Microsoft-utbildning hos Addskills

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2016, Windows 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Addskills tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker och utvecklare och användare.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Office 365 - Enabling and Managing

5 dagar

32950 kr

Kod: M20347

Datum: 3 april, 24 april, 29 maj, 26 juni, fler

Denna Office 365-kurs för IT-tekniker ger dig utbildning för att utföra förstudie, planering, utformning, utrullning och handhavande av Office 365-baserade IT-tjänster. I detta ingår identitetshantering, beroenden, kravställning och angränsande teknologier som en 365-lösning kan vara beroende av. Läs mer

Stockholm 3 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti, 18 september, 23 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari
Göteborg 3 april, 24 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti, 18 september, 2 oktober, 23 oktober, 13 november, 4 december, 18 december, 22 januari
Malmö 3 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti, 4 september, 18 september, 23 oktober, 30 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari
Linköping 3 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti, 18 september, 23 oktober, 13 november, 18 december, 22 januari

Automating Administration with Windows PowerShell 4.0 Populär

4 dagar

29450 kr

Kod: M10961mod

Datum: 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, fler

Den här utbildningen lär dig kunskaperna i hur du använder PowerShell 4.0 för administrering och automatisering av Windows-baserade servrar. Läs mer

Stockholm 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Linköping 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Sundsvall 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari
Umeå 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december, 15 januari

Windows Server 2016 - Advanced Skills Update

4 dagar

29450 kr

Kod: T983

Datum: 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, fler

Denna mycket labbintensiva Windows Server 2016-kurs riktar sig till dig som redan kan Windows Server 2012 R2 mycket bra och vill labba med nyheterna i Windows Server 2016 med stöd av en instruktör. Läs mer

Stockholm 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Linköping 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Sundsvall 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari
Umeå 18 april, 19 juni, 15 augusti, 25 september, 7 november, 18 december, 29 januari

Supporting and Troubleshooting Windows 10

5 dagar

32950 kr

Kod: M10982

Datum: 3 april, 8 maj, 29 maj, 12 juni, fler

Denna Windows 10-kurs är framtagen för att ge deltagaren kunskap och förmåga för att supporta och felsöka PC och enheter med Windows 10 i en nätverksmiljö baserad på Windows Server. Detta innefattar förståelse för Windows 10 och dess egenskaper, hur dessa kan utnyttjas i en Active Directory-miljö samt hur de kan felsökas. Läs mer

Stockholm 3 april, 8 maj, 12 juni, 21 augusti, 6 november, 22 januari
Göteborg 3 april, 8 maj, 29 maj, 12 juni, 21 augusti, 25 september, 6 november, 27 november, 22 januari
Malmö 3 april, 8 maj, 12 juni, 21 augusti, 23 oktober, 6 november, 22 januari
Linköping 3 april, 8 maj, 12 juni, 21 augusti, 6 november, 22 januari

SQL Server 2016 - Performance Tuning and Optimization Populär

4 dagar

30950 kr

Kod: M10987

Datum: 4 april, 2 maj, 30 maj, 3 juli, fler

Denna avancerade SQL Server 2016-utbildning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att optimera databasens prestanda och med detta få databaserna att arbeta effektivt och problemfritt. Den lämpar sig för alla som administrerar, underhåller eller utvecklar för SQL Server och ger dig kunskaper om arkitektur samt praktiskt tillämpbar trimning och prestandaoptimering. Läs mer

Göteborg 4 april, 30 maj, 3 juli, 12 september, 10 oktober, 13 november, 18 december
Malmö 2 maj, 30 maj, 3 juli, 12 september, 30 oktober, 13 november, 18 december
Stockholm 30 maj, 3 juli, 14 augusti, 12 september, 13 november, 18 december
Linköping 30 maj, 3 juli, 12 september, 13 november, 18 december

System Center Configuration Manager - Managing Clients and Devices

5 dagar

32950 kr

Kod: M20696

Datum: 24 april, 29 maj, 12 juni, 26 juni, fler

Denna SCCM-utbildning ger dig kunskaper och praktisk övning i att konfigurera och hantera klienter och enheter med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager tillsammans med relaterade verktyg och system. Läs mer

Göteborg 24 april, 12 juni, 12 juni, 26 juni, 3 juli, 3 juli, 28 augusti, 28 augusti
Malmö 29 maj, 12 juni, 12 juni, 3 juli, 3 juli, 28 augusti, 28 augusti
Stockholm 12 juni, 3 juli, 28 augusti
Umeå 12 juni, 12 juni, 3 juli, 3 juli, 28 augusti, 28 augusti

Administering Microsoft Exchange Server 2016

5 dagar

32950 kr

Kod: M20345-1

Datum: 24 april, 8 maj, 4 september, 16 oktober, fler

I den här 5-dagars kursen lär du dig att installera, konfigurera och hantera en Exchange Server 2016 miljö. Vi går igenom hur man hanterar mailmottagare, gemensamma mappar, samt hur man nyttjar Exchange Management Shell på mest effektiva sätt. Vi går även igenom hur du hanterar high availability på Exchange Server installationer, samt hur du implementerar Back Up och Recovery lösningar. Under den här kursen kommer du lära dig hur man på bästa sätt övervakar en Exchange Server 2016 driftsättning. Vi går även igenom Exchange Online i en Office 365 miljö. Läs mer

