Krav och test - Kurser och utbildning

Addskills erbjuder marknadens mest kompletta kursutbud inom Krav och test, i samarbete med Konsultbolag1. De flesta kursdatum har startgaranti! Här nedan hittar du vårt utbud av kurser och utbildningar inom Krav och test.

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Vad säger tidigare deltagare?

Startgarantier

Startgarantier

Som en av Sveriges största utbildningsleverantör kan vi erbjuda garanterad start på en mängd schemalagda kurstillfällen.

Kurser inom Krav och test

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ISTQB-certifierad testare

3 dagar

15450 kr

Kod: K1024

Datum: 25 april, 2 maj, 30 maj, 12 juni, fler

En kurs för dig som vill höja din status som testare testledare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Läs mer

Malmö 25 april
Stockholm 2 maj, 12 juni, 3 juli
Göteborg 30 maj

REQB-certifierad kravhanterare

2 dagar

13900 kr

Kod: K1014

Datum: 26 april, 10 maj, 30 maj, 27 juni

En kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Efter avslutad kurs finns möjlighet till examinering för att få en certifiering inom kravhantering. Den heter REQB-certifierad kravhanterare grundnivå. Läs mer

Stockholm 26 april, 30 maj, 27 juni
Malmö 10 maj

Effektiv kravhantering

2 dagar

13900 kr

Kod: K1010

Datum: 8 maj, 16 maj, 15 juni

I den här kursen får du lära dig ett flertal tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav. Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar. Läs mer

Stockholm 8 maj, 15 juni
Göteborg 16 maj

Acceptans på riktigt

1 dagar

7400 kr

Kod: K1021

Datum: 5 maj, 12 maj, 21 juni

Kursen handlar både om acceptanstest och acceptansperspektivet i hela teamet och under alla aktiviteter som ingår i utveckling av IT-system. Du och din organisation ska bli bättre utrustad för att jobba med acceptans redan från kravställning, som en integrerad del av utveckling, i samband med testning samt under och efter produktionssättning. Läs mer

Stockholm 5 maj, 21 juni
Malmö 12 maj

Testledning – testledarens fyra hörnpelare

2 dagar

13900 kr

Kod: K1022

Datum: 24 april, 1 juni

Denna kurs lär dig att praktiskt arbeta med teststrategi, testplan och testrapport utifrån mallar. Vi går också igenom testledarens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter kopplat till de olika stegen i testprocessen. Du kommer även att lära dig ett flertal mjuka egenskaper som du behöver för att kunna bygga upp och leda ett testteam på ett professionellt sätt. Konflikthantering, motivation och kommunikation. Precis som med alla våra utbildningar får du också ta del av lärarens och de övriga deltagarnas erfarenheter. Läs mer

Stockholm 24 april, 1 juni

Kravdesign – detaljera och strukturera kraven

2 dagar

13900 kr

Kod: K1011

Datum: 22 maj, 29 augusti

Kursen är en fördjupning för dig som redan behärskar grunderna i kravhantering. Några områden som kursen behandlar är kravmodellering, kravutveckling, kravnedbrytning och dokumentationstekniker. Läs mer

Stockholm 22 maj
Göteborg 29 augusti

Effektiv testmetodik – i projekt och förvaltning

2 dagar

13900 kr

Kod: K1020

Datum: 10 maj, 7 juni

En tvådagarskurs som lägger viktiga grunder för att kunna arbeta som testledare eller testare. Vanliga testtekniker, testprocessen och testverktyg är några av de många intressanta ämnen som behandlas. Läs mer

Göteborg 10 maj
Stockholm 7 juni

Agil kravhantering

1 dagar

7400 kr

Kod: K1027

Datum: 28 april

Målet med kursen är att få ut mer effekt av ditt eget eller din organisations kravarbete med tillämpning av agila tekniker och principer oavsett hur agilt eller icke-agilt ni jobbar idag. Du kommer att få praktiska tekniker, tips och idéer för att förbättra din kravhantering med mer agila inslag. Läs mer

Stockholm 28 april

ISTQB Agil Tester

2 dagar

13900 kr

Kod: K1028

Datum: 15 maj

Denna kurs är för dig som jobbar eller ska jobba med test i agila projekt och vill komplettera din ISTQB-certifiering. Läs mer

Stockholm 15 maj

Agil test

1 dagar

7400 kr

Kod: K1026

Datum: 29 maj

I denna kurs får du lära dig arbetsgång och tekniker för testarbete i en agil miljö. Kursen är en fortsättningskurs till kursen Effektiv testmetodik. Läs mer

Stockholm 29 maj

Kravledning – i projekt och förvaltning

2 dagar

13900 kr

Kod: K1012

Datum: 17 maj

Kursen är en påbyggnad för dig som redan behärskar grunderna i kravarbetet och som nu vill lära dig mera om att planera, leda och följa upp kravarbetet. Läs mer

Stockholm 17 maj

IREB CPRE

3 dagar

15450 kr

Kod: K1015

Datum: 13 juni

En kurs för dig som vill höja din status som kravhanterare och för dig som vill bekräfta dina existerande kunskaper. Du lär dig de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system. Efter avslutad kurs tillkommer en examinering för att få en internationell certifiering inom kravhantering. Certifieringen heter IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level. Läs mer

Stockholm 13 juni