SharePoint 2013 Spotlight – Workflows med SharePoint Designer

Den nya arkitekturen för workflows i SharePoint 2013 ger dig möjligheten att kodfritt skapa automatiserade processer som förenklar arbetet för användarna och tillåter redaktörer och administratörer att styra och övervaka arbetet.

Loopade workflows som hämtar information från externa och interna resurser kan nu skapas snabbt, effektivt och standardiserat.

Målgruppen är alla som vill bygga en effektivare informationsdelning, men kanske framför allt du som tror att en duktig utvecklare är nödvändig så fort vi vill automatisera. Konsulter är speciellt välkomna!

Kursen baseras inte på någon befintlig litteratur, utan på våra experters bedömning av vad du behöver för att utföra dessa uppgifter. 

Kursinnehåll

 

SharePoint Designer

 • Gammalt och nytt – vem kan skapa 2013 workflows?
 • Behörighetsinställningar för SharePoint Designer
 • Den nya arkitekturen – vad erbjuder den?

Olika typer av workflows

 • Lokala (List workflows)
 • Globala (Reusable workflows)
 • Okopplade (Site workflows)

Enkla workflows för Content Management

 • Flytta automatiskt
 • Workflows som styrs av policies
 • Workflows som styrs av Content Types

Web Service workflows

 • Hämta information från källor utanför SharePoint.
 • Dictionaries – bästa nyheten på länge!
Loopade workflows
 • Repetera tills det blir rätt
 • Repetera x antal gånger

Task workflows

 • Skapa flöden i processer, vänta på information
 • Nya metadata att kolla

Visuella workflows

 • Visio och SharePoint Designer

 

Förkunskaper

Du behöver inte ha genomgått någon tidigare SharePoint 2013-utbildning, men kursen förutsätter att du är bekant med SharePoints grundläggande upplägg och arbetssätt.

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 20 450,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod T732

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com