SQL Server 2016 - Administering a Database Infrastructure

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska sköta driften av SQL Server. Den tar upp aspekter som åtkomst, rättigheter, datasäkerhet, övervakning och driftsäkerhet samt backup/restore. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012/2014.

Denna kurs är en av de två kurser som handlar om att administrera SQL Server. Den handlar främst om administration av befintliga installationer. Den andra, SQL Server 2016 - Database Provisioning, har mer fokus på införande/utrullning av SQL Server och databaser.

Förkunskaper

Du bör vara bekant med operativsystemet Windows Server och dess huvudsakliga funktionalitet.

Det är en fördel om du har kunskaper om installation av SQL Server och har arbetat med SQL Server Management Studio, SQCMD.EXE och SQL Server Configuration Manager. För detta rekommenderar vi kurs 20765, SQL Server 2016 - Database Provisioning.

Det är en fördel, men inget krav, att ha kunskaper i Transact-SQL. Till detta rekommenderar vi vår kurs SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL

Ämnesområden

Authenticating and Authorizing Users

This module covers SQL Server security models, logins, and users.

 • Authenticating connections to SQL Server
 • Authorizing logins to access databases
 • Authorization across servers
 • Partially contained databases

Assigning Server and Database Roles

This module covers fixed server roles, user-defined server roles, fixed database roles, and user-defined database roles.

 • Working with server roles
 • Working with Fixed database roles
 • Creating user-defined database roles

Authorizing Users to Access Resources

This module covers permissions and the assignment of permissions.

 • Authorizing user access to objects
 • Authorizing users to execute code
 • Configuring permissions at the schema level

Protecting Data with Encryption and Auditing

This module covers SQL Server Audit.

 • Options for auditing data access in SQL Server
 • Implementing SQL Server audit
 • Managing SQL Server audit
 • Protecting data with encryption

SQL Server Recovery Models

This module describes the concept of the transaction log and SQL Server recovery models. It also introduces the different backup strategies available with SQL Server.

 • Backup strategies
 • Understanding SQL Server transaction login
 • Planning a SQL Server backup strategy

Backup of SQL Server Databases

This module describes SQL Server Backup and the backup types.

 • Backing up databases and transaction logs
 • Managing database backups
 • Working with backup options

Restoring SQL Server Databases

This module describes the restoration of databases.

 • Understanding the restore process
 • Restoring databases
 • Working with point-in-time recovery
 • Restoring system databases and individual files

Automating SQL Server Management

This module describes how to use SQL Server Agent for automation. It also explains the benefits of using master and target servers to centralize the administration of automation.Lessons

 • Automating SQL Server management
 • Working with SQL Server agent
 • Managing SQL Server agent jobs
 • Multi-server management

Configuring Security for SQL Server Agent

This module describes the considerations for SQL Server Agent security, including proxy accounts and credentials.

 • Understanding SQL Server Agent Security
 • Configuring credentials
 • Configuring proxy accounts

Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

This module covers the configuration of database mail, alerts and notifications.

 • Configuration of database mail
 • Monitoring SQL Server errors
 • Configuring operators, alerts, and notifications
 • Alerts in Azure SQL database

Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell

This module introduces PowerShell for SQL Server.

 • Configure SQL Server using PowerShell
 • Administer SQL Server using PowerShell
 • Maintain the SQL Server environment using PowerShell
 • Managing Azure SQL Server databases using PowerShell

Tracing Access to SQL Server

This module describes how to use SQL Profiler and SQL Trace stored procedures to capture information about SQL Server. The module also describes how to use Distributed Replay to capture trace information from multiple servers, and how to monitor locking.

 • Capturing activity using SQL Server profiler
 • Improving performance with the database engine tuning advisor
 • Working with tracing options
 • Distributed replay
 • Monitoring locks

Monitoring SQL Server

This module explains how to use Distributed Management Views to monitor SQL Server. It also describes configuration of data collection and the SQL Server Utility.

 • Monitoring activity
 • Capturing and managing performance data
 • Analyzing collected performance data
 • SQL Server utility

Troubleshooting SQL Server

This module explains the SQL Server troubleshooting methodology and discusses the most common issues that can arise when working with SQL Server systems.

 • SQL Server troubleshooting methodology
 • Resolving service related issues
 • Resolving login and connectivity issues
 • Troubleshooting common issues

Importing and Exporting Data

This module covers the use of the import/export wizards and explains how they relate to SSIS. The module also introduces BCP and BULK INSERT.

 • Transferring data to/from SQL Server
 • Importing and exporting table data
 • Using BCP and BULK INSERT to import data
 • Deploying and upgrading data-tier applications

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 31 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20764

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Boka kursen

Välj ort och kursstart

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

23 januari

6 februari

13 februari

27 februari

3 april

24 april

15 maj

29 maj

12 juni

26 juni

28 augusti

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter

Chatta med oss

Chatta med oss!

Har du frågor eller funderingar? Chatta med oss direkt!