Göteborg 24 april, 8 maj, 4 september, 16 oktober, 30 oktober, 20 november, 4 december, 15 januari
Stockholm 8 maj, 4 september, 30 oktober, 4 december, 15 januari
Sundsvall 8 maj, 4 september, 30 oktober, 4 december, 15 januari
Umeå 8 maj, 4 september, 30 oktober, 4 december, 15 januari

SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL Part 2 Populär

2 dagar

19450 kr

Kod: M20761-2

Datum: 30 mars, 27 april, 11 maj, 1 juni, fler

Denna SQL Server 2016-kurs är en lämplig utbildning för alla utvecklare, systemadministratörer eller andra som vill fördjupa sina kunskaper i att skriva till eller ta ut information ur databaser baserade på Microsoft SQL Server. Läs mer

Stockholm 30 mars, 27 april, 1 juni, 29 juni, 24 augusti
Göteborg 30 mars, 27 april, 11 maj, 1 juni, 29 juni, 24 augusti
Malmö 30 mars, 27 april, 1 juni, 15 juni, 29 juni, 24 augusti
Linköping 30 mars, 27 april, 1 juni, 29 juni, 24 augusti

Analyzing Data with Power BI

2 dagar

19450 kr

Kod: M10989

Datum: 10 april, 1 juni, 31 augusti, 21 september, fler

Denna Power BI-utbildning ger dig kunskaperna att hämta och analysera data för aktivt beslutsstöd, sk Self Service Business Intelligence. Power BI lyfter era data till smarta visualiseringar, som du kan samla och organisera så att du enkelt kan fokusera på det som i slutänden är viktigt för dina beslut. Med denna teknik håller du dig à jour, upptäcker trender tidigt samt fattar välgrundade och uppdaterade beslut. Läs mer

Malmö 10 april, 1 juni, 31 augusti, 21 september, 5 oktober, 2 november, 7 december
Stockholm 1 juni, 31 augusti, 21 september, 2 november, 7 december
Linköping 1 juni, 31 augusti, 21 september, 2 november, 7 december
Sundsvall 1 juni, 31 augusti, 21 september, 2 november, 7 december

SharePoint för redaktörer och portalansvariga

2 dagar

16950 kr

Kod: A158

Datum: 20 april, 4 maj, 18 maj, 7 juni, fler

Denna tvådagars SharePoint-kurs riktar sig till dig som ska ansvara för och underhålla struktur och innehåll i en SharePoint-sajt. Läs mer

Stockholm 20 april, 18 maj, 21 juni, 17 augusti
Göteborg 20 april, 18 maj, 7 juni, 21 juni, 21 juni, 17 augusti
Malmö 20 april, 4 maj, 18 maj, 21 juni, 21 juni, 3 juli, 17 augusti
Linköping 20 april, 18 maj, 21 juni, 21 juni, 17 augusti

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

2 dagar

7950 kr

Kod: A130

Datum: 24 april, 27 april, 16 maj, 29 maj, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 24 april, 27 april, 29 maj, 3 juli, 21 augusti
Göteborg 24 april, 27 april, 29 maj, 3 juli, 21 augusti
Malmö 24 april, 27 april, 16 maj, 29 maj, 3 juli, 21 augusti
Linköping 24 april, 27 april, 29 maj, 3 juli, 21 augusti

BizTalk Server 2016 - Developing Integration Solutions Nyhet

5 dagar

35450 kr

Kod: A372

Datum: 8 maj, 7 augusti, 4 september, 23 oktober, fler

Kursen riktar sig till systemutvecklare som skall arbeta med Microsoft BizTalk Server. Vi går igenom begrepp och teknologier i integrationslösningar och ger en orientering över hela Microsofts integrationsplattform med fokus på BizTalk Server. Läs mer

Stockholm 8 maj, 7 augusti, 4 september, 23 oktober, 11 december
Göteborg 8 maj, 7 augusti, 4 september, 23 oktober, 11 december
Malmö 8 maj, 7 augusti, 4 september, 23 oktober, 11 december
Linköping 8 maj, 7 augusti, 4 september, 23 oktober, 11 december

Windows 10 in the Enterprise Populär

2 dagar

19450 kr

Kod: A266

Datum: 6 april, 4 maj, 7 september, 14 september, fler

I den här workshopen får du lära dig allt som är värt att lära sig när det gäller Windows 10 i en företagsmiljö. Du får labba med de många nyheter som finns i Windows 10 för att på bästa sätt dra nytta av allt det nya i Windows 10 och därmed också framtidssäkra din organisations klientplattform. Läs mer

