ITIL/IT Service Management-utbildning

ITIL och IT Service Management hjälper dig att framgångsrikt införa processer för IT-tjänster i din organisation. Väl beskrivna processer, roller och procedurer är en nyckelfaktor för fortlöpande förbättring och leverans av IT-tjänster. Kunskaper i ITIL och IT Service Management ger dig stöd och riktlinjer om hur du på ett effektivt sätt kan leverera IT-tjänster som uppfyller dina kunders behov. Hos Addskills hittar du kurser om ITIL processer, ITIL foundation, ITIL Service Lifecycle och ITIL Service Capability. Möjligheten till ITIL certifiering är något som vi erbjuder i anslutning till kursens slut. Nyfiken på en företagslösning? Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för den som önskar.  

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Kurskarta - ITIL/IT Service Management Öppnas i nytt fönster

Vi har tagit fram kurskartor som ett stöd för dig när du planerar utbildning. Med Addskills kurskartor är det lättare att förstå hur kurserna hänger samman och vilken kurs som passar dig utifrån dina förkunskaper och ditt mål med utbildningen.

Vad säger tidigare deltagare?

Läs om Systembolagets ITIL-resa som gav ordning och reda med hjälp av utbildning!

Kurser inom ITIL/IT Service Management

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: A242

Datum: 23 augusti, 30 augusti, 11 september, 25 september, fler

Denna 3-dagars-kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av affärsdrivna IT-tjänster och behöver en bra förståelse för best practice processer inom Service Management. Kursen ger kunskaper i ITIL och dess terminologi, struktur och grundläggande koncept. Kursen ger också möjligheten att certifiera sig på ITIL Service Management Foundation nivå. Läs mer

Stockholm 23 augusti, 11 september, 25 september, 11 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 13 december, 10 januari
Göteborg 23 augusti, 30 augusti, 11 september, 25 september, 2 oktober, 11 oktober, 30 oktober, 6 november, 13 november, 27 november, 4 december, 13 december, 10 januari
Malmö 23 augusti, 11 september, 11 september, 25 september, 11 oktober, 23 oktober, 30 oktober, 13 november, 22 november, 27 november, 13 december, 18 december, 10 januari
Linköping 23 augusti, 11 september, 25 september, 11 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 13 december, 10 januari

ITIL® Lifecycle stream: Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: A249

Datum: 18 september, 22 november

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 18 september, 22 november
Göteborg 18 september, 22 november
Malmö 18 september, 22 november
Linköping 18 september, 22 november

ITIL® Lifecycle stream: Continual Service Improvement

3 dagar

17950 kr

Kod: A251

Datum: 27 september, 29 november

Kursen behandlar processen och metoder för att kontinuerligt följa upp och förbättra befintliga it-tjänster, processer och arbetssätt. Kursen fokuserar på planering, genomförande, uppföljning och aktiviteter som leder till förbättringar. Läs mer

Stockholm 27 september, 29 november
Göteborg 27 september, 29 november
Malmö 27 september, 29 november
Linköping 27 september, 29 november

ITIL® Capability stream: Planning, Protection and Optimization - BLENDED LEARNING A248

3 dagar

21950 kr

Kod: A245

Datum: 4 september, 4 december

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Kursen behandlar roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 4 september, 4 december
Göteborg 4 september, 4 december
Malmö 4 september, 4 december
Linköping 4 september, 4 december

ITIL® Capability stream: Operational Support & Analysis BLENDED LEARNING A250

3 dagar

21950 kr

Kod: A244

Datum: 30 augusti, 8 november

Kursen behandlar olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Vi går igenom roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 30 augusti, 8 november
Göteborg 30 augusti, 8 november
Malmö 30 augusti, 8 november
Linköping 30 augusti, 8 november

ITIL® Lifecycle stream: Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: A250

Datum: 30 augusti, 8 november

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 30 augusti, 8 november
Göteborg 30 augusti, 8 november
Malmö 30 augusti, 8 november
Linköping 30 augusti, 8 november

ITIL® Lifecycle stream: Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: A248

Datum: 4 september, 4 december

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 4 september, 4 december
Göteborg 4 september, 4 december
Malmö 4 september, 4 december
Linköping 4 september, 4 december

