Microsoft-utbildning hos Addskills

Microsoft - Kurser och utbildning

Microsoft har under flera årtionden utgjort basen för IT-miljön på de flesta svenska arbetsplatser med produkter som t.ex. Windows Server 2012, Windows 7, 8 och 10, System Center, SharePoint, Exchange samt SQL. Addskills tillhandahåller ackrediterad Microsoft-utbildning för IT-tekniker och utvecklare och användare.

Skaffa bevis på din kunskap!

Det finns många fördelar med att certifiera sig. Du får ett kvitto på din kompetens och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Kurser inom Microsoft

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kurs för Rensa

Kursort

Jag är klar

Grundkurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

2 dagar

7650 kr

Kod: A130

Datum: 31 oktober, 14 november, 28 november, 5 december, fler

Lär dig att arbeta självständigt i Excel och skapa överskådliga och korrekta kalkyler och diagram. Excel grundkurs lär dig även att arbeta med listor av olika slag i Excel, hur du hanterar utskrifter samt hur du använder Excels kalkylbladsfunktioner, för att till exempel beräkna medelvärden eller summor. Läs mer

Stockholm 31 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 13 februari, 20 mars, 24 april, 29 maj, 3 juli, 21 augusti
Göteborg 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 16 januari, 30 januari, 13 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 29 maj, 3 juli, 21 augusti
Malmö 31 oktober, 14 november, 5 december, 12 december, 16 januari, 13 februari, 27 februari, 20 mars, 24 april, 15 maj, 29 maj, 3 juli, 21 augusti
Linköping 31 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 13 februari, 20 mars, 24 april, 29 maj, 3 juli, 21 augusti

SharePoint för redaktörer och portalansvariga

2 dagar

15950 kr

Kod: M55035mod

Datum: 14 november, 28 november, 19 december, 12 januari, fler

Denna tvådagars SharePoint-kurs riktar sig till dig som ska ansvara för och underhålla struktur och innehåll i en SharePoint-sajt. Läs mer

Göteborg 14 november, 28 november, 19 december, 12 januari, 26 januari, 13 februari, 16 mars, 30 mars, 20 april, 18 maj, 7 juni, 21 juni, 21 juni, 17 augusti
Stockholm 28 november, 19 december, 12 januari, 13 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 21 juni, 17 augusti
Malmö 28 november, 19 december, 12 januari, 13 februari, 23 februari, 16 mars, 20 april, 4 maj, 18 maj, 21 juni, 21 juni, 3 juli, 17 augusti
Linköping 28 november, 19 december, 12 januari, 13 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 21 juni, 21 juni, 17 augusti

Fortsättningskurs i Microsoft Excel 2010/2013/2016

2 dagar

8650 kr

Kod: A132

Datum: 2 november, 16 november, 30 november, 12 december, fler

Fördjupa dina kunskaper inom Excel så att du kan analysera, kontrollera och sammanställa data samt lösa avancerade uppgifter på ett effektivt sätt. Du fördjupar dina kunskaper inom kalkyler, avancerad formatering, kalkylbladsfunktioner och databaser i Excel. Du lär dig att koppla ihop information från olika kalkylblad och arbetsböcker. Du kan även sammanställa information från listor i Excel på ett överskådligt sätt med hjälp av pivottabeller. Läs mer

Stockholm 2 november, 16 november, 14 december, 18 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 5 juli, 23 augusti
Göteborg 2 november, 16 november, 30 november, 14 december, 18 januari, 1 februari, 15 februari, 22 mars, 5 april, 26 april, 31 maj, 5 juli, 23 augusti
Malmö 2 november, 16 november, 12 december, 14 december, 18 januari, 15 februari, 1 mars, 22 mars, 26 april, 17 maj, 31 maj, 5 juli, 23 augusti
Linköping 2 november, 16 november, 14 december, 18 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 5 juli, 23 augusti

System Center Configuration Manager - Managing Clients and Devices

5 dagar

31450 kr

Kod: M20696

Datum: 31 oktober, 7 november, 14 november, 5 december, fler

Denna SCCM-utbildning ger dig kunskaper och praktisk övning i att konfigurera och hantera klienter och enheter med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager tillsammans med relaterade verktyg och system. Läs mer

Stockholm 31 oktober, 7 november, 5 december, 27 februari, 20 mars, 3 april, 12 juni, 3 juli, 28 augusti
Göteborg 31 oktober, 31 oktober, 7 november, 5 december, 19 december, 6 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 12 juni, 26 juni, 3 juli, 28 augusti
Malmö 31 oktober, 7 november, 14 november, 5 december, 9 januari, 13 mars, 20 mars, 3 april, 29 maj, 12 juni, 3 juli, 28 augusti
Linköping 31 oktober, 7 november, 5 december, 20 mars, 3 april, 12 juni, 3 juli, 28 augusti

