SharePoint Server 2013 - Developing Core Solutions

Denna SharePoint 2013-utvecklarkurs riktar sig till professionella utvecklare som skall utföra systemutveckling för SharePoint-produkter och teknologier i teambaserade medelstora eller stora utvecklingsmiljöer.

Du kommer få de centrala kunskaper som är gemensamma för merparten av allt utvecklingsarbete för SharePoint 2013, inklusive:

 • Objektmodeler på server- och klientsidan
 • Utveckla och deploya egenskaper, lösningar och appar
 • Identitets- och rättighetshantering
 • Querying och uppdatering av listdata
 • Hantera taxonomi
 • Använda workflow för att hantera affärsprocesser
 • Anpassa användargränssnitt

Förkunskaper

Du bör ha arbetat med SharePoint och SharePoint-utveckling innan du deltar i denna kurs denna kurs Till detta rekommenderar vi vår kurs Introduktion till SharePoint. Du behöver inga 2013-specifika erfarenheter eller kunskaper.

Så här beskriver Microsoft den typiska deltagaren

Before attending this course, students must have:
 • A working knowledge of using Visual Studio 2010 or Visual Studio 2012 to develop solutions.
 • A basic working knowledge of SharePoint solution development, either in SharePoint 2013 or in earlier versions of SharePoint.
 • A working knowledge of Visual C# and the .NET Framework 4.5.
 • A basic understanding of ASP.NET and server-side web development technologies, including request/response and the page lifecycle.
 • A basic understanding of AJAX and asynchronous programming techniques.
 • A basic working knowledge of client-side web technologies including HTML, CSS, and JavaScript.
 • Familiarity with approaches to authentication and authorization, including claims-based authentication.

Detaljerad kursinformation (Engelska)

SharePoint as a Developer Platform

This module examines different approaches that can be used to develop applications with SharePoint Server 2013 the scenarios in which each approach might be appropriate.

 • Introducing the SharePoint Developer Landscape
 • Choosing Approaches to SharePoint Development
 • Understanding SharePoint 2013 Deployment and Execution Models

Working with SharePoint Objects

This module introduces the server-side SharePoint object model and how the core classes relate to sites and collections. The server-side SharePoint object model provides a core set of classes that represent different items in the logical architecture of a SharePoint deployment. Students also learn how manage permissions for server-side code.

 • Understanding the SharePoint Object Hierarchy
 • Working with Sites and Webs
 • Working with Execution Contexts

Working with Lists and Libraries

This module explains how to interact with lists and libraries. Students learn about how to work with lists and libraries programmatically using the server-side SharePoint object model and how to use query classes and LINQ to SharePoint to query and retrieve data from SharePoint lists. Student also learn how to efficiently work with lists that contain large numbers of items.

 • Using List and Library Objects
 • Querying and Retrieving List Data
 • Working with Large Lists

Designing and Managing Features and Solutions

This module examines creating and deploying custom Developing a SharePoint solutions and features. The students also learn how and when to use sandbox solutions.

 • Working with Features
 • Deploying Solutions
 • Working with Sandboxed Solutions

Working with Server-Side Code

This module describes how to develop and deploy Web Parts and event receivers in a solution.

 • Developing Web Parts
 • Using Event Receivers
 • Using Timer Jobs
 • Storing Configuration Data

Managing Identity and Permissions

This module describes how manage permissions through code and customize authentication using custom claims providers.Lessons

 • Understanding Identity Management in SharePoint 2013
 • Managing Permissions in SharePoint 2013
 • Configuring Forms-Based Authentication
 • Customizing the Authentication Experience

Managing Custom Components and Site Lifecycles

This module discusses planning and organizing sites and lists. The students also learn how to create custom component definitions and templates.

 •  Component Overview
 • Defining Custom Lists
 • Defining Custom Sites
 • Managing SharePoint Sites

Introducing Apps for SharePoint

This module introduces the SharePoint App, a new way to customize SharePoint functionality with SharePoint Server 2013. 

 • Overview of Apps for SharePoint
 • Developing Apps for SharePoint

Client-Side SharePoint Development

This module describes how to use JavaScript Client Object Model (CSOM), managed code CSOM and the REST API to build SharePoint Apps.

 • Using the Client-Side Object Model for JavaScript
 • Using the REST API with JavaScript

Developing Remote Hosted SharePoint Apps

This module examines the difference between provider hosted Apps and Remote Hosted Apps. The students will also create and deploy a Provider Hosted App.

 • Overview of Remote Hosted Apps
 • Configuring Remote Hosted Apps
 • Developing Remote Hosted Apps

Publishing and Distributing Apps

This module introduces the App Catalog so users to locate, purchase, and install apps easily. The students learn how to package and publish Apps to the App Catalog.

 • Understanding the App Management Architecture
 • Understanding App Packages
 • Publishing Apps
 • Installing, Updating, and Uninstalling Apps

Automating Business Processes

This module explains how to create workflows and workflow actions using Visio 2013, SharePoint Designer 2013 and Visual Studio 2012.Lessons

 • Understanding Workflow in SharePoint 2013
 • Building Workflows by using Visio 2013 and SharePoint Designer 2013
 • Developing Workflows in Visual Studio 2012

Managing Taxonomy

This module explains the importance of a good taxonomy in SharePoint and working with the components of the taxonomy. The students also see how to tie event receivers to the taxonomy.

 • Managing Taxonomy in SharePoint 2013
 • Working with Content Types
 • Working with Advanced Features of Content Types

Customizing User Interface Elements

This module explains different ways of customizing the SharePoint user interface, such as adding buttons to the ribbon or modifying the appearance of list views.

 • Working with Custom Actions
 • Using Client-Side User Interface Components
 • Customizing the SharePoint List User Interface

Working with Branding and Navigation

This module explains the changes in SharePoint Server 2013 to branding, designing, publishing and navigating sites. The students also learn how to create devise independent sites standard web technologies, such as HTML, CSS, and JavaScript.Lessons

 • Creating and Applying Themes
 • Branding and Designing Publishing Sites
 • Tailoring Content to Platforms and Devices
 • Configuring and Customizing Navigation

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 35 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod M20488

Software AssuranceSA-voucher gäller på denna kurs
KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs 

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com