Bli projektledare – en projektledarkurs gör skillnad!

Skapa förutsättningar för att slutföra dina projekt med hög kvalitet och inom givna tids- och kostnadsramar! Addskills projektledarkurser ger dig verktygen du behöver för att styra och leda. Med kursledare som tillhör eliten inom projektledarutbildning, och som har gedigen erfarenhet av såväl projektledning, ledarskap, förhandling som organisationsutveckling, erbjuder vi projektledarutbildning för generella projektledare, IT-projektledare och projektdeltagare. Addskills erbjuder även ett heltäckande program med tillhörande diplomering.

Vad säger tidigare deltagare?

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Kurser inom Projektledning

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

Projektledning i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A710

Datum: 27 juni, 24 augusti, 14 september, 5 oktober, fler

Som projektledare är din uppgift att skapa förutsättningar för att projektet skall slutföras med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Den här kursen ger dig baskunskaper och färdigheter att driva projekt, från start till mål. Du får metoder och verktyg som ger stöd för lyckade projekt och du lär dig hur man undviker vanliga fallgropar. Läs mer

Stockholm 27 juni, 24 augusti, 19 oktober, 9 november, 14 december
Göteborg 27 juni, 24 augusti, 5 oktober, 19 oktober, 9 november, 7 december, 14 december
Malmö 27 juni, 24 augusti, 14 september, 19 oktober, 9 november, 23 november, 14 december
Linköping 27 juni, 24 augusti, 19 oktober, 9 november, 14 december

Grundläggande ekonomi för Ledare

2 dagar

13950 kr

Kod: A735

Datum: 16 juni, 10 oktober, 5 december

Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. Läs mer

Stockholm 16 juni, 10 oktober, 5 december
Göteborg 10 oktober, 5 december
Malmö 10 oktober, 5 december
Linköping 10 oktober, 5 december

Planera och följa upp projekt med Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

10950 kr

Kod: A183

Datum: 10 oktober, 28 november

Med Microsoft Project får du ett bra verktyg för att planera och följa upp projekt. Kursen lär dig att hantera resurser, aktiviteter och budget. Du kan lägga upp, uppdatera och göra enkel uppföljning i ett projekt. Vi går igenom hur du, både grafiskt och i text, ser effekterna av förändringar i projekt och hur du kan skriva ut dina projektplaner. Läs mer

Stockholm 10 oktober, 28 november
Sundsvall 10 oktober, 28 november
Umeå 10 oktober, 28 november
Göteborg 10 oktober, 28 november

Praktisk Förhandlingsteknik

2 dagar

13950 kr

Kod: A733

Datum: 20 juni, 8 september, 27 oktober, 1 december

Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef. Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre! Läs mer

Stockholm 20 juni, 8 september, 27 oktober, 1 december
Göteborg 20 juni
Malmö 20 juni
Linköping 20 juni

Ledarskap i IT-projekt

3 dagar

20450 kr

Kod: A711

Datum: 8 juni, 28 september, 30 november

Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång. Läs mer

Stockholm 8 juni, 28 september, 30 november
Göteborg 8 juni
Malmö 8 juni
Linköping 8 juni

Certifierad Scrum Master Populär

2 dagar

17950 kr

Kod: EP108

Datum: 8 augusti, 25 augusti, 10 oktober, 10 november, fler

Denna Scrum Master kurs gör dig väl förtrogen med metoden Scrum och hur den ska tillämpas. Du lär dig vad som krävs av en Scrum Master och hur du bygger upp ett väl fungerande team. Läs mer

Stockholm 8 augusti, 10 oktober, 1 december
Göteborg 25 augusti, 12 december
Malmö 10 november

Projektledning med agila metoder

2 dagar

13950 kr

Kod: A716

Datum: 13 juni, 1 september, 7 november

Denna kurs har som mål att klargöra vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Läs mer

Stockholm 13 juni, 1 september, 7 november

Agilt ledarskap med Lean

2 dagar

13950 kr

Kod: A736

Datum: 8 september, 10 november

I en föränderlig värld ställs nya krav på chefer och ledare. När förändring och nya förutsättningar tidigare varit tillfälliga utmaningar, är behovet av en adaptiv och smidig organisation idag en del av vardagen. Läs mer

