V3 Service Lifecycle - Strategy

Denna 3-dagars-kurs vänder sig till IT-proffs som behöver en bra förståelse för processer, funktioner och aktiviteter relaterade till Service Strategy inom Service Lifecycle.

Kursen ger grunden för att genomföra ett certifieringsprov som genomförs vid ett annat tillfälle. Deltagare som klarar provet får 3 poäng tillgodo i poängsystemet för ITIL version 3. 

Du lär dig

Detaljerad förståelse om processer, funktioner och aktiviteter relaterade till Service Strategy inom Service Lifecycle.


Ämnesområden

Formatet på kursen är interaktivt och framtaget för att presentera informationen i hanterbara avsnitt för att lättare ta till sig kunskapen. Under kursen kommer deltagare att genomföra övningar och testprov för att förstärka inlärningen och förbereda för certifieringsprovet. Vi rekommenderar att certifieringstest bokas 1-2 veckor efter genomförd utbildning. Ett godkänt resultat ger ett certifikat i ITIL V3 Service Lifecycle Management - Service Strategy. Provet är på 90 minuter (+30 om inte engelska är modersmål) och är scenariobaserat med komplexa flervalsalternativ. Deltagare som klarar provet får 3 poäng tillgodo i poängsystemet för ITIL version 3.

Alla deltagare får komplett kursdokumentation med allt material som presenteras och används under kursen. Aktuell Lifecycle bok ingår i kursmaterialet.

  • Leda diskussioner om tjänstestrategier
  • Definiera tjänster och marknader
  • Utföra strategiska analyser
  • Tillämpa Financial Management
  • Hantera efterfrågan
  • Driva strategi genom livscykeln
  • Förstå kritiska framgångsfaktorer och risker

Relaterade kurser

Förkunskaper

Foundation version 3 samt praktiska erfarenheter från IT-verksamhet eller Service Management.

Om kursen

Pris: 17 000,00 kr

exklusive moms

Längd 3 dagar
Kurskod ITIL309

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com