Windows-utbildning

Windows - Kurser och utbildning

Vi erbjuder kurser inom Windows på bl. a följande områden: Windows Server 2012 och 2008, Windows 7, Windows 8 och Windows 10 samt relaterade teknologier som System Center, PowerShell 3.0 och Hyper-V.

Startgarantier

Startgarantier

Som en av Sveriges största utbildningsleverantör kan vi erbjuda garanterad start på en mängd schemalagda kurstillfällen.

Kurser inom Windows

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Automating Administration with Windows PowerShell 4.0 Populär

4 dagar

27950 kr

Kod: M10961mod

Datum: 22 februari, 21 mars, 29 mars, 18 april, fler

Den här utbildningen lär dig kunskaperna i hur du använder PowerShell 4.0 för administrering och automatisering av Windows-baserade servrar. Läs mer

Stockholm 22 februari, 29 mars, 9 maj, 7 juni, 4 juli
Göteborg 21 mars
Malmö 18 april

Installing and Configuring Windows 10 Nyhet

3 dagar

22950 kr

Kod: M20697-1

Datum: 9 mars, 6 april, 20 april, 11 maj, fler

Denna kurs baseras på Windows 10, men är även till större del tillämpbart för dig som jobbar med version 7, 8, samt 8.1. Kursen är framtagen för att ge dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att installera och konfigurera Windows 10. Du lär dig också hur du konfigurerar datasäkerhet, enhetssäkerhet, nätverkssäkerhet, samt hur du felsöker, uppdaterar och återställer Windows 10. Läs mer

Stockholm 9 mars, 20 april, 1 juni, 6 juli
Göteborg 11 maj
Malmö 6 april

Windows Server 2012 R2 - Install and Configure Populär

5 dagar

29450 kr

Kod: M20410

Datum: 15 februari, 4 april, 23 maj, 4 juli

Den här grundläggande Windows Server 2012 R2-kursen riktar sig till dig som vill få de kunskaper som krävs för att installera en Windows Server 2012 R2-infrastruktur i en befintlig företagsmiljö. Läs mer

Stockholm 15 februari, 4 april, 23 maj, 4 juli

Windows 10 in the Enterprise Populär

2 dagar

15450 kr

Kod: A266

Datum: 31 mars, 9 maj, 13 juni

Ska du rulla ut och hantera Windows 10 som du alltid gjort eller ska du tänka om och göra på det nya moderna sättet? För att fatta rätt beslut så får du i workshopen Windows 10 in the Enterprise vägledning i alla de många vägval som finns när du ska se till att dina användare får den moderna Windows 10-plattformen. Läs mer

Stockholm 31 mars, 9 maj, 13 juni

Windows 10 – Skills Upgrade

2 dagar

15450 kr

Kod: T551

Datum: 29 mars, 2 maj, 7 juni

Är Windows 10 Microsofts bästa OS hittills? Detta kommer vi ta reda på under 2 dagar då vi går igenom det nya gränssnittet och jämför det mot de föregående versionerna Windows 7 samt 8. Kursen fokuserar på ny funktionalitet i Windows 10. Läs mer

Stockholm 29 mars, 2 maj, 7 juni

Microsoft Azure Fundamentals

2 dagar

15550 kr

Kod: M10979

Datum: 7 mars

Denna Azure-kurs riktar sig till professionell IT-personal som skall börja arbeta med Microsoft Azure. Den ger de grundläggande kunskaperna du behöver för att hantera och utvärdera Azure, oavsett om du är tekniker, utvecklare eller arbetar med databaser. Läs mer

Göteborg 7 mars

Windows Server 2012 - Kontohantering i Active Directory Populär

3 dagar

21950 kr

Kod: T345-1

Datum: 14 mars, 13 juni

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt administrera användare, datorer och grupper i en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen fokuserar på administration av redan driftsatta system, och vänder sig främst till dig som t.ex. arbetar som supporttekniker eller inom helpdesk. Läs mer

Stockholm 14 mars, 13 juni

Mastering Microsoft Identity Manager

3 dagar

22950 kr

Kod: T522

Datum: 22 februari, 16 maj

Under den här kursen lär du dig att planera, implementera och hantera MIM, Microsoft Identity Manager. Kursen täcker även in grunderna kring certifikatshantering av MIM. Läs mer

Stockholm 22 februari, 16 maj

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions Nyhet

5 dagar

28550 kr

Kod: M20533

Datum: 11 april, 20 juni

Mycket har hänt sedan 2008 då Azure första gången lanserades och många är fortfarande inte medvetna om alla de tjänster som finns och vad som är möjligt där. Produkten har mognat och ger oss nu funktionalitet som tidigare endast de största och mest avancerade IT-avdelningar kunnat leverera. De flesta kommer säkert ha kvar viktiga delar i sin egen interna miljö, men det finns säkert vissa delar som lämpar sig för att placera i molnet. Läs mer

Stockholm 11 april, 20 juni

Configuring Windows 8.1

5 dagar

29450 kr

Kod: M20687

Datum: 21 mars, 6 juni

Denna Windows 8.1-kurs är framtagen som en utbildning för IT-tekniker och second line-supportpersonal som behöver kunna installera, administrera och underhålla Windows 8.1 i en Windows server-baserad IT-miljö. Läs mer

