System Center 2012 Service Manager - Planning and Deploying

Du som är intresserad av att lära dig hur du kan använda Service Manager på bästa sätt, hur produkten passar in i System Center familjen och hur ett införande kan gå till så är detta kursen för dig. Kursen är baserad på Microsofts original kurs för Service Manager 2010 (50217) men är vidareutvecklad och anpassad av Anders Asp, specialist från Lumagate och MVP inom System Center Cloud and Datacenter Management.

Läs mer om Anders och hans tankar och idéer kring Service Manager på www.scsm.se.

Du lär dig

Kursen ger dig kunskaper för ett lyckat införande av Service Manager 2012 R2 - från det att du börjar ett införandeprojekt tills det att du börjar arbeta i produkten. Du lär dig installera, konfigurera, använda och anpassa produkten.

Vi tittar också på den centrala roll som Service Manager har i System Center-familjen och hur vi integrerar med övriga produkter för att dra full nytta av samtliga produkter. Du lär dig också om hur du bär dig åt för att dra maximal nytta av självbetjäningsportalen för att tillhandahålla automatiserad självbetjäning tillsammans med integrationen till System Center Orchestrator. Detta behandlas också i en av de många labbarna som är en del av kursen.

Ämnesområden

 • Introduktion av Service Manager 2012 R2
 • Att tänka på vid ett införandeprojekt
 • Arkitekturel design och skalbarhet
 • Installation av Service Manager 2012 R2
 • Genomgång av de olika processerna som supporteras av verktyget
 • Management Packs – vad är det och hur används de?
 • Connectorer – integrationer med andra produkter
  • Active Directory
  • System Center Configuration Manager
  • System Center Operations Manager
  • System Center Virtual Machine Manager
  • System Center Orchestrator
  • Exchange
 • Workflows och subscriptions
 • SLA hantering
 • Användarroller och behörigheter
 • Data Warehouse, rapporter och OLAP kuber
 • Självbetjäningsportalen
 • Automatiserad självbetjäning mha. Orchestrator
 • Felsökning, underhåll och backup
 • Anpassning av produkten genom Authoring tool och XML
 • Användning av PowerShell/SMLets

Förkunskaper

För att kunna genomföra kursen krävs en grundläggande kunskap i MOF/ITIL. Detta då produkten baseras på detta ramverk och att MOF/ITIL i sig inte behandlas i utbildningen. Det är också bra att ha viss baskunskap inom Windows Server och användarhantering i Active Directory. Har du kunskaper om andra produkter inom System Center familjen, speciellt System Center Operations Manager, så kommer det underlätta under utbildningen, men är inget krav.

Om kursen

Pris: 33 450,00 kr

exklusive moms

Längd 4 dagar
Kurskod T50217mod

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen är Optimerad av AddskillsKursen är Optimerad av Addskills

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com