Microsoft-utbildning hos Addskills

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2012, Windows 7, 8 och 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Addskills tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker och utvecklare och användare.

Skaffa bevis på din kunskap!

Det finns många fördelar med att certifiera sig. Du får ett kvitto på din kompetens och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

SharePoint för redaktörer och portalansvariga

2 dagar

15950 kr

Kod: A158

Datum: 19 december, 12 januari, 26 januari, 13 februari, fler

Denna tvådagars SharePoint-kurs riktar sig till dig som ska ansvara för och underhålla struktur och innehåll i en SharePoint-sajt. Läs mer

Stockholm 19 december, 12 januari, 13 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 21 juni, 17 augusti
Sundsvall 19 december, 12 januari, 13 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 21 juni, 21 juni, 17 augusti
Umeå 19 december, 12 januari, 13 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 21 juni, 21 juni, 17 augusti
Göteborg 19 december, 12 januari, 26 januari, 13 februari, 16 mars, 30 mars, 20 april, 18 maj, 7 juni, 21 juni, 21 juni, 17 augusti

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

2 dagar

7650 kr

Kod: A130

Datum: 12 december, 16 januari, 30 januari, 13 februari, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 12 december, 16 januari, 13 februari, 20 mars, 24 april, 29 maj, 3 juli, 21 augusti
Göteborg 12 december, 16 januari, 30 januari, 13 februari, 20 mars, 30 mars, 24 april, 29 maj, 3 juli, 21 augusti
Malmö 12 december, 16 januari, 13 februari, 27 februari, 20 mars, 24 april, 15 maj, 29 maj, 3 juli, 21 augusti
Linköping 12 december, 16 januari, 13 februari, 20 mars, 24 april, 29 maj, 3 juli, 21 augusti

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

2 dagar

8650 kr

Kod: A132

Datum: 14 december, 18 januari, 1 februari, 15 februari, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Du fördjupar dina kunskaper inom kalkyler, avancerad formatering, kalkylbladsfunktioner och databaser i Excel. Du lär dig att koppla ihop information från olika kalkylblad och arbetsböcker. Du kan även sammanställa information från listor i Excel på ett överskådligt sätt med hjälp av pivottabeller. Läs mer

Stockholm 14 december, 18 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 5 juli, 23 augusti
Göteborg 14 december, 18 januari, 1 februari, 15 februari, 22 mars, 5 april, 26 april, 31 maj, 5 juli, 23 augusti
Malmö 14 december, 18 januari, 15 februari, 1 mars, 22 mars, 26 april, 17 maj, 31 maj, 5 juli, 23 augusti
Linköping 14 december, 18 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 5 juli, 23 augusti

Supporting and Troubleshooting Windows 10

5 dagar

31450 kr

Kod: M10982

Datum: 12 december, 23 januari, 20 februari, 6 mars, fler

Denna Windows 10-kurs är framtagen för att ge deltagaren kunskap och förmåga för att supporta och felsöka PC och enheter med Windows 10 i en nätverksmiljö baserad på Windows Server. Detta innefattar förståelse för Windows 10 och dess egenskaper, hur dessa kan utnyttjas i en Active Directory-miljö samt hur de kan felsökas. Läs mer

Stockholm 12 december, 23 januari, 20 februari, 3 april, 8 maj, 12 juni, 21 augusti
Göteborg 12 december, 23 januari, 20 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 29 maj, 12 juni, 21 augusti
Malmö 12 december, 23 januari, 23 januari, 20 februari, 20 mars, 3 april, 8 maj, 12 juni, 21 augusti
Linköping 12 december, 23 januari, 20 februari, 3 april, 8 maj, 12 juni, 21 augusti

System Center Configuration Manager - Managing Clients and Devices

5 dagar

31450 kr

Kod: M20696

Datum: 23 januari, 6 februari, 27 februari, 13 mars, fler

Denna SCCM-utbildning ger dig kunskaper och praktisk övning i att konfigurera och hantera klienter och enheter med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager tillsammans med relaterade verktyg och system. Läs mer

