ITIL/IT Service Management-utbildning

ITIL och IT Service Management hjälper dig att framgångsrikt införa processer för IT-tjänster i din organisation. Väl beskrivna processer, roller och procedurer är en nyckelfaktor för fortlöpande förbättring och leverans av IT-tjänster. Kunskaper i ITIL och IT Service Management ger dig stöd och riktlinjer om hur du på ett effektivt sätt kan leverera IT-tjänster som uppfyller dina kunders behov. Hos Addskills hittar du kurser om ITIL processer, ITIL foundation, ITIL Service Lifecycle och ITIL Service Capability. Möjligheten till ITIL certifiering är något som vi erbjuder i anslutning till kursens slut. Nyfiken på en företagslösning? Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för den som önskar.  

Anpassad företagsutbildning

Behöver du en utbildning som är justerad till ditt företags behov? Är ni flera som behöver samma utbildning? Vill ni välja datum och tid helt själva? Vi erbjuder företagsutbildning helt anpassad efter era behov!

Kurskarta - ITIL/IT Service Management Öppnas i nytt fönster

Vi har tagit fram kurskartor som ett stöd för dig när du planerar utbildning. Med Addskills kurskartor är det lättare att förstå hur kurserna hänger samman och vilken kurs som passar dig utifrån dina förkunskaper och ditt mål med utbildningen.

Vad säger tidigare deltagare?

Läs om Systembolagets ITIL-resa som gav ordning och reda med hjälp av utbildning!

Kurser inom ITIL/IT Service Management

Filtrera:

Ämnen Rensa

Kursort

Jag är klar

ITIL Foundation Populär

3 dagar

16500 kr

Kod: A242

Datum: 30 januari, 13 februari, 27 februari, 13 mars, fler

Kursen ITIL Foundation behandlar olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation som Event Management, Incident Management, Request Fulfillment, Problem Management och Access Management. Kursen behandlar funktioner som Service Desk, Technical Management, IT Operations Management och Application Management. Vi går igenom roller, ansvar, teknik, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Göteborg 30 januari, 13 februari, 13 mars, 20 mars, 3 april, 24 april, 8 maj, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Stockholm 13 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Malmö 13 februari, 27 februari, 20 mars, 27 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti
Linköping 13 februari, 20 mars, 3 april, 24 april, 15 maj, 12 juni, 3 juli, 22 augusti

ITIL® v3 Capability stream: Planning, Protection and Optimization - BLENDED LEARNING A248

3 dagar

21950 kr

Kod: A245

Datum: 27 februari, 3 maj

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs att utforma kvalitativa it-tjänster. Kursen behandlar roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 27 februari, 3 maj
Göteborg 27 februari, 3 maj
Malmö 27 februari, 3 maj
Linköping 27 februari, 3 maj

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Design

3 dagar

17950 kr

Kod: A248

Datum: 27 februari, 3 maj

Kursen behandlar utformningen av it-tjänster Service Design . Fokus ligger på kravinsamling och utformning av informationssystem, processer, mätvärden för styrning och uppföljning samt de arkitekturer som behövs för en väl fungerande levereras av it-tjänster. Kursens centrala begrepp är tjänstekatalogen, SLAer, kvalitet och Service Design-processerna. Läs mer

Stockholm 27 februari, 3 maj
Göteborg 27 februari, 3 maj
Malmö 27 februari, 3 maj
Linköping 27 februari, 3 maj

ITSM Specialist – Change & Release

2 dagar

13950 kr

Kod: I205

Datum: 23 mars, 22 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med förändringar, releases och utrullningar i din organisation. Läs mer

Stockholm 23 mars, 22 maj
Göteborg 23 mars, 22 maj
Malmö 23 mars, 22 maj
Linköping 23 mars, 22 maj

ITSM Specialist – Incident & Problem Management

2 dagar

13950 kr

Kod: I204

Datum: 16 mars, 18 maj

Kursen är en specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Service Desk, Incident Management och Problem Management i din organisation. Läs mer

Stockholm 16 mars, 18 maj
Göteborg 16 mars, 18 maj
Malmö 16 mars, 18 maj
Linköping 16 mars, 18 maj

