SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL Part 2

Denna SQL Server 2016-kurs är en lämplig utbildning för alla utvecklare, systemadministratörer eller andra som vill fördjupa sina kunskaper i att skriva till eller ta ut information ur databaser baserade på Microsoft SQL Server.

Under kursen får du fördjupade kunskaper i Transact-SQL så att du kan använda avancerade funktioner för att skräddarsy resultatet av dina frågor. Kursen behandlar också hur du kan aggregera och pivotera data, arbeta med lagrade procedurer och en hel del annat matnyttigt.

Kursen baseras på SQL Server 2016, men det du lär dig kan också tillämpas i äldre versioner av SQL Server.

Fortsättningskurs

Denna kurs schemaläggs oftast tillsammans med den förberedande kursen, SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL Part 1, som vi rekommenderar att du även bokar dig på. Bokar du båda dessa tillsammans får du dessutom ett bättre pris.

Du lär dig

 • Table Expressions
 • Rangordningsfunktioner
 • Aggregering och pivotering
 • Lagrade procedurer
 • Transact-SQL Programmering: Variabler, loopar och villkor
 • Felhantering
 • Transaktioner
 • Praktiska tips och tricks

Förkunskaper

Du behöver vara kunnig inom Transact-SQL, motsvarande vår kurs Microsoft SQL Server 2012/2014 - Querying del 1.

Ämnesområden (Engelska)

Using Set Operators

This module introduces Microsoft SharePoint Server as a platform for BI, and then focuses on building BI dashboards and scorecards with PerformancePoint Services.

 • Writing Queries with the UNION Operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions

This module introduces window functions including ranking, aggregate and offset functions. Much of this functionality is new to SQL Server 2012. It will cover the use of T-SQL functions such as ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, NTILE, LAG, LEAD, FIRST_VALUE and LAST_VALUE to perform calculations against a set, or window, of rows.

 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions

Pivoting and Grouping Sets

This module discusses techniques for pivoting data in T-SQL as well to introduce the fundamentals of the GROUPING SETS clause. It will also cover the use of GROUP BY ROLLUP and GROUP BY CUBE syntax in SQL Server.

 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets

Executing Stored Procedures

This module introduces the use of existing stored procedures in a T-SQL querying environment. It discusses the use of EXECUTE, how to pass input and output parameters to a procedure, and how to invoke system stored procedures.

 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored Procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL

Programming with T-SQL

This module provides a basic introduction to T-SQL programming concepts and objects. It discusses batches, variables, control of flow elements such as loops and conditionals, how to create and execute dynamic SQL statements, and how to use synonyms.

 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow

Implementing Error Handling

This module introduces the use of error handlers in T-SQL code. It will introduce the difference between compile errors and run-time errors, and will cover how errors affect batches. The module will also cover how to control error handling using TRY/CATCH blocks, the use of the ERROR class of functions, and the use of the new THROW statement.

 • Using TRY / CATCH Blocks
 • Working with Error Information

Implementing Transactions

This module introduces the concepts of transaction management in SQL Server. It will provide a high-level overview of transaction properties, cover the basics of marking transactions with BEGIN, COMMIT and ROLLBACK.

 • Transactions and the Database Engine
 • Controlling Transactions
 • Isolation Levels

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Om kursen

Pris: 19 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod M20461-2mod

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen är Optimerad av AddskillsKursen är Optimerad av Addskills

Boka kursen

Välj ort och kursstart

sg Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

2 mars

30 mars

11 maj

1 juni

15 juni

29 juni

24 augusti

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter