Citrix XenApp and XenDesktop 7.6 – Deploying

Denna Citrix XenApp and XenDesktop 7.6-kurs ger eleverna de kunskaper de behöver för att kunna implementera en hostad Citrix applikations- och desktop-virtualiserings miljö som bygger på en Windows Server 2012.

Under kursens gång kommer eleverna lära sig hur man konfigurerar en miljö som  innehåller följande Citrix produkter: XenServer, XenApp, XenDesktop, Citrix licensserver, MCS, PVS, personlig vDisk, StoreFront, Netscaler (ICA Proxy, lastbalansering, Endpoint analys) och Citrix Receiver. Efter genomförd kurs kommer eleverna att bygga en miljö baserad på XenApp and XenDesktop 7.6-komponenter från grunden.

Målgrupp

Kursen är rekomenderad för tex arkitekter och konsulter. Eleverna kommer att med hjälp av hands-on labbar installera och konfigurera hostade applikationer och desktoppar i en virtualisering miljö.

Färdigheter

Efter genomförd kurs kommer eleverna ha följande kunskaper

 • Installera en Hypervisor
 • Installera infrastruktur komponenter
 • Installera XenApp and XenDesktop 7.6-komponenter
 • Kofigurera resurser (Server OS maskiner, Server hostade applikationer och Desktop OS maskiner)
 • Konfigurera profiler och policies
 • Installera PVS

Certifieringförberedande

Denna kurs är förberedande för Managing XenDesktop 7 Solutions certifiering. Genom att klara detta testet kommer eleven att erhålla den nya Citrix Certified Professional – Apps and Desktop certifikation.

Kursinnehåll

Modul 1: Understanding XenDesktop 7 Architecture

 • XenDesktop desktop virtualiserigns teknologier
 • Infrastruktur komponenter
 • Citrix komponenter
 • Designa en XenDesktop implementation
 • Design dokument

Modul 2: Setting up a Hypervisor

 • Installera en hypervisor
 • Installera management konsol
 • Konfigurera hypervisor
 • Skapa mallar

Modul 3: Setting up Infrastructure components

 • Installera infrastruktur komponenter
 • Installera en domän kontrollant
 • Installera en DHCP
 • Installera en Certificate Authority (CA)
 • Installera en fileserver
 • Installera SQL Server 2012

Modul 4: Setting up Citrix components

 • Arkitektur
 • Installera en licens server
 • Installera en Delivery Controller
 • Installera en andra Delivery Controller
 • Installera Citrix Universal Printer
 • Installera StoreFront
 • Installera Netscaler
 • Installera Receiver

Modul 5: Setting up XenDesktop 7 resources

 • Konfigurera XenDesktop 7 resurser
 • Förbereda Master Virtual Machine
 • Installera en Windows Server Master Image
 • Installera en Windows Desktop Master Image
 • Skapa en Machine Catalog
 • Skapa en Delivery Group
 • Installera Citrix Profile Management

Modul 6: Setting up policies

 • Installera GPO rollen
 • Konfigurera utskrifts policies
 • Konfigurera Remote Assistance
 • Konfigurera End User Experience
 • Mappa nätverks enheter
 • Konfigurera USB drive mapping
 • Prioritera policies
 • Ändra prioritet på policies
 • Testa Resultant Set of Policy
 • Felsökning av policies

Modul 7: Configuring Provisioning Services (PVS)

 • PVS arkitektur
 • Lägga till en andra PVS server
 • Installera PVS och gå med i en farm
 • Konfigurera vDisk
 • Installera Virtual Delivery Agent (VDA)
 • Knyta en vDisk till en Target Device
 • Skapa en Machine Catalog

Skapa en Delivery Group

Rekommenderade förkunskaper

Innan man går kursen bör man ha följande kunskaper:

 • Förståelse för server, desktop och applikations virtualiserings koncept
 • Erfarenhet av Windows Server 2012 som: Active Directory, Remote Desktop Services, DHCP, DNS, Prestanda, övervakning och GPO
 • Erfarenhet av Microsoft SQL Server
 • Grundläggande kännedom om XenDesktop, exempelvis ha genomgått följande kurs eller ha motsvarande kunskap: CXD-102 Introduction to XenDesktop 7

Om kursen

Pris: 35 450,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod CXD-300

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!