Stockholm 8 september, 10 november

Praktisk Förändringsledning

2 dagar

13950 kr

Kod: A734

Datum: 29 september, 17 november

Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar. Läs mer

Stockholm 29 september, 17 november

Diplomerad projektledare

58300 kr

Kod: DiplPL

Datum: Kursen hålls på begäran

En grundläggande projektledarkurs är för många fullt tillräcklig för att utvecklas. Men du som söker mer inspiration och verkligen vill växa i din yrkesroll behöver en både bredare och djupare utbildning. Vi erbjuder nu ett heltäckande kursutbud med tillhörande diplomering. Läs mer

Preparandkurs inför IPMA-certifiering

2 dagar

13950 kr

Kod: A714

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen förbereder dig inför IPMA-certifiering genom att ge förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar. Läs mer

Kvalitet och kommunikation i projekt

2 dagar

13950 kr

Kod: A713

Datum: Kursen hålls på begäran

Många projekt leder inte till den effekt eller förändring som beställaren förväntar sig. För att ett projekt ska uppfattas som framgångsrikt krävs att både projektmålet och effektmålet uppfylls. På den här kursen få du baskunskaper och träning i hur du kan arbeta med kvalitet och kommunikation i och kring projektarbetet. Läs mer

Preparandkurs inför PMP-certifiering

2 dagar

13950 kr

Kod: A715

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna kurs förbereder dig inför certifieringstestet Project Management Professional PMP , från Project Management Institute PMI . Kursen ger förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar. Läs mer

Framgångsrik projektdeltagare

1 dagar

6950 kr

Kod: A709

Datum: Kursen hålls på begäran

För att arbete i projektform ska bli framgångsrikt krävs att hela projektgruppen fungerar väl tillsammans. Den här kursen ger dig grundkunskaper om projektarbetsformen och vad som förväntas av dig som projektdeltagare. Läs mer

Professional Scrum Developer

3 dagar

24000 kr

Kod: A326

Datum: Kursen hålls på begäran

Hur ser det ut i praktiken när man jobbar i tvåveckorssprintar, utan överlämningar eller minivattenfall? Hur hänger det här med arkitektur och test ihop med Scrum? Hur uppstår kraven och hur hanterar vi dem egentligen? Läs mer

Kanban Fundamentals

2 dagar

17450 kr

Kod: A320

Datum: Kursen hålls på begäran

Kanban är en metod som avser att identifiera, prioritera och åtgärda moment i en process för att exempelvis få ett agilt projekt att flyta på effektivt. Kursen fokuserar på att ge dig de grundläggande verktygen för att komma igång med Kanban och därigenom driva de viktigaste förändringarna i ert arbetssätt. Den tar även upp hur Kanban kan kombineras med andra agila metoder. Läs mer

Scrum i praktiken

2 dagar

15950 kr

Kod: A322

Datum: Kursen hålls på begäran

Under denna kurs får du lära dig hur Scrum fungerar och hur det förhåller sig till traditionell projektledning. Läs mer

Avancerade funktioner och analyser i Microsoft Project 2010/2013

2 dagar

10950 kr

Kod: A184

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om Microsoft Project. Du kan göra egna beräkningar och dra full nytta av informationen i Project. Du kan arbeta med flera projekt som utnyttjar samma resurser och du kan göra analys av data i Excel. Dessutom får du en djupgående kunskap i olika utskriftsalternativ och anpassningar. Läs mer

Prince 2 Practitioner

2 dagar

12900 kr

Kod: A232

Datum: Kursen hålls på begäran

The PRINCE2 Practitioner course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method. Läs mer

Prince2 Foundation

3 dagar

17900 kr

Kod: A231

Datum: Kursen hålls på begäran

The PRINCE2 Foundation course will provide delegates with a detailed knowledge of the PRINCE2 methodology including the seven processes, seven themes and seven principles central to running a project using the PRINCE2 method.The successful completion of the Foundation exam will give the delegate a recognized Foundation qualification. Läs mer