Configuring Windows 8.1

Denna Windows 8.1-kurs är framtagen som en utbildning för IT-tekniker och second line-supportpersonal som behöver kunna installera, administrera och underhålla Windows 8.1 i en Windows server-baserad IT-miljö.

Du kommer att lära dig att sätta upp en säker inloggning för Windows-enheter som inte är domän-kopplade, hur man installerar och skräddarsyr och konfigurerar Windows 8.1-operativsystem och appar, integrera och kontrollera behörighet till domänen och cloud-tjänster, samt migrera och synkronisera inställningar i olika enheter.

Vi kommer även att gå igenom hur du implementerar mobil säkerhet och konfiguration genom att använda Group Policy och Windows PowerShell. Kursen tar upp hur man konfigurerar användar-inställningar och profiler, nätverksuppsättningar, Hyper-V, virtuella appar och IE 11.

Man går även igenom hur du optimerar säkerheten och får kontrollerad tillgång från Windows 8.1-PC och enheter genom Workplace Join-tjänster och Work Folders.

Du lär dig

 • Beskriva lösningar och funktioner relaterade till att hantera Windows 8.1 i ett företags nätverksmiljö.
 • Bestämma krav och utföra de uppgifter som krävs för att installera och driftsätta Windows 8.1.
 • Hantera profiler och user state mellan olika Windows-enheter.
 • Bestämma de mest passande verktygen för att konfigurera Windows 8.1.
 • Konfigurera diskar, partitioner, volymer och enheters drivrutiner i ett Windows 8.1 system.
 • Konfigurera nätverksanslutningen.
 • Konfigurera resurs-anslutning för både domänanslutna och icke domän-förenade datorer och enheter.
 • Implementera Windows 8.1 teknologier för att säkra upp nätverksanslutningar.
 • Konfigurera fil-, mapp- och skrivaraccess.
 • Implementera verktyg och teknologier som kan bidra till att säkra Windows 8.1 datorer och enheter.
 • Konfigurera och kontrollera desktop appar, Windows Store appar och virtuella appar.
 • Optimera och underhålla Windows 8.1 PCs och enheter.
 • Konfigurera mobile datorers inställningar och göra det möjligt för fjärråtkomst.
 • Hur man återställer Windows 8.1.
 • Beskriva och konfigurera Klient Hyper-V.

Ämnesområden

 • Windows 8.1 in an Enterprise Network Environment
 • Installing and Deploying Windows 8.1
 • Managing Profiles and User State in Windows 8.1
 • Tools Used for Configuring and Managing Windows 8.1
 • Managing Disks and Device Drivers
 • Configuring Network Connectivity
 • Configuring Resource Access for Domain-Joined and Non-Domain Joined Devices
 • Implementing Network Security
 • Configuring File, Folder, and Printer Access
 • Securing Windows 8.1 Devices
 • Configuring Applications for Windows 8.1
 • Optimizing and Maintaining Windows 8.1 Computers
 • Configuring Mobile Computing and Remote Access
 • Recovering Windows 8.1
 • Configuring Client Hyper-V

Förkunskaper

 • Grundläggande nätverkskunskaper, inklusive Transmission Control Protocol /Internet Protocol (TCP/IP), User Datagram Protocol (UDP) och Domain Name System (DNS)
 • Kunskap om Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) principer och grunläggande AD DS hantering.
 • Förståelse för säkerhetscertifikat och grundläggande erfarenhet av Active Directory Certificate Services (AD CS).
 • Grundläggande förståelse för Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2012.
 • Grundläggande förståelse för Windows-klienter; Exempelvis, erfarenhet av att arbeta med Windows XP, Windows Vista, Windows 7 och/eller Windows 8
 • Grundläggande förståelse för PowerShell-syntax
 • Grundläggande förståelse för utrullningsverktyg (Windows ADK components: Windows PE, Windows SIM, VAMT, ImageX, USMT, and DISM concepts and fundamentals) men inte nödvändigtvis erfarenhet av att ha arbetat med sådana.

Om kursen

Pris: 39 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20687

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com