V3 Service Capability - Service Offerings & Agreements

Denna 5-dagars-kurs vänder sig till IT-proffs som behöver en djup förståelse för processer, roller, funktioner och aktiviteter relaterade till Service Offerings & Agreements inom Service Lifecycle.

Kursen ger grunden för att genomföra ett certifieringsprov som genomförs vid ett annat tillfälle. Provet är på 90 minuter och är scenariobaserat med komplexa flervalsalternativ. Deltagare som klarar provet får 4 poäng tillgodo i poängsystemet för ITIL version 3. 


Du lär dig

Djup förståelse om processer, roller, funktioner och aktiviteter över Service Offerings & Agreements inom Service Lifecycle.

Ämnesområden

Formatet på kursen är interaktivt och framtaget för att presentera informationen i hanterbara avsnitt för att lättare ta till sig kunskapen. Under kursen kommer deltagare att genomföra övningar och testprov för att förstärka inlärningen och förbereda för certifieringsprovet. På eftermiddagen dag 5 finns det möjlighet att genomföra provet som vid godkänt ger ett certifikat i ITIL V3 Service Capability Management - Release, Control & Validation.

Provet är på 90 minuter (+30 om inte engelska är modersmål) och är scenariobaserat med komplexa flervalsalternativ. Deltagare som klarar provet får 4 poäng tillgodo i poängsystemet för ITIL version 3. Alla deltagare får komplett kursdokumentation med allt material som presenteras och används under kursen.

  • Service Portfolio Management
  • Service Level Management
  • Service Catalogue Management
  • Demand Management
  • Supplier Management
  • Financial Management

Relaterade kurser

  • ITIL V3 Service Capability - Release, Control & Validation (RCV)
  • ITIL V3 Service Capability - Operational Support & Analysis (OSA)
  • ITIL V3 Service Capability - Planning, Protection & Optimization (PPO)

Förkunskaper

Foundation version 3 samt praktiska erfarenheter från IT-verksamhet eller Service Management.

Om kursen

Pris: 26 000,00 kr

exklusive moms

Längd 5 dagar
Kurskod ITIL313

KompetenskortKompetenskort gäller på denna kurs

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com