Stockholm 6 april, 4 maj, 7 september, 19 oktober, 30 november, 25 januari
Göteborg 7 september, 14 september, 19 oktober, 30 november, 25 januari
Malmö 7 september, 21 september, 19 oktober, 30 november, 25 januari
Linköping 7 september, 19 oktober, 30 november, 25 januari

SQL Server 2016 - Administering a Database Infrastructure Populär

5 dagar

32950 kr

Kod: M20764

Datum: 3 april, 24 april, 15 maj, 29 maj, fler

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska sköta driften av SQL Server. Den tar upp aspekter som åtkomst, rättigheter, datasäkerhet, övervakning och driftsäkerhet samt backup restore. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Göteborg 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 26 juni, 28 augusti
Stockholm 24 april, 15 maj, 12 juni, 28 augusti
Malmö 24 april, 15 maj, 29 maj, 12 juni, 28 augusti
Linköping 24 april, 15 maj, 12 juni, 28 augusti

SharePoint 2016 - Planning and Administering Nyhet

5 dagar

32950 kr

Kod: M20339-1

Datum: 24 april, 29 maj, 4 september, 25 september, fler

Denna Microsoft SharePoint 2016-utbildning ger dig kunskaper och färdigheter planera och administrera en webblösning baserad på SharePoint 2016. Du lär dig att rulla ut, handha och felsöka din SharePoint-miljö, och får även praktiska riktlinjer, best practice och annat som är bra att tänka på när du skall optimera din SharePoint-installation. Läs mer

Malmö 24 april, 29 maj, 4 september, 25 september, 23 oktober, 4 december
Stockholm 29 maj, 4 september, 23 oktober, 4 december
Göteborg 29 maj, 4 september, 23 oktober, 20 november, 4 december
Linköping 29 maj, 4 september, 23 oktober, 4 december

Advanced Automated Administration with Windows PowerShell

3 dagar

24950 kr

Kod: M10962

Datum: 19 april, 3 maj, 22 maj, 20 september, fler

Den här kursen lär dig hur du automatiserar och effektiviserar ditt dagliga managerings- och administrationsarbete och funktioner i din Windows Server-infrastruktur. Läs mer

Stockholm 19 april, 3 maj, 20 september, 22 november
Göteborg 19 april, 3 maj, 20 september, 30 oktober, 22 november
Malmö 19 april, 3 maj, 22 maj, 20 september, 22 november
Linköping 19 april, 3 maj, 20 september, 22 november

SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL Part 1 Populär

3 dagar

24950 kr

Kod: M20761-1

Datum: 24 april, 8 maj, 29 maj, 12 juni, fler

Denna utbildning ger dig en god förståelse för språket Transact-SQL T-SQL , som är en viktig grund oavsett om din inriktning är databasadministration, databasutveckling eller Business Intelligence. Läs mer

Stockholm 24 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti
Göteborg 24 april, 8 maj, 29 maj, 26 juni, 21 augusti
Malmö 24 april, 29 maj, 12 juni, 26 juni, 21 augusti
Linköping 24 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti

Microsoft Azure - Integrating On-Premises Core Infrastructure

3 dagar

25950 kr

Kod: M10992

Datum: 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december

Denna tredagars Azure hybrid-kurs behandlar flertalet Azure-komponenter, såsom Azure Compute, Azure Storage samt nätverkstjänster som kan utnyttjas vid implementation av hybridlösningar. I detta sammanhang innebär begreppet hybrid att integrera infrastruktur-teknologier i kundens eget datacenter med Azure IaaS- och PaaS-tjänster. Läs mer

Stockholm 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december
Göteborg 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december
Malmö 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december
Linköping 3 april, 29 maj, 2 oktober, 11 december

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

2 dagar

8950 kr

Kod: A132

Datum: 26 april, 18 maj, 31 maj, 5 juli, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Du fördjupar dina kunskaper inom kalkyler, avancerad formatering, kalkylbladsfunktioner och databaser i Excel. Du lär dig att koppla ihop information från olika kalkylblad och arbetsböcker. Du kan även sammanställa information från listor i Excel på ett överskådligt sätt med hjälp av pivottabeller. Läs mer

Stockholm 26 april, 31 maj, 5 juli, 23 augusti
Göteborg 26 april, 31 maj, 5 juli, 23 augusti
Malmö 26 april, 18 maj, 31 maj, 5 juli, 23 augusti
Linköping 26 april, 31 maj, 5 juli, 23 augusti

Microsoft Dynamics 365 - Configuration and Customization for Sales and Customer Service

3 dagar

25950 kr

Kod: A820

Datum: 31 maj, 13 september, 1 november, 13 december

Under kursen lär du dig hur du anpassar och konfigurerar Microsoft Dynamics 365 CRM Online . Kursen täcker bland annat säkerhet, hur du gör systeminställningar, anpassar formulär och vyer samt anpassar relationer. Läs mer

Stockholm 31 maj, 13 september, 1 november, 13 december
Göteborg 31 maj, 13 september, 1 november, 13 december
Malmö 31 maj, 13 september, 1 november, 13 december
Linköping 31 maj, 13 september, 1 november, 13 december