Stockholm 23 januari, 27 februari, 20 mars, 3 april, 12 juni, 3 juli, 28 augusti
Göteborg 23 januari, 6 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 12 juni, 26 juni, 3 juli, 28 augusti
Malmö 23 januari, 13 mars, 20 mars, 3 april, 29 maj, 12 juni, 3 juli, 28 augusti
Linköping 23 januari, 20 mars, 3 april, 12 juni, 3 juli, 28 augusti

SQL Server 2016 - Administering a Database Infrastructure Nyhet Populär

5 dagar

31450 kr

Kod: M20764

Datum: 23 januari, 6 februari, 13 februari, 27 februari, fler

Denna utbildning riktar sig till IT-tekniker och databasadministratörer som ska sköta driften av SQL Server. Den tar upp aspekter som åtkomst, rättigheter, datasäkerhet, övervakning och driftsäkerhet samt backup restore. Under kursen används SQL Server 2016, men det allra mesta ser likadant ut i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Stockholm 23 januari, 27 februari, 24 april, 15 maj, 12 juni, 28 augusti
Göteborg 23 januari, 6 februari, 27 februari, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 26 juni, 28 augusti
Malmö 23 januari, 13 februari, 27 februari, 24 april, 15 maj, 29 maj, 12 juni, 28 augusti
Linköping 23 januari, 27 februari, 24 april, 15 maj, 12 juni, 28 augusti

Automating Administration with Windows PowerShell 4.0 Populär

4 dagar

28450 kr

Kod: M10961mod

Datum: 16 januari, 6 februari, 13 februari, 6 mars, fler

Den här utbildningen lär dig kunskaperna i hur du använder PowerShell 4.0 för administrering och automatisering av Windows-baserade servrar. Läs mer

Stockholm 16 januari, 13 februari, 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti
Göteborg 16 januari, 6 februari, 13 februari, 10 april, 24 april, 15 maj, 19 juni, 3 juli, 15 augusti
Malmö 16 januari, 13 februari, 6 mars, 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti
Linköping 16 januari, 13 februari, 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti

SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL Part 1 Nyhet Populär

3 dagar

23950 kr

Kod: M20761

Datum: 16 januari, 6 februari, 27 februari, 13 mars, fler

Denna utbildning ger dig en god förståelse för språket Transact-SQL T-SQL , som är en viktig grund oavsett om din inriktning är databasadministration, databasutveckling eller Business Intelligence. Läs mer

Stockholm 16 januari, 27 februari, 27 mars, 29 maj, 26 juni, 21 augusti
Göteborg 16 januari, 6 februari, 27 februari, 27 mars, 8 maj, 29 maj, 26 juni, 21 augusti
Malmö 16 januari, 27 februari, 13 mars, 27 mars, 29 maj, 12 juni, 26 juni, 21 augusti
Linköping 16 januari, 27 februari, 27 mars, 29 maj, 26 juni, 21 augusti

SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL Part 2 Populär

2 dagar

18950 kr

Kod: M20461-2mod

Datum: 19 januari, 9 februari, 2 mars, 16 mars, fler

Denna SQL Server 2016-kurs är en lämplig utbildning för alla utvecklare, systemadministratörer eller andra som vill fördjupa sina kunskaper i att skriva till eller ta ut information ur databaser baserade på Microsoft SQL Server. Läs mer

Stockholm 19 januari, 2 mars, 30 mars, 1 juni, 29 juni, 24 augusti
Göteborg 19 januari, 9 februari, 2 mars, 30 mars, 11 maj, 1 juni, 29 juni, 24 augusti
Malmö 19 januari, 2 mars, 16 mars, 30 mars, 1 juni, 15 juni, 29 juni, 24 augusti
Linköping 19 januari, 2 mars, 30 mars, 1 juni, 29 juni, 24 augusti

Office 365 - Enabling and Managing Nyhet

5 dagar

32950 kr

Kod: M20347

Datum: 9 januari, 27 februari, 13 mars, 3 april, fler

Denna Office 365-kurs för IT-tekniker ger dig utbildning för att utföra förstudie, planering, utformning, utrullning och handhavande av Office 365-baserade IT-tjänster. I detta ingår identitetshantering, beroenden, kravställning och angränsande teknologier som en 365-lösning kan vara beroende av. Läs mer

