linköping 29 maj, 28 augusti

Windows Server 2012 R2 - Advanced Active Directory Configuration

3 dagar

24950 kr

Kod: M20412-2

Datum: 10 maj, 4 oktober

I denna kurs får du den kompetens och kunskap som krävs för att implementera de senaste funktionerna i Windows Server 2012 R2 i din befintliga infrastruktur. Du lär dig avancerade lösningar och tjänster för att installera, hantera och underhålla en Windows Server 2012 infrastruktur. Läs mer

Stockholm 10 maj, 4 oktober
Göteborg 10 maj, 4 oktober
Malmö 10 maj, 4 oktober
Linköping 10 maj, 4 oktober

Windows Server 2012 R2 - Configuring Advanced Solutions

2 dagar

19450 kr

Kod: M20412-1

Datum: 8 maj, 2 oktober

I denna kurs lär du dig att implementera de senaste funktionerna i Windows Server 2012 R2 i din befintliga infrastruktur. Du lär dig avancerade lösningar och tjänster för att kunna installera, hantera och underhålla en Windows Server 2012 R2 infrastruktur. Läs mer

Stockholm 8 maj, 2 oktober
Göteborg 8 maj, 2 oktober
Malmö 8 maj, 2 oktober
Linköping 8 maj, 2 oktober

Windows Server 2016 - Security Nyhet

5 dagar

35450 kr

Kod: M20744

Datum: 3 april, 8 maj

Denna Windows Server 2016-utbildning lär dig att utnyttja funktionalitet i Windows Server 2016 för att säkra upp din nätverksmiljö utan att i onödan begränsa tillgång och smidighet för de som arbetar där. Läs mer

Göteborg 3 april, 8 maj
Stockholm 8 maj
Malmö 8 maj
Linköping 8 maj

Windows Server, System Center & Hyper-V - Implementing a Software-Defined DataCenter Nyhet

5 dagar

35450 kr

Kod: M20745

Datum: 18 april

Denna femdagarskurs lär dig implementera och handha en virtualiserings-arkitektur baserad på Virtual Machine Manager VMM 2016. Kursen beskriver även hur du övervakar din infrastruktur med Operations Manager SCOM och skyddar den med Data Protection Manager DPM . Läs mer

Stockholm 18 april
Malmö 18 april
Linköping 18 april
Sundsvall 18 april

Advanced Black Belt Troubleshooting - Windows OS Internals with Sami Laiho

4 dagar

33450 kr

Kod: MC026

Datum: 29 maj

Have you ever wondered if Windows Pagefile settings should be changed or how they actually work? Have you ever wondered what the values in Task Manager actually mean like Paged Pool, Working Set, Free memory etc? Do you know how a file actually gets cached and finally written to the disk or how threads communicate with each other? Have you ever wondered what Mutexes or Semaphores in Process Explorer really mean? If you don t know the answers, come and join this course as it will provide you with the answers and a lot more! Läs mer

Stockholm 29 maj
Göteborg 29 maj
Malmö 29 maj
Linköping 29 maj

Virtualizing Enterprise Desktops and Apps

3 dagar

26950 kr

Kod: M20694mod

Datum: 22 maj

Vill du lära dig allt om hur du implementerar Remote Desktop Services RDS i Windows Server 2012 R2? Och vill du veta hur långt du kommer utan Citrix? Då är detta kursen för dig! Under kursen lär du dig att planera en RDS-lösning, oavsett hur enkla eller komplicerade behov du har. Du får även lära dig att genomföra din plan och att installera och konfigurera Remote Desktop Services. RDS har idag tre olika användningsområden Remote Desktop, VDI och RemoteApps. Vi tar det från grunden och hela vägen upp till stora lastbalanserade RDS-serverfarmar. Läs mer

Stockholm 22 maj
Göteborg 22 maj
Malmö 22 maj
Linköping 22 maj