SQL Server och Azure SQL Database-utbildning

SQL Server och Azure SQL Database - Kurser och utbildning

Addskills är Sveriges största utbildare inom Microsoft SQL Server och Azure SQL Database och har utsetts till Sveriges bästa Microsoft-utbildningscenter. Vi erbjuder ett komplett utbud av kurser för utvecklare, administratörer och dig som skapar dataplattformar för BI-lösningar. Här träffar du kursledare som är världsledande experter. Våra SQL Server- och Azure SQL Database-kurser och utbildningar riktar sig mot både nybörjare och IT-proffs och består av både teori och praktiska övningar.

Vad säger tidigare deltagare?

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Kurser inom SQL Server och Azure SQL Database

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

SQL Server 2016 - Administering a Database Infrastructure Populär

5 dagar

32950 kr

Kod: M20764

Datum: 28 augusti, 25 september, 9 oktober, 23 oktober, fler

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska sköta driften av SQL Server. Den tar upp aspekter som åtkomst, rättigheter, datasäkerhet, övervakning och driftsäkerhet samt backup restore. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Stockholm 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november, 18 december, 29 januari
Göteborg 28 augusti, 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 13 november, 27 november, 18 december, 29 januari
Malmö 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 6 november, 27 november, 11 december, 18 december, 29 januari
Linköping 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november, 18 december, 29 januari

SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL Part 2 Populär

2 dagar

19450 kr

Kod: M20761-2

Datum: 24 augusti, 14 september, 5 oktober, 19 oktober, fler

Denna SQL Server 2016-kurs är en lämplig utbildning för alla utvecklare, systemadministratörer eller andra som vill fördjupa sina kunskaper i att skriva till eller ta ut information ur databaser baserade på Microsoft SQL Server. Läs mer

Stockholm 24 augusti, 14 september, 19 oktober, 16 november, 21 december, 25 januari
Göteborg 24 augusti, 14 september, 5 oktober, 19 oktober, 16 november, 30 november, 21 december, 25 januari
Malmö 24 augusti, 14 september, 19 oktober, 2 november, 16 november, 21 december, 25 januari
Linköping 24 augusti, 14 september, 19 oktober, 16 november, 21 december, 25 januari

SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL Part 1 Populär

3 dagar

24950 kr

Kod: M20761-1

Datum: 21 augusti, 11 september, 2 oktober, 16 oktober, fler

Denna utbildning ger dig en god förståelse för språket Transact-SQL T-SQL , som är en viktig grund oavsett om din inriktning är databasadministration, databasutveckling eller Business Intelligence. Läs mer

Stockholm 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari
Göteborg 21 augusti, 11 september, 2 oktober, 16 oktober, 13 november, 27 november, 18 december, 22 januari
Malmö 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari
Linköping 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari

SQL Server 2016 - Business Intelligence Skills Update

1 dagar

9450 kr

Kod: M10986-2

Datum: 7 september, 21 september, 5 oktober, 19 oktober, fler

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig som utvecklar eller utför Business Intelligence med SQL Server den utbildning du behöver för att gå från en tidigare version av SQL Server till version 2016, genom att gå igenom de nyheter och förändringar som kommer med den nya versionen. Läs mer

Stockholm 7 september, 5 oktober, 30 november
Göteborg 7 september, 21 september, 5 oktober, 30 november
Malmö 7 september, 5 oktober, 19 oktober, 30 november
Linköping 7 september, 5 oktober, 30 november

SQL Server 2016 - Performance Tuning and Optimization Populär

4 dagar

30950 kr

Kod: M10987

Datum: 12 september, 10 oktober, 30 oktober, 13 november, fler

Denna avancerade SQL Server 2016-utbildning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att optimera databasens prestanda och med detta få databaserna att arbeta effektivt och problemfritt. Den lämpar sig för alla som administrerar, underhåller eller utvecklar för SQL Server och ger dig kunskaper om arkitektur samt praktiskt tillämpbar trimning och prestandaoptimering. Läs mer