ITIL® v3 Managing Across the Lifecycle

5 dagar

25950 kr

Kod: A255

Datum: 8 maj

Managing Across the Lifecycle Certificate är den avslutande kursen efter genomförda Service Lifecycle- eller Service Capability-certifieringar och leder till ITIL Expert-examen. Syftet med kursen och tillhörande certifiering är att validera kunskapen över alla områden inom ITIL V3. Kursen fokuserar på förståelse för affärsverksamheten, management och övergripande mål, syfte, processer, funktioner och aktiviteter samt de gränssnitt och interaktioner mellan processerna som adresseras i de fem huvudpubliceringarna inom ITIL V3. Läs mer

Stockholm 8 maj
Göteborg 8 maj
Malmö 8 maj
Linköping 8 maj

ITIL® v3 Capability stream: Release, Control & Validation - BLENDED LEARNING A249

3 dagar

21950 kr

Kod: A243

Datum: 10 april

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som behövs för en god hantering av förändringar av it-tjänster. Kursen bygger i huvudsak på Service Transition-steget och behandlar förändringsrelaterade processer och metoder för kontroll av förändring av it-tjänster, dvs. planering, utvärdering, paketering, testning, verifiering, kunskapsöverföring och driftsättning. Läs mer

Stockholm 10 april
Linköping 10 april
Sundsvall 10 april
Umeå 10 april

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Transition

3 dagar

17950 kr

Kod: A249

Datum: 10 april

Kursen behandlar förändring av it-tjänster från utformning till överlämning till drift. Kursen fokusera på hantering och implementation av förändringar som stödjer affärsmålen och effektiv hantering av driftsättning utan att störa leveransen av befintliga it-tjänster. Stor vikt läggs på att förstå principer, hantering och kontroll av alla Service Transition-aktiviteter samt relaterade aspekter som kommunikation, åtaganden och organisatorisk förändring. Läs mer

Stockholm 10 april
Göteborg 10 april
Malmö 10 april
Linköping 10 april

ITIL® v3 Capability stream: Service Offerings & Agreements - BLENDED LEARNING A247

3 dagar

21950 kr

Kod: A246

Datum: 13 mars

Kursen ger en djup förståelse om it-tjänster och de processer, roller, funktioner och aktiviteter som är fokuserade på en strategisk och taktisk hantering av it-tjänsteportföljen och därtill knutna överenskommelser och avtal. Kursen behandlar processer, roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 13 mars
Göteborg 13 mars
Malmö 13 mars
Linköping 13 mars

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Strategy

3 dagar

17950 kr

Kod: A247

Datum: 13 mars

Kursen behandlar strategisk hantering av it-tjänster utifrån en tjänsteportfölj som bygger på kundvärde och behov. Kursen fokuserar på nytta och värde av nya och befintliga tjänster. I Service Strategy-steget identifieras och definieras kundbehov, ekonomiska förutsättningar samt tjänster och marknadssegment. Syftet med strategin är att styra mot företagets affärsvision och ska genomsyra hela tjänstelivscykeln, från idé till drift och vidareutveckling. Läs mer

Stockholm 13 mars
Linköping 13 mars
Sundsvall 13 mars
Umeå 13 mars

ITIL® v3 Capability stream: Operational Support & Analysis BLENDED LEARNING A250

3 dagar

21950 kr

Kod: A244

Datum: 19 april

Kursen behandlar olika drift-, support- och återställningsrelaterade processer och funktioner. Stor vikt läggs på processer inom Service Operation. Vi går igenom roller, ansvar, metoder, implementation, utmaningar, kritiska framgångsfaktorer och risker. Läs mer

Stockholm 19 april
Göteborg 19 april
Malmö 19 april
Linköping 19 april

ITIL® v3 Lifecycle stream: Service Operation

3 dagar

17950 kr

Kod: A250

Datum: 19 april

Kursen behandlar operationell drift av it-tjänster med hantering av incidenter och de underliggande problemen, förfrågningar, behörigheter och hantering av viktiga händelser, samt organisatoriska funktioner, framför allt service desk. Kursen fokuserar på att hantera förändringar utan att påverka driftstabiliteten samt på en professionell och serviceinriktad hantering av kundkontakter och leverans av kostnadseffektiva tjänster i enlighet med överenskomna tjänstnivåer SLA . Läs mer

Stockholm 19 april
Göteborg 19 april
Malmö 19 april
Linköping 19 april

ITIL® Practitioner Nyhet

2 dagar

13950 kr

Kod: A240

Datum: 16 februari, 6 april

Denna 2-dagars kurs ger praktisk vägledning om hur man inför och anpassar ramverket ITIL för att stödja ditt företags mål. Ta vara på dina ITIL-kunskaper och förädla din vardag med hjälp av ITIL practitioner kursen. Kursledaren är ITIL-ackrediterad, arbetar även som konsult och delar med sig av sin praktiska erfarenhet. Läs mer

Stockholm 16 februari, 6 april

Kepner-Tregoe Foundation - Gateway to Service Excellence

2 dagar

13900 kr

Kod: A252

Datum: 6 februari

Kepner-Tregoe är en strukturerad metodik för felsökning och erkänd som best practice av ITIL för incident och problemhantering. I mer än 50 år har Kepner-Tregoe, en av världens ledande felsökningsföretag använt denna metodik för att öka tjänsteprestanda inom globala organisationer, som t.ex. NASA, IBM, Sun Microsystems, RIM och Siemens. Läs mer

Stockholm (Eng) 6 februari

Processmodellering

2 dagar

12950 kr

Kod: I210

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen är en praktisk kurs för dig som önskar öka din förståelse och förmåga att arbeta med processer. Den är för dig som vill öka din kompetens för att kunna identifiera, kartlägga, dokumentera och arbeta mer effektivt med processer i din verksamhet. Läs mer

Apollo 13 - an ITSM Case Experience

1 dag

0 kr

Kod: Apollo13

Datum: Kursen hålls på begäran

Apollo 13 är ett simuleringsspel där deltagarna agerar Mission Control och konfronterar utmanande realtids-scenarion från rymduppdraget. I simuleringen får Mission Control uppdraget att tillhandahålla Mission Critical Services , en utmaning som påminner om vardagen för IT-funktioner. Läs mer

Introduktion till Service Management

1 dagar

4900 kr

Kod: A253

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna endagskurs vänder sig till dig som vill få en överblick över ITIL Service Management Lifecycle. Det ger en introduktion till ämnet och ger bred bakgrund om terminologi, processer, funktioner och roller i ITIL. Kursmaterialet till denna kurs är på svenska. Läs mer

Virtualization Essentials

2 dagar

19450 kr

Kod: A287

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen behandlar affärsperspektiv, teknisk organisation, samt driftsättning och administration och underhåll av virtualiserade lösningar. Kursen gör det möjligt för deltagarna att klara den tillhörande Virtualization Ready ProfessionalT-certifieringen www.cloudcredential.org . Läs mer

Cloud Essentials

2 dagar

14950 kr

Kod: A286

Datum: Kursen hålls på begäran

Kursen behandlar de affärsmässiga och tekniska perspektiven på molntjänster cloud computing . Du lär dig hur man inför, driftar och styr olika molntjänster. Kursen gör det möjligt för deltagarna att klara den tillhörande Cloud Ready Professional-certifieringen www.cloudcredential.org . Läs mer

ITIL Awareness & Inspiration

Halvdag

2350 kr

Kod: ITIL001

Datum: Kursen hålls på begäran

Denna halvdags introduktionskurs ger deltagare en unik möjlighet att få en introduktion till koncepten ITIL och IT Service Management. Den ger en översikt av begreppen inom ITIL ramverket samt introducerar de viktigaste ITIL-processerna. Denna kurs förklarar hur ITIL processer drivs av en tjänstelivscykeln för att ge en väl fungerande organisation, vilket säkerställer hög kvalitet av tjänsteleverans till sina kunder. Den har utformats för elever som behöver en grundläggande kännedom om ITIL och som en del av ett större program eller för dem vill bedöma ITIL ITSM för sin organisation. Läs mer