Stockholm 21 mars, 6 juni

Windows Server 2012 - Group Policies i Active Directory Populär

2 dagar

15450 kr

Kod: T345-2

Datum: 17 mars, 16 juni

Denna Windows Server 2012-kurs riktar sig till dig som vill lära dig att effektivt använda dig av Group Policies för att administrera en IT-miljö baserad på Active Directory och Server 2012. Kunskaperna du tillägnar dig är dock helt applicerbara även på AD-miljöer med äldre versioner av Windows Server. Utbildningen vänder sig främst till dig som driftar serversystem, men lämpar sig även för t.ex. supporttekniker och helpdeskpersonal som vill öka sin förståelse för hur användarnas miljö styrs och felsöks. Läs mer

Stockholm 17 mars, 16 juni

Microsoft App-V 5.0

3 dagar

22950 kr

Kod: T510

Datum: 21 mars, 13 juni

Denna tredagars kurs i App-V 5.0 ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att planera, installera och administrera hela Microsofts Application Virtualization plattform. Förutom att designa och implementera en App-V infrastruktur får du lära dig att virtualisera både standard- och komplexa applikationer genom praktiska labbar. Läs mer

Stockholm 21 mars, 13 juni

Windows Server 2012 R2 - Advanced Active Directory Configuration

3 dagar

22950 kr

Kod: M20412-2

Datum: 16 mars, 1 juni

I denna kurs får du den kompetens och kunskap som krävs för att implementera de senaste funktionerna i Windows Server 2012 R2 i din befintliga infrastruktur. Du lär dig avancerade lösningar och tjänster för att installera, hantera och underhålla en Windows Server 2012 infrastruktur. Läs mer

Stockholm 16 mars, 1 juni

Windows Server 2012 R2 - Configuring Advanced Solutions

2 dagar

16450 kr

Kod: M20412-1

Datum: 14 mars, 30 maj

I denna kurs lär du dig att implementera de senaste funktionerna i Windows Server 2012 R2 i din befintliga infrastruktur. Du lär dig avancerade lösningar och tjänster för att kunna installera, hantera och underhålla en Windows Server 2012 R2 infrastruktur. Läs mer

Stockholm 14 mars, 30 maj

Windows Server 2012: Advanced Active Directory Services

5 dagar

29950 kr

Kod: M10969

Datum: 7 mars, 18 april

Denna avancerade Active Directory-kurs är baserad på Windows Server 2012, och riktar sig till dig som driftsätter och administrerar servrar. Kursen riktar sig även till IT-designers och konsulter med fokus på arkitektur och integrerade helhetslösningar. Läs mer

Malmö 7 mars
Stockholm 18 april

Advanced Automated Administration with Windows PowerShell Nyhet

3 dagar

22950 kr

Kod: M10962

Datum: 29 mars, 25 april

Den här kursen lär dig hur du automatiserar och effektiviserar ditt dagliga managerings- och administrationsarbete och funktioner i din Windows Server-infrastruktur. Läs mer

Göteborg 29 mars
Stockholm 25 april

Virtualizing Enterprise Desktops and Apps

3 dagar

22450 kr

Kod: M20694mod

Datum: 21 mars, 29 mars

Vill du lära dig allt om hur du implementerar Remote Desktop Services RDS i Windows Server 2012 R2? Och vill du veta hur långt du kommer utan Citrix? Då är detta kursen för dig! Under kursen lär du dig att planera en RDS-lösning, oavsett hur enkla eller komplicerade behov du har. Du får även lära dig att genomföra din plan och att installera och konfigurera Remote Desktop Services. RDS har idag tre olika användningsområden Remote Desktop, VDI och RemoteApps. Vi tar det från grunden och hela vägen upp till stora lastbalanserade RDS-serverfarmar. Läs mer

Stockholm 21 mars
Göteborg 29 mars

Windows Server 2012 R2 - Skills Upgrade, Accelerated Nyhet

3 dagar

26450 kr

Kod: M20417acc

Datum: 21 mars, 2 maj

Denna Windows Server 2012 R2-kurs bygger vidare på dina tidigare kunskaper från Server 2008. Den är speciellt framtagen för att vara en accelererad utbildningsinsats med ett minimalt antal repetitionsmoment från föregående serverversioner. Läs mer

Göteborg 21 mars
Stockholm 2 maj

IIS 8 - Administering the Web Server Role of Windows Server Nyhet

5 dagar

29950 kr

Kod: M10972

Datum: 11 april

Denna Kurs i Internet Information Server IIS 8 ger dig den utbildning du behöver för att du skall ha kunskaper och förmåga för att konfigurera och hantera IIS 8. Kursen är tänkt att ge dig en kunskapsbas för att kunna ta dig an ett brett register av webbapplikationer och säkerhetsaspekter. Läs mer

Stockholm 11 april

Windows Server 2012 - Desktop Application Environments

5 dagar

29950 kr

Kod: M20416

Datum: 13 juni

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar företagets distribution av applikationer. Vi går igenom tekniker för installation, men även uppdateringar och övervakning. Du lär dig förutom traditionell lokal installation av applikationer även möjligheterna med Remote Desktop och App-V. Läs mer

Stockholm 13 juni