Stockholm 9 januari, 27 februari, 3 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti
Malmö 9 januari, 27 februari, 13 mars, 3 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti
Linköping 9 januari, 27 februari, 3 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti
Sundsvall 9 januari, 27 februari, 3 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti

Skapa presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016

1 dagar

5650 kr

Kod: A148

Datum: 16 december, 23 januari, 17 februari, 10 april, fler

Efter denna PowerPoint kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda formgivningsmallar. Under denna kurs i Powerpoint får du dessutom tips om presentationsteknik som gör att du kan framföra dina presentationer på bästa sätt. Läs mer

Stockholm 16 december, 23 januari, 10 april, 7 juni, 14 augusti
Göteborg 16 december, 23 januari, 17 februari, 10 april, 22 maj, 7 juni, 14 augusti
Malmö 16 december, 23 januari, 10 april, 24 april, 7 juni, 14 augusti
Linköping 16 december, 23 januari, 10 april, 7 juni, 14 augusti

Windows Server 2016 - Skills Update

4 dagar

29450 kr

Kod: T983

Datum: 12 december, 17 januari, 7 februari, 28 februari, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning riktar sig till dig som redan har goda kunskaper i tidigare versioner av Windows Server men vill lära dig nyheterna i Windows Server 2016. Läs mer

Umeå (Eng) 12 december
Stockholm 17 januari, 28 februari, 18 april, 19 juni, 4 juli, 15 augusti
Göteborg 17 januari, 7 februari, 28 februari, 14 mars, 18 april, 2 maj, 19 juni, 4 juli, 15 augusti
Malmö 17 januari, 28 februari, 10 april, 18 april, 19 juni, 4 juli, 15 augusti

Microsoft Skype for Business 2015 - Core Solutions

5 dagar

31450 kr

Kod: M20334

Datum: 12 december, 16 januari, 13 februari, 6 mars, fler

Under denna kurs lär du dig att installera, planera och administrera en Microsoft Skype for Business 2015 lösning. Vi går igenom hur du använder en multi-site och high availability lösning, samt problemlösning och felsökning för att kunna underhålla infrastrukturen på bästa sätt. Vi går igenom Skype for business on premise och hur du migrerar från en tidigare version av Lync server. Läs mer

Stockholm 12 december, 16 januari, 6 mars, 24 april
Göteborg 12 december, 16 januari, 13 februari, 6 mars, 24 april, 12 juni
Malmö 12 december, 16 januari, 6 mars, 27 mars, 24 april
Linköping 12 december, 16 januari, 6 mars, 24 april

SQL Server 2016 - Performance Tuning and Optimization Nyhet

4 dagar

28450 kr

Kod: M10987

Datum: 16 januari, 21 mars, 4 april, 2 maj, fler

Denna avancerade SQL Server 2016-utbildning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att optimera databasens prestanda och med detta få databaserna att arbeta effektivt och problemfritt. Den lämpar sig för alla som administrerar, underhåller eller utvecklar för SQL Server och ger dig kunskaper om arkitektur samt praktiskt tillämpbar trimning och prestandaoptimering. Läs mer

Stockholm 16 januari, 21 mars, 30 maj, 3 juli, 14 augusti
Göteborg 16 januari, 21 mars, 4 april, 30 maj, 3 juli
Malmö 16 januari, 21 mars, 2 maj, 30 maj, 3 juli
Linköping 16 januari, 21 mars, 30 maj, 3 juli

Analyzing Data with Power BI

2 dagar

18950 kr

Kod: M10989

Datum: 6 december, 12 januari, 2 mars, 30 mars, fler

Denna Power BI-utbildning ger dig kunskaperna att hämta och analysera data för aktivt beslutsstöd, sk Self Service Business Intelligence. Power BI lyfter era data till smarta visualiseringar, som du kan samla och organisera så att du enkelt kan fokusera på det som i slutänden är viktigt för dina beslut. Med denna teknik håller du dig à jour, upptäcker trender tidigt samt fattar välgrundade och uppdaterade beslut. Läs mer

