Microsoft Office 365 for SMB – Core Services

De senaste åren har mycket hänt inom serverområdet. Utvecklingen går väldigt fort och det är svårt att hålla sig uppdaterad på alla nyheter inom området. Microsofts Office 365 släpper nyheter flera gånger om året som ger oss nya möjligheter som nu enkelt kan tillämpas utan långa uppstartstider och stora investeringar i hårdvara. 

Denna utbildning innehåller demonstrationer och praktiska instruktioner om hur du sätter upp Office 365 efter Fast Track modellen för dina kunder, och hur du Migrerar Epost data till Office 365. Du kommer även lära dig teknikerna för Single Sign On emot Ofice 365 och syncronisering av AD till Office 365 för Exchange Hybrid lösningar. Du kommer även att lära dig grunderna inom OneDrive for Business, Lync Online och Sharepoint Online.

Kursen syftar till att förbereda Microsoft partners, att erbjuda sina kunder Office 365, migrera maildata, implementering av ADFS och Dirsync samt utnyttja Core Services i Office 365 – Exchange Online, Sharepoint Online, Lync Online och OneDrive for business.

Vem bör delta?

Partner som arbetar med små och medelstora företag, som idag har lösningar som bygger på server och/eller cloud-teknik.
Utbildningen är utformad för IT-tekniker och konsulter som är redo att lära sig mer om tekniska lösningar för små och medelstora företag.

Vad får du?

 • Se demonstrationer och labba själv: Med fokus på att bygga verklighetsbaserade lösningar får du chans att se demonstrationer och att själv testa hur det fungerar i verkligheten.
 • Lär dig bygga lösningar för SMB-kunder: Utformad för att hjälpa partners som arbetar med små och medelstora kunder att få kunskap om lösningar baserade på den senaste tekniken från Microsoft.

Kursinnehåll

Module 0: introduction

 • Housing and Course Content
 • SMB trends
 • Partner opportunities
 • Preparing for Laborations

Modul 1 - Deploying Office 365

 • What’s in Office 365
 • Office 365 plans
 • Office 365 Fast Track
 • Fast Track deploy steps
 • Fast Track enhance steps

Laboration: Deploying Office 365 to a pilot group

Modul 2 - Microsoft Azure Active Directory and directory synchronization (DirSync)

 • Overview of Azure AD
 • Understanding Public Identity in the cloud
 • Overview of DirSync (Azure AD Sync tool)
 • Understanding Password Sync. Vs. Single Sign on
 • Synchronizing On Premises AD users and Passwords
 • Laboration: Perform a DirSync with Microsoft Azure Active Directory

Modul 3 - Office 365 mail migrations

 • Overview of Office 365 mail migration options
 • Cutover Migration
 • Staged Exchange Migration
 • Hybrid Deployment
 • IMAP Migration
 • Built-in mobile device management

Modul 4 - Helping your customers connect with their customers

 • One Drive Pro for Business
 • One Drive Sync App
 • Business Social tools like newsfeeds and Yammer
 • Lync for online meetings
 • Introduction to SharePoint Sites for collaboration

Laboration: OneDrive for Business and SharePoint sites for remote data storage and synchronization

Modul 5 - SharePoint Online collaboration services

 • Introduction to SharePoint Collaboration Services
 • Creating a Site Collection
 • Managing Site Settings and Permissions
 • Sharing Content
 • Inviting Team Members
 • Working with Newsfeeds
 • Publishing Content (authoring and uploading)
 • Basic Workflows and Document Approvals
 • Securing Content
 • Adding Tasks and Timelines to a site
 • Sharing insights and BI reports
 • Modern App Development and Discovery

Laboration: SharePoint collaboration services

 

 

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 950,00 kr

exklusive moms

Längd 1 dagar
Kurskod T063

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!