Stockholm 12 september, 13 november, 18 december
Göteborg 12 september, 10 oktober, 13 november, 18 december
Malmö 12 september, 30 oktober, 13 november, 18 december
Linköping 12 september, 13 november, 18 december

SQL Server 2016 Analysis Services - Data Models

3 dagar

25950 kr

Kod: M20768

Datum: 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2016. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services SSAS . Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, semantiska och tabulära datamodeller samt MDX och DAX. Läs mer

Stockholm 18 september, 16 oktober, 18 december
Göteborg 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december
Malmö 18 september, 16 oktober, 18 december
Linköping 18 september, 16 oktober, 18 december

SQL Server 2016 - Implementing a SQL Data Warehouse

5 dagar

32950 kr

Kod: M20767

Datum: 4 september, 9 oktober, 30 oktober, 11 december

Denna SQL Server 2016- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 4 september, 9 oktober, 11 december
Göteborg 4 september, 9 oktober, 30 oktober, 11 december
Malmö 4 september, 9 oktober, 11 december
Linköping 4 september, 9 oktober, 11 december

SQL Server 2016 - Database Provisioning On Azure Nyhet

2 dagar

19450 kr

Kod: M20765-2

Datum: 5 oktober, 9 november, 7 december

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som vill lära sig att utnyttja Azure för driften av SQL Server. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Stockholm 5 oktober, 9 november, 7 december
Göteborg 5 oktober, 9 november, 7 december
Malmö 5 oktober, 9 november, 7 december
Linköping 5 oktober, 9 november, 7 december

SQL Server 2016 - Database Provisioning On Premise

3 dagar

25950 kr

Kod: M20765-1

Datum: 2 oktober, 6 november, 4 december

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska sköta driften av SQL Server. Du lär dig att installera, konfigurera, uppgradera eller migrera samt de egenskaper och alternativ du behöver känna till för att utföra arbetet. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Stockholm 2 oktober, 6 november, 4 december
Göteborg 2 oktober, 6 november, 4 december
Malmö 2 oktober, 6 november, 4 december
Linköping 2 oktober, 6 november, 4 december

SQL Server 2016 - Developing part 2

2 dagar

19450 kr

Kod: M20762-2

Datum: 21 september, 26 oktober, 23 november

Kursen riktar sig utvecklare och tekniker som vill lära sig att skapa databaslösningar med SQL Server. Under kursen fördjupar du dina kunskaper om databasutveckling med SQL Server. Du lär dig bland annat att hantera avancerad tabelldesign och indexering, In-Memory-tabeller, att arbeta med XML samt använda geospatial data. Läs mer

Stockholm 21 september, 23 november
Göteborg 21 september, 26 oktober, 23 november
Malmö 21 september, 23 november
Linköping 21 september, 23 november

SQL Server 2016 - Developing part 1

3 dagar

24950 kr

Kod: M20762-1

Datum: 18 september, 23 oktober, 20 november

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig kunskaperna om funktioner och verktyg i SQL Server som du behöver för att skapa databaser. Utbildningen riktar sig utvecklare och tekniker som vill komma igång med att skapa databaslösningar med SQL Server. Du lär dig bland annat att skapa och hantera tabeller, vyer, index, lagrade procedurer och funktioner. Läs mer

Stockholm 18 september, 20 november
Sundsvall 18 september, 20 november
Umeå 18 september, 20 november
Göteborg 18 september, 23 oktober, 20 november

SQL Server 2016 Reporting Services

3 dagar

24450 kr

Kod: M10990

Datum: 5 september, 17 oktober

Denna SQL Server 2016 Business Intelligence-utbildning riktar sig till dig som skall implementera rapportverktyg som stöd för dataanalys baserade på SQL Server Reporting Services. Kursen lär dig använda utvecklingsverktygen i SQL Server Reporting Services SSRS till att skapa Self Service BI-lösningar. Läs mer