Windows Server 2016 - Skills Update

4 dagar

29450 kr

Kod: T983

Datum: 21 november, 5 december, 17 januari, 7 februari, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning riktar sig till dig som redan har goda kunskaper i tidigare versioner av Windows Server men vill lära dig nyheterna i Windows Server 2016. Kursen baseras på ett egenutvecklat kursmaterial som kompletterar Microsofts officiella kurs 20743. Läs mer

Malmö 21 november, 5 december, 17 januari, 17 januari, 28 februari, 28 februari, 10 april, 18 april, 19 juni, 4 juli, 15 augusti, 15 augusti
Stockholm 5 december, 17 januari, 28 februari, 18 april, 19 juni, 4 juli, 15 augusti
Göteborg 5 december, 17 januari, 17 januari, 7 februari, 28 februari, 28 februari, 14 mars, 18 april, 2 maj, 19 juni, 4 juli, 15 augusti, 15 augusti
Linköping 5 december, 17 januari, 17 januari, 28 februari, 28 februari, 18 april, 19 juni, 4 juli, 15 augusti, 15 augusti

SQL Server 2016 - Administering a Database Infrastructure Nyhet Populär

5 dagar

31450 kr

Kod: M20764

Datum: 14 november, 21 november, 5 december, 12 december, fler

Denna utbildning riktar sig till databasadministratörer som ska hantera databaser baserade på Microsoft SQL Server. Den tar upp aspekter som åtkomst, rättigheter, datasäkerhet, övervakning och driftsäkerhet samt backup restore. Under kursen används SQL Server 2016, men det du lär dig fungerar på samma sätt i SQL Server 2012 2014. Läs mer

Göteborg 14 november, 21 november, 5 december, 19 december, 23 januari, 6 februari, 27 februari, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 26 juni, 14 augusti
Stockholm 21 november, 19 december, 23 januari, 27 februari, 24 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti
Malmö 21 november, 12 december, 19 december, 23 januari, 13 februari, 27 februari, 24 april, 15 maj, 29 maj, 12 juni, 14 augusti
Linköping 21 november, 19 december, 23 januari, 27 februari, 24 april, 15 maj, 12 juni, 14 augusti

SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL Part 2 Populär

2 dagar

18950 kr

Kod: M20461-2mod

Datum: 27 oktober, 17 november, 1 december, 19 januari, fler

Denna SQL Server 2016-kurs är en lämplig utbildning för alla utvecklare, systemadministratörer eller andra som vill fördjupa sina kunskaper i att skriva till eller ta ut information ur databaser baserade på Microsoft SQL Server. Läs mer

Stockholm 27 oktober, 1 december, 19 januari, 2 mars, 30 mars, 1 juni, 29 juni, 24 augusti
Göteborg 27 oktober, 17 november, 1 december, 19 januari, 9 februari, 2 mars, 30 mars, 11 maj, 1 juni, 29 juni, 24 augusti
Malmö 27 oktober, 17 november, 1 december, 19 januari, 2 mars, 16 mars, 30 mars, 1 juni, 15 juni, 29 juni, 24 augusti
Linköping 27 oktober, 1 december, 19 januari, 2 mars, 30 mars, 1 juni, 29 juni, 24 augusti

Office 365 - Enabling and Managing Nyhet

5 dagar

32950 kr

Kod: M20347

Datum: 14 november, 5 december, 19 december, 9 januari, fler

Denna Office 365-kurs för IT-tekniker ger dig utbildning för att utföra förstudie, planering, utformning, utrullning och handhavande av Office 365-baserade IT-tjänster. I detta ingår identitetshantering, beroenden, kravställning och angränsande teknologier som en 365-lösning kan vara beroende av. Läs mer

Stockholm 14 november, 5 december, 9 januari, 27 februari, 3 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti
Göteborg 14 november, 5 december, 9 januari, 6 februari, 27 februari, 3 april, 24 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti
Malmö 14 november, 5 december, 19 december, 9 januari, 27 februari, 13 mars, 3 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti
Linköping 14 november, 5 december, 9 januari, 27 februari, 3 april, 29 maj, 26 juni, 21 augusti

SQL Server 2016 - Querying Data with Transact-SQL Part 1 Nyhet Populär

3 dagar

23950 kr

Kod: M20761

Datum: 14 november, 28 november, 16 januari, 6 februari, fler

Denna utbildning ger dig en god förståelse för språket Transact-SQL T-SQL , som är en viktig grund oavsett om din inriktning är databasadministration, databasutveckling eller Business Intelligence. Läs mer

