Excel-utbildning

Excel - Kurser och utbildning

Med 9 kursnivåer, 11 olika kurser och täta kursstarter är Excelkurser ett av Addskills största utbildningsområden. Addskills kursledare är erkänt duktiga pedagoger med stor praktisk erfarenhet av Excel. Hos Addskills finns excelutbildning från grundnivå där du lär dig skapa och redigera kalkyler och diagram i Excel, arbeta med funktion samt flik- och fönsterhantering. Vill du lära dig mer avancerade funktioner i Excel såsom Pivottabeller, Macron, Leta rad eller liknande passar våra utbildningar perfekt. Excel är ett dagligt verktyg som många använder och är i behov av. För att bli effektivare och enklare kunna utnyttja alla delar av Excel, oavsett om du använder Excel 2010, Excel 2013 eller är nyfiken på Excel 2016 hittar du utbildningar hos Addskills 

Vad säger tidigare deltagare?

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Addskills Online e-learning

Addskills Online e-learning

Ge företagets IT-användare tillgång till kunskap när de behöver den! 

Kurser inom Excel

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

2 dagar

8650 kr

Kod: A132

Datum: 7 september, 21 september, 5 oktober, 13 oktober, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Du fördjupar dina kunskaper inom kalkyler, avancerad formatering, kalkylbladsfunktioner och databaser i Excel. Du lär dig att koppla ihop information från olika kalkylblad och arbetsböcker. Du kan även sammanställa information från listor i Excel på ett överskådligt sätt med hjälp av pivottabeller. Läs mer

Stockholm 7 september, 5 oktober, 2 november, 16 november, 14 december
Göteborg 7 september, 21 september, 5 oktober, 5 oktober, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december
Malmö 7 september, 5 oktober, 5 oktober, 13 oktober, 2 november, 16 november, 12 december, 14 december
Linköping 7 september, 5 oktober, 5 oktober, 2 november, 16 november, 14 december

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

2 dagar

7650 kr

Kod: A130

Datum: 19 september, 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Göteborg 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december
Stockholm 3 oktober, 31 oktober, 14 november, 12 december
Malmö 3 oktober, 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 5 december, 12 december
Linköping 3 oktober, 31 oktober, 14 november, 12 december

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 1

3 dagar

15950 kr

Kod: A140

Datum: 20 september, 21 november

Lyft dina kunskaper i Excel till en ny nivå! Efter denna kurs kan du utnyttja Excels programspråk VBA Visual Basic for Applications för att effektivisera ditt Excelarbete. Du lär dig att skapa funktioner och procedurer och får med dig exempel på hur du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel VBA. Läs mer

Stockholm 20 september, 21 november
Linköping 20 september, 21 november
Sundsvall 20 september, 21 november
Umeå 20 september, 21 november

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2016

2 dagar

10950 kr

Kod: A135

Datum: 18 oktober

I Excel 2016 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Efter denna kurs kan du importera och analysera data från flera olika källor med PowerPivot. Du vet vilka möjligheter Excel ger dig för att definiera uppdaterbara frågor som omvandlar kolumner till rader, byter ut punkter mot kommatecken och på annat sätt städar ditt data. Du kan skapa relationer mellan de tabeller som skapas och sedan skapa interaktiva rapporter i Power View, som t.ex. gör att en klickning i ett diagram filtrerar andra diagram och tabeller. Läs mer

Stockholm 18 oktober
Sundsvall 18 oktober, 18 oktober
Umeå 18 oktober, 18 oktober
Linköping 18 oktober, 18 oktober

Hantera funktioner i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

5950 kr

Kod: A133

Datum: 24 oktober, 11 november

Här får du fördjupade kunskaper om Excels kalkylbladsfunktioner. Du kan bl a använda funktioner för att söka värden i listor, hantera text, statistiska funktioner, finansiella funktioner och är bekant med funktionerna i Analysis Toolpak. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Malmö 24 oktober, 11 november
Stockholm 11 november
Göteborg 11 november
Linköping 11 november

Hantera pivottabeller och listor i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

5950 kr

Kod: A134

Datum: 12 september, 7 oktober

Lär dig att skapa avancerade pivottabeller, använda avancerade filter och att hämta externa data till Excel. Efter denna Excelkurs har du fördjupade kunskaper om all hantering av listor så att du kan lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Läromedlet består av en bok, med teori och övningar. Läs mer

Malmö 12 september, 7 oktober
Stockholm 7 oktober
Sundsvall 7 oktober
Umeå 7 oktober

Analysera och visualisera data med Microsoft Excel 2013

2 dagar

10950 kr

Kod: A138

Datum: 6 oktober, 24 november

I Excel 2013 och Excel för Office 365 finns bättre möjligheter än tidigare att analysera data och visualisera data i lättolkade interaktiva rapporter, där informationen blir mer levande. Läs mer

Göteborg 6 oktober, 24 november
Stockholm 24 november
Malmö 24 november
Linköping 24 november

Accelererad grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

1 dagar

5950 kr

Kod: A131

Datum: 26 augusti, 23 september, 12 oktober

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Du får även lära dig hur man hur man arbetar med listor av olika slag i Excel, hur man hanterar utskrifter samt hur man använder Excels så kallade kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 26 augusti
Göteborg 23 september
Malmö 12 oktober

Programmera med Microsoft Excel 2010/2013/2016 VBA 2

3 dagar

15950 kr

Kod: A141

Datum: 26 september, 28 november

Här får du kunskapen som behövs för att skapa komplexa applikationer i Excel. Du vet hur du från din Excelapplikation kan styra de andra Officeprogrammen så att de utför vissa uppgifter, t ex skriver ut en rapport i Word. Du kan hämta data från olika typer av databaser. Du kan presentera data i diagram och pivottabeller som snabbt skapas med hjälp av makron. Du lär dig också hur du enkelt distribuerar dessa applikationer till andra användare. Läs mer

Stockholm 26 september, 28 november

Analysera data med Microsoft Excel 2010 och PowerPivot

1 dagar

6450 kr

Kod: A137

Datum: 20 oktober

Med tilläggsprogrammet PowerPivot för Excel 2010 kan du kombinera och analysera data från olika källor, såsom relationsdatabaser, rapporter och textfiler. Under den här kursen lär du dig hur man importerar data till PowerPivot och hur man skapar egna rapporter och gör analyser. Läs mer

Stockholm 20 oktober