Kvalitet och kommunikation i projekt

Många projekt leder inte till den effekt eller förändring som beställaren förväntar sig. För att ett projekt ska uppfattas som framgångsrikt krävs att både projektmålet och effektmålet uppfylls. På den här kursen få du baskunskaper och träning i hur du kan arbeta med kvalitet och kommunikation i och kring projektarbetet.

Vi går igenom de olika faserna i förändringsprocessen. Under kursen får du prova på metoder och verktyg för att driva ett framgångsrikt förändringsarbete. Kursledaren arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som vill vidareutveckla din kompetens som projektledare och säkra att dina projekt blir framgångsrika. Kursen är förberedande för certifiering som Project Management Professional (PMP) hos Project Management Institute (PMI). Kursen ingår i Addskills diplomeringsprogram för projektledare.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande kurs Projektledning i IT-projekt - A710, samt ha praktisk erfarenhet som projektledare.

Ämnesområden

 • Vad är kvalitet?
 • Kvalitetsmål för projektet, produkten och processen
 • Kvalitetsledning - beställarens och projektledarens roller
 • Kvalitetssäkring och rapportering
 • Kvalitetsstyrning och projektgranskning
 • Drivkrafter i kvalitetsarbetet
 • Problemanalyser
 • Kommunikationsplanering
 • Steg i förändringsprocessen
 • Metod för att skapa samsyn och förankring
 • Kritiska framgångsfaktorer i förändringsarbetet
 • Praktiska tips och tricks
 • Kursdeltagarnas frågor

Utbildningsformer

Addskills erbjuder mycket mer än traditionell klassrumsutbildning. Se vilka utbildningsformer som passar just dig!

Addskills kunskapsbank

Ta del av intressanta artiklar, webinars och filmade seminarier.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är anpassad till ditt företags behov? Läs mer om våra anpassade företagsutbildningar.

Om kursen

Pris: 13 950,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod A713

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!