Stockholm 5 september, 17 oktober
Göteborg 5 september, 17 oktober
Malmö 5 september, 17 oktober
Linköping 5 september, 17 oktober

SQL Server 2016 - DBA and Developer Skills Update

2 dagar

19450 kr

Kod: M10986-1

Datum: 16 oktober, 1 november

Denna SQL Server 2016-kurs ger dig som arbetar med SQL Server den utbildning du behöver för att gå från en tidigare version av SQL Server till version 2016, genom att gå igenom de nyheter och förändringar som kommer med den nya versionen. Läs mer

Göteborg 16 oktober, 1 november
Stockholm 1 november
Malmö 1 november
Linköping 1 november

Microsoft SQL Server 2012/2014 - Administering

5 dagar

32950 kr

Kod: M20462

Datum: 23 oktober

Denna SQL server 2014-kurs vänder sig till dig som skall installera, konfigurera, driftsätta och underhålla SQL Server 2014 eller SQL Server 2012. Kursen är även till nytta för dig som har en 2008-miljö. Läs mer

Stockholm 23 oktober
Göteborg 23 oktober
Malmö 23 oktober
Linköping 23 oktober

Masterclass: Hacking and Securing SQL Server with Michael Jankowski-Lorek

4 dagar

30950 kr

Kod: MC041

Datum: 27 november, 14 maj

In this workshop you will analyze, learn and practice critical tasks for implementing highly secure SQL Server infrastructure. We ll start with identifying security needs regarding database servers and look at the most common attack types and use them on out of the box installation. In simple words we will hack our systems! Läs mer

Stockholm 27 november, 14 maj

Masterclass: Accelerated SQL Server 2016 Integration Services with Herbert Albert

4 dagar

32950 kr

Kod: MC043

Datum: 27 november

This 4-day instructor led training focuses on developing and managing SSIS 2016 in the enterprise. In this course, you will understand how to design, develop, deploy, and operate SSIS solutions this involves ETL solutions extraction, transformation, and loading from source systems extractions, data integration, SSIS server administration and package execution. Läs mer

Stockholm 27 november

Masterclass: Building and Managing High Availability Solutions with SQL Server with Herbert Albert Nyhet

3 dagar

25950 kr

Kod: MC044

Datum: 11 december

In this course you will learn basic aspects of High Availability as a Recovery Point Objective, Recovery Time Objective, measuring HA in percentage of time etc. Then you will get a brief overview of HA features introduced in Windows Server 2012 R2 2016, which are relevant for SQL Server solutions - domain domainless WFCS, cluster shared volumes, scale-out file services, storage spaces, storage replica, Hyper-V, etc. From the SQL Server perspective, the course will focus on the most popular HA DR features - Failover Clustering and Availability Groups. Läs mer

Stockholm 11 december

Masterclass: Advanced T-SQL Querying, Programming and Tuning with Itzik Ben-Gan

5 dagar

39950 kr

Kod: MC028

Datum: 13 november

The course focuses on writing and tuning queries and programming with T-SQL in SQL Server 2012, 2014 and 2016. Läs mer

Stockholm (Eng) 13 november

Microsoft SQL Server 2012/2014 - Designing Data Solutions

5 dagar

32950 kr

Kod: M20465

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna kurs är för dig som har jobbat ett tag med SQL Server, kanske gått någon av de grundläggande kurserna, och vill ta ett steg till. Du kanske snarare är utvecklare än DBA, men har ett intresse i databasbiten. Läs mer

Microsoft SQL Server 2012/2014 - Data Warehouse

5 dagar

31450 kr

Kod: M20463

Datum: Kursen hålls på begäran

På denna SQL Server 2014-kurs lär du dig att sätta upp ett datalager, sk Data Warehouse, för att stödja en Business Intelligence BI -lösning med SQL Server. Kursens material och labbmiljö är baserade på SQL Server 2014, men den är även lämplig för dig som arbetar med SQL Server 2012. Läs mer