ITIL® Capability stream: Service Offerings & Agreements - BLENDED LEARNING A247

3 dagar

21950 kr

Kod: A246

Datum: 2 oktober, 18 december

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Kursen behandlar processer, roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 2 oktober, 18 december
Göteborg 2 oktober, 18 december
Malmö 2 oktober, 18 december
Linköping 2 oktober, 18 december

ITIL® Lifecycle stream: Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: A247

Datum: 2 oktober, 18 december

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 2 oktober, 18 december
Göteborg 2 oktober, 18 december
Malmö 2 oktober, 18 december
Linköping 2 oktober, 18 december

ITIL® Capability stream: Release, Control & Validation - BLENDED LEARNING A249

3 dagar

21950 kr

Kod: A243

Datum: 18 september, 22 november

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget och behandlar förändringsrelaterade processer och metoder för kontroll av förändring av it-tjänster, dvs. planering, utvärdering, paketering, testning, verifiering, kunskapsöverföring och driftsättning. Läs mer

Stockholm 18 september, 22 november
Göteborg 18 september, 22 november
Malmö 18 september, 22 november
Linköping 18 september, 22 november

Så anpassar du dig till GDPR (Dataskyddsförordningen) Nyhet

1 dagar

6450 kr

Kod: A300

Datum: 18 september, 26 september, 2 oktober, 17 oktober, fler

Många pratar och har frågor om EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR . Den nya förordningen börjar gälla i maj 2018 och får omfattande påverkan på förutsättningarna för hantering av personuppgifter. Läs mer

Stockholm 18 september, 7 december
Linköping 26 september
Malmö 2 oktober
Göteborg 17 oktober

ITIL® Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: A255

Datum: 23 oktober

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL. Läs mer

Stockholm 23 oktober
Göteborg 23 oktober
Malmö 23 oktober
Linköping 23 oktober

ITSM Specialist – Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: I204

Datum: 14 september, 20 november

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Läs mer

Stockholm 14 september, 20 november

Kepner-Tregoe Foundation - Gateway to Service Excellence

2 dagar

13900 kr

Kod: A252

Datum: 25 september, 20 november

Kepner-Tregoe är en strukturerad metodik för felsökning och erkänd som best practice av ITIL för incident och problemhantering. I mer än 50 år har Kepner-Tregoe, en av världens ledande felsökningsföretag använt denna metodik för att öka tjänsteprestanda inom globala organisationer, som t.ex. NASA, IBM, Sun Microsystems, RIM och Siemens. Läs mer

Stockholm (Eng) 25 september, 20 november

ITSM Specialist – Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: I205

Datum: 21 september, 7 december

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 21 september, 7 december

ITIL® Practitioner Nyhet

2 dagar

13950 kr

Kod: A240

Datum: 25 september, 30 november

Denna 2-dagars kurs ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Stockholm 25 september, 30 november

CISSP - Certification Preparation

5 dagar

34950 kr

Kod: GK9840

Datum: 9 oktober

Vill du ta din karriär till nästa steg inom säkerhet, är Certified Information Systems Security Professional CISSP ett kraftfullt alternativ. Lär av vår expert med erfarenhet från verkligheten på denna kurs som täcker certifieringens alla moment. Deltagna får även ett exemplar av CISSP ISC 2 Certified Information Systems Security Professional Official Study Guide. Läs mer

Stockholm 9 oktober

Processmodellering

2 dagar

12950 kr

Kod: I210

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen är en praktisk kurs för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet. Läs mer

Apollo 13 - an ITSM Case Experience

1 dag

0 kr

Kod: Apollo13

Datum: Kursen hålls på begäran

Apollo 13 är ett simuleringsspel där deltagarna agerar Mission Control och konfronterar utmanande realtids-scenarion från rymduppdraget. I simuleringen får Mission Control uppdraget att tillhandahålla Mission Critical Services , en utmaning som påminner om vardagen för IT-funktioner. Läs mer

Introduktion till Service Management

1 dagar

4900 kr

Kod: A253

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna endagskurs vänder sig till dig som vill få en överblick över ITIL Service Management Lifecycle. Det ger en introduktion till ämnet och ger bred bakgrund om terminologi, processer, funktioner och roller i ITIL. Kursmaterialet till denna kurs är på svenska. Läs mer