Masterclass: SQL Server 2016 Internals for Query Tuning with Kalen Delaney

Denna SQL Server 2016-utbildning ger dig som erfaren DBA eller SQL-utvecklare ytterligare kunskaper om SQL Server ”under huven” som du har stor nytta av att tillämpa när du vill få maximal prestanda på SQL-queries. Kursen är framtagen av Kalen Delaney, en världsberömd MVP och internationell guru inom området. Kursen hålls på engelska.

This is an advanced course designed for advanced SQL Server professionals. The course includes extensive demonstrations that illustrate the details of SQL Server internals as well as tuning techniques. This course will be presented on SQL Server 2016 and cover features specific to that version, but most of the information is relevant to SQL Server 2014 and SQL Server 2012, and some is relevant to earlier versions. Topics to be covered include the following:

 • SQL Server Storage Metadata
 • Tools for exploring storage structures
 • Physical Storage Structures
 • Query Processing and Query Plans
 • Optimization and Recompilation
 • Index Design and Tuning
 • Statistics Internals and Management
 • Query Tuning Tips and Techniques  

Förkunskaper

Before attending this course, students should have a good understanding and practical experience of SQL Server programming and administration. This is an advanced seminar designed for experienced SQL Server professionals.

Ämnesområden

Part 1: SQL Server Metadata

 • Architecture Overview
 • Metadata Overview
 • Dynamic Management Views

Part 2:  Index Structures

 • Metadata for Storage
 • Space Allocation
 • Tools for Examining Physical Structures
 • Heaps and B-Trees
 • Clustered Indexes
 • Nonclustered Indexes
 • Fragmentation
 • Filtered Indexes
 • Rebuilding Indexes
 • Partitioning Overview
 • Creating and Maintaining Partitions
 • Metadata for Partitioning
 • Columnstore Index Storage

Part 3: Query Processing and Query Plans

 • SHOWPLAN Options
 • Query Plan Elements
 • Types of Joins
 • Aggregation
 • Sorting
 • Data Modification

Part 4: Optimization and Recompilation

 • Optimization Overview
 • SQL Server’s Query Optimizer
 • Plan Management and Reuse
 • Causes of Recompilation
 • Forcing Recompilation
 • Statistics Management
 • Plan Cache Metadata

Part 5: Index Tuning

 • Special Index Features
 • Statistics Internals
 • Indexed Views
 • Covering Indexes
 • Filtered Indexes
 • Included Columns
 • Indexing Guidelines

Part 6: Query Tuning

 • Monitoring Tools
 • The Query Store
 • Query Improvements
 • Search Arguments
 • Constants and Variables
 • User Defined Functions and Computed Columns
 • Plan Guides
 • Query Hints

Om Kalen Delaney

The author of the course is Kalen Delaney, author of SQL Server 2012 Internals and SQL Server In-Memory OLTP Internals. Kalen has been a columnist at SQL Server Magazine since the first issue, as well as writing for MSDN and TechNet Magazines. Kalen's courses and seminars on SQL Server Internals have successfully delivered at internal Microsoft training events and as on-site courses for premier Microsoft partners around the world.

Om kursen

Pris: 29 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod MC033

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!