Malmö 14 november, 28 november, 16 januari, 27 februari, 13 mars, 27 mars, 29 maj, 12 juni, 26 juni, 21 augusti
Göteborg 14 november, 28 november, 16 januari, 6 februari, 27 februari, 27 mars, 8 maj, 29 maj, 26 juni, 21 augusti
Stockholm 28 november, 16 januari, 27 februari, 27 mars, 29 maj, 26 juni, 21 augusti
Linköping 28 november, 16 januari, 27 februari, 27 mars, 29 maj, 26 juni, 21 augusti

Supporting and Troubleshooting Windows 10

5 dagar

31450 kr

Kod: M10982

Datum: 14 november, 12 december, 23 januari, 20 februari, fler

Denna Windows 10-kurs är framtagen för att ge deltagaren kunskap och förmåga för att supporta och felsöka PC och enheter med Windows 10 i en nätverksmiljö baserad på Windows Server. Detta innefattar förståelse för Windows 10 och dess egenskaper, hur dessa kan utnyttjas i en Active Directory-miljö samt hur de kan felsökas. Läs mer

Malmö 14 november, 12 december, 23 januari, 20 februari, 20 mars, 3 april, 8 maj, 12 juni, 21 augusti
Stockholm 12 december, 23 januari, 20 februari, 3 april, 8 maj, 12 juni, 21 augusti
Göteborg 12 december, 23 januari, 20 februari, 6 mars, 3 april, 8 maj, 29 maj, 12 juni, 21 augusti
Linköping 12 december, 23 januari, 20 februari, 3 april, 8 maj, 12 juni, 21 augusti

Automating Administration with Windows PowerShell 4.0 Populär

4 dagar

28450 kr

Kod: M10961mod

Datum: 28 november, 16 januari, 6 februari, 13 februari, fler

Den här utbildningen lär dig kunskaperna i hur du använder PowerShell 4.0 för administrering och automatisering av Windows-baserade servrar. Läs mer

Stockholm 28 november, 16 januari, 13 februari, 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti
Göteborg 28 november, 16 januari, 6 februari, 13 februari, 10 april, 24 april, 15 maj, 19 juni, 3 juli, 15 augusti
Malmö 28 november, 16 januari, 13 februari, 6 mars, 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti
Linköping 28 november, 16 januari, 13 februari, 10 april, 15 maj, 19 juni, 15 augusti

Skapa presentationer med Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016

1 dagar

5650 kr

Kod: A148

Datum: 16 december, 23 januari, 20 februari, 10 april, fler

Efter denna PowerPoint kurs kan du skapa professionella presentationer och bildspel. Du kan animera text, diagram och organisationsscheman med både ljud och effekter. Du kan infoga och redigera bilder, t.ex. fotografier, och vet hur du kan använda formgivningsmallar. Under denna kurs i Powerpoint får du dessutom tips om presentationsteknik som gör att du kan framföra dina presentationer på bästa sätt. Läs mer

Stockholm 16 december, 23 januari, 10 april, 7 juni, 14 augusti
Göteborg 16 december, 23 januari, 20 februari, 10 april, 22 maj, 7 juni, 14 augusti
Malmö 16 december, 23 januari, 10 april, 24 april, 7 juni, 14 augusti
Linköping 16 december, 23 januari, 10 april, 7 juni, 14 augusti

Windows Server 2016 - Active Directory and Identity Management

5 dagar

31450 kr

Kod: M20742

Datum: 7 november, 5 december, 12 december, 6 februari, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig kunskaperna för att konfigurera och hantera Active Directory Domain Services AD DS i en distribuerad miljö, implementera Group Policy samt ta kontroll över Active Directory-relaterade göromål i en Windows Server 2016-miljö. Läs mer

Malmö 7 november, 5 december, 6 februari, 24 april, 8 maj, 14 augusti
Stockholm 5 december, 6 februari, 6 mars, 8 maj, 14 augusti
Göteborg 5 december, 12 december, 6 februari, 20 mars, 8 maj, 12 juni, 14 augusti
Linköping 5 december, 6 februari, 8 maj, 14 augusti

SQL Server 2016 Analysis Services - Data Models Nyhet

3 dagar

24450 kr

Kod: M20768

Datum: 5 december, 6 februari, 10 april, 26 juni, fler

Denna Business Intelligence-kurs riktar sig till utvecklare som skapar BI-lösningar med SQL Server 2016. Under den här kursen lär du dig att skapa BI-lösningar med SQL Server Analysis Services SSAS . Du lär dig hur du arbetar med flerdimensionella databaser och analyskuber, semantiska och tabulära datamodeller samt MDX och DAX. Läs mer

Stockholm 5 december, 6 februari, 10 april, 26 juni, 28 augusti
Göteborg 5 december, 6 februari, 10 april, 10 april, 26 juni, 28 augusti
Malmö 5 december, 6 februari, 10 april, 26 juni, 28 augusti
Linköping 5 december, 6 februari, 10 april, 26 juni, 28 augusti