Linköping 6 december, 12 januari, 30 mars, 1 juni, 31 augusti
Stockholm 12 januari, 30 mars, 1 juni, 31 augusti
Göteborg 12 januari, 2 mars, 30 mars, 1 juni, 31 augusti
Malmö 12 januari, 30 mars, 10 april, 1 juni, 31 augusti

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services - On premise Nyhet

3 dagar

24450 kr

Kod: M20697-2-1

Datum: 12 december, 19 december, 13 februari, 6 mars, fler

Utbildningen ger dig som administratör de kunskaper och färdigheter som behövs för att driftsätta och underhålla Windows 10. Originalkursen är uppdelad i två delar. Denna del fokuserar på Windows 10 i en on premise miljö. Beroende på hur du ämnar implementera Windows 10, kan du välja att delta på endera eller båda kurserna. Läs mer

Göteborg 12 december, 19 december, 13 februari, 6 mars, 27 mars, 22 maj
Stockholm 19 december, 13 februari, 27 mars, 22 maj
Malmö 19 december, 13 februari, 27 mars, 24 april, 22 maj
Linköping 19 december, 13 februari, 27 mars, 22 maj

Windows ADK, SCCM and MDT - Enterprise Desktop Deployment

3 dagar

23950 kr

Kod: M20695mod

Datum: 18 januari, 13 februari, 27 mars, 10 april, fler

På denna tredagarskurs lär du dig utvärdera distributionsalternativ för operativsystem och applikationer samt bestämma den lämpligaste strategin för driftsättning, för att sedan implementera en distributionslösning för Windows-enheter som utifrån driftmiljöns behov. Läs mer

Göteborg 18 januari, 13 februari, 27 mars, 3 maj, 22 maj, 23 augusti
Stockholm 13 februari, 27 mars, 22 maj, 23 augusti
Malmö 13 februari, 27 mars, 10 april, 22 maj, 23 augusti
Linköping 13 februari, 27 mars, 22 maj, 23 augusti

Microsoft Azure - Implementing Infrastructure Solutions Nyhet

5 dagar

31450 kr

Kod: M20533

Datum: 9 januari, 6 februari, 20 mars, 15 maj, fler

Mycket har hänt sedan 2008 då Azure första gången lanserades och många är fortfarande inte medvetna om alla de tjänster som finns och vad som är möjligt där. Produkten har mognat och ger oss nu funktionalitet som tidigare endast de största och mest avancerade IT-avdelningar kunnat leverera. De flesta kommer säkert ha kvar viktiga delar i sin egen interna miljö, men det finns säkert vissa delar som lämpar sig för att placera i molnet. Läs mer

Stockholm 9 januari, 20 mars, 26 juni, 14 augusti
Göteborg 9 januari, 6 februari, 20 mars, 26 juni, 14 augusti
Malmö 9 januari, 20 mars, 15 maj, 26 juni, 14 augusti
Linköping 9 januari, 20 mars, 26 juni, 14 augusti

Windows Server 2016 - Networking

5 dagar

31450 kr

Kod: M20741

Datum: 23 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig grunderna till att kunna konfigurera och sköta en nätverksmiljö baserad på Windows Server 2016. Här ingår TCP IP, Remote Access och även mer avancerade teknologier såsom mjukvarudefinierat nätverk. Läs mer

Stockholm 23 januari, 24 april, 29 maj, 21 augusti
Göteborg 23 januari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 21 augusti
Malmö 23 januari, 27 februari, 24 april, 29 maj, 21 augusti
Linköping 23 januari, 24 april, 29 maj, 21 augusti

Administering System Center 2012 Operations Manager

4 dagar

29450 kr

Kod: M10964mod

Datum: 12 december, 24 januari, 28 mars, 10 april, fler

Under denna 4-dagarskurs kommer du att bland annat lära dig att göra en grunddesign, installera, konfigurera samt hantera Management Pack, övervakning, komplexa miljöer, komplexa applikationer och felsökning. Läs mer

Stockholm 12 december, 24 januari, 28 mars, 9 maj
Göteborg 12 december, 24 januari, 28 mars, 10 april, 9 maj
Malmö 12 december, 24 januari, 28 mars, 9 maj
Linköping 12 december, 24 januari, 28 mars, 9 maj