Projektledning i IT-projekt

Som projektledare är din uppgift att skapa förutsättningar för att projektet skall slutföras med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Den här kursen ger dig baskunskaper och färdigheter att driva projekt, från start till mål. Du får metoder och verktyg som ger stöd för lyckade projekt och du lär dig hur man undviker vanliga fallgropar.

Du lär dig också hur du kombinerar traditionell projektmetodik med agila arbetssätt. Läromedlet består av en bok och ett övningshäfte, kursinnehållet är kvalitetssäkrat genom att stödja IPMA/PMI certifiering, SPI (Svenskt Projektindex) och standarden ISO 21500. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som vill få kompetens när det gäller generell projektledning. Du som ska ansöka om certifiering som Project Management Professional (PMP) hos Project Management Institute (PMI) kan tillgodoräkna dig denna utbildning. Kursen ingår i Addskills Cornerstones diplomeringsprogram för projektledare.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har kännedom om vanligt förekommande programvaror och verktyg som används som projektledare.

Vidareutbildning

För dig som vill lära dig mer om projektkunskap erbjuder vi kurserna Ledarskap i IT-projekt, Grundläggande Ekonomi för Ledare samt Praktisk Förändringsledning. Vi arrangerar även anpassad utbildning för dig eller ditt företag.

Mervärden

Du får med dig projektmodellen Projectbase 2.0 och rätt att vid behov anpassa mallar och stöddokument till er verksamhet (om ni inte har en egen modell). Läroboken Projektledning (Tonnquist 2014) – uppskattad även som uppslagsverk i projektledningsmetodik och används idag vid flertalet universitet och högskolor.

Ämnesområden

När du har gått kursen kan du:

Redogöra för projektmetodikens grunder och olika modeller/processer

Använda mallar och analysstöd för projektplanering

Förena traditionell projektmetodik med agila arbetssätt

Starta ett projekt och samla in krav

Strukturera och planera ett projekt

Göra tids- och resursbedömningar

Fördela roller, befogenheter och ansvar i ett projekt

Upprätta en tidplan med aktiviteter och milstolpar

Upprätta en projektbudget

Analysera och hantera risker i projekt

Följa upp hur ett projekt fortlöper och hantera ändringar

Avsluta ett projekt och dra lärdomar

Tillämpa metoder för att bilda, leda och avveckla en projektgrupp

Tips och tricks

Deltagarnas frågor

Boka kursen

Boka din plats redan idag.

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 20 450,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod A710

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Boka kursen

Välj ort och kursstart

sg Startgaranti innebär att kursen startar oavsett antal deltagare

lc LiveClass innebär att kursen hålls som en lärarledd interaktiv onlineutbildning.

10 maj

22 maj

14 juni

16 augusti

5 september

6 september

10 oktober

24 oktober

14 november

4 december

11 december

Visa fler kursdatum

Kunduppgifter