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services - On premise Nyhet

3 dagar

24450 kr

Kod: M20697-2-1

Datum: 7 november, 19 december, 13 februari, 6 mars, fler

Utbildningen ger dig som administratör de kunskaper och färdigheter som behövs för att driftsätta och underhålla Windows 10. Originalkursen är uppdelad i två delar. Denna del fokuserar på Windows 10 i en on premise miljö. Beroende på hur du ämnar implementera Windows 10, kan du välja att delta på endera eller båda kurserna. Läs mer

Stockholm 7 november, 19 december, 13 februari, 27 mars, 22 maj
Sundsvall 7 november, 19 december, 13 februari, 27 mars, 22 maj
Umeå 7 november, 19 december, 13 februari, 27 mars, 22 maj
Göteborg 7 november, 19 december, 13 februari, 6 mars, 27 mars, 22 maj

Microsoft SQL Server 2012/2014 - Administering Populär

5 dagar

31450 kr

Kod: M20462

Datum: 7 november, 5 december, 23 januari, 24 april, fler

Denna SQL server 2014-kurs vänder sig till dig som skall installera, konfigurera, driftsätta och underhålla SQL Server 2014 eller SQL Server 2012. Kursen är även till nytta för dig som har en 2008-miljö. Läs mer

Stockholm 7 november, 5 december, 23 januari, 24 april, 12 juni
Linköping 7 november, 5 december, 23 januari, 24 april, 12 juni
Sundsvall 7 november, 5 december, 23 januari, 24 april, 12 juni
Umeå 7 november, 5 december, 23 januari, 24 april, 12 juni

SQL Server 2016 Integration Services - Data Warehouse Nyhet

5 dagar

31450 kr

Kod: M20767

Datum: 14 november, 12 december, 13 februari, 3 april, fler

Denna SQL Server 2016- och Azure SQL Database-utbildning behandlar en av grundstenarna inom Business Intelligence-stöd, SQL Server Integrating Services SSIS och implementation av ETL och datalager, Data Warehouse. Läs mer

Stockholm 14 november, 12 december, 13 februari, 3 april, 19 juni
Linköping 14 november, 12 december, 13 februari, 3 april, 19 juni
Sundsvall 14 november, 12 december, 13 februari, 3 april, 19 juni
Umeå 14 november, 12 december, 13 februari, 3 april, 19 juni

Microsoft Azure - Implementing Infrastructure Solutions Nyhet

5 dagar

31450 kr

Kod: M20533

Datum: 7 november, 9 januari, 20 mars, 26 juni, fler

Mycket har hänt sedan 2008 då Azure första gången lanserades och många är fortfarande inte medvetna om alla de tjänster som finns och vad som är möjligt där. Produkten har mognat och ger oss nu funktionalitet som tidigare endast de största och mest avancerade IT-avdelningar kunnat leverera. De flesta kommer säkert ha kvar viktiga delar i sin egen interna miljö, men det finns säkert vissa delar som lämpar sig för att placera i molnet. Läs mer

Stockholm 7 november, 9 januari, 20 mars, 26 juni, 14 augusti
Linköping 7 november, 9 januari, 20 mars, 26 juni, 14 augusti
Sundsvall 7 november, 9 januari, 20 mars, 26 juni, 14 augusti
Umeå 7 november, 9 januari, 20 mars, 26 juni, 14 augusti

Windows Server 2016 - Networking

5 dagar

31450 kr

Kod: M20741

Datum: 28 november, 23 januari, 27 februari, 27 mars, fler

Denna Windows Server 2016-utbildning ger dig grunderna till att kunna konfigurera och sköta en nätverksmiljö baserad på Windows Server 2016. Här ingår TCP IP, Remote Access och även mer avancerade teknologier såsom mjukvarudefinierat nätverk. Läs mer

Göteborg 28 november, 23 januari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 21 augusti
Stockholm 28 november, 23 januari, 24 april, 29 maj, 21 augusti
Malmö 23 januari, 27 februari, 24 april, 29 maj, 21 augusti
Linköping 23 januari, 24 april, 29 maj, 21 augusti

Windows ADK, SCCM and MDT - Enterprise Desktop Deployment

3 dagar

23950 kr

Kod: M20695mod

Datum: 12 december, 18 januari, 13 februari, 27 mars, fler

På denna tredagarskurs lär du dig utvärdera distributionsalternativ för operativsystem och applikationer samt bestämma den lämpligaste strategin för driftsättning, för att sedan implementera en distributionslösning för Windows-enheter som utifrån driftmiljöns behov. Läs mer

Stockholm 12 december, 13 februari, 27 mars, 22 maj, 23 augusti
Göteborg 18 januari, 13 februari, 27 mars, 3 maj, 22 maj, 23 augusti
Malmö 13 februari, 27 mars, 10 april, 22 maj, 23 augusti
Linköping 13 februari, 27 mars, 22 maj, 23 augusti