Lean IT Foundation - med fallstudie

IT-organisationer söker ständigt nya vägar för att öka kundnöjdhet, tjänstekvalitet och värdet för verksamheten. Lean IT används för att transformera din IT-organisation till en kundfokuserad, effektiv och transparent IT-organisation som levererar beständiga resultat för verksamheten. Lean IT Foundation utbildningen omfattar alla delar som behövs för att ge dig en grundläggande kunskap om Lean IT. Efter genomförd utbildning kan du effektivt delta i Lean IT transformationsprogram.

Certpris 2300:- +moms

Denna kurs kan levereras som en öppen kurs hos oss i våra lokaler, som en företagsintern utbildning eller genom vårt virtuella klassrum. Kursen kan skräddarsys som en del av ett utbildningsprogram hos er för att bäst passa er organisation men ändå leverera fördelarna som best practice utbildningar gör. Våra utbildare arbetar i dessa fall tätt ihop med er för att ta fram ett utbildningsprogram som passar just Er organisation.

Deltagarna får en Lean IT arbetsbok som innehåller presentationsmaterial, fallstudien och exempelfrågor till certifiering. Kursmaterialet är på engelska.

Målgrupp : Alla som arbetar inom en IT-organisation.


Du lär dig

Lean IT Foundation kursen är två dagar, under utbildningen får du lära dig grunderna inom Lean och hur detta kan användas inom IT. Kursen innehåller praktiska moment för att hjälpa till att bygga praktisk kunskap. Utbildningen kommer att introducera dig till de mjukare delarna av Lean som t ex förändringsapproacher och hur man kan medverka till att förändra människors beteende och attityd. Alla övningar är relaterade till IT men kräver ingen IT-teknisk kunskap.

Kursen levereras med en intressant fallstudie som är designad för att ytterligare förbättra deltagarnas förståelse för Lean IT. Deltagare på denna kurs blir väl förberedda för att skriva det tillhörande Lean IT Foundation certifieringsprovet.

Efter kursen kommer du att kunna:

  • Förstå koncepten bakom Lean och hur de kan användas inom IT
  • Analysera kundvärde och översätta kundens röst till processer
  • Förstå Lean koncept som kundvärde, värdeströmmar, flöde, “Pull”, perfektion
  • Diagnostisera och förbättra processer med hjälp av Value stream mapping
  • Problemlösning med hjälp av Kaizen
  • Arbeta med DMAIC förbättringshjul
  • Tilldela förbättringsaktiviteter som förbättrar processernas resultat
  • Förstå vilka beteenden och attityder som är väsentliga inom Lean-organisationer
  • Förbereda deltagarna för att ta göra ett Lean IT Foundation Certifieringsprov

Ämnesområden

1. INTRODUCTION TO LEAN
• Introduction
• The history of Lean
• The key elements of Lean
• The concept of Waste, Variability and Inflexibility
• The five dimensions of Lean IT


2. THE CUSTOMER
• Customer Value
• Voice of the Customer
• Value-add and non-value-add work
• Critical-to-quality tree
• Value streams in IT
• Cost of Poor Quality


3. THE PROCESS
• The concept of a process
• SIPOC diagramming
• Creating a Value Stream Map
• Analyzing a Value Stream Map


4. PERFORMANCE
• What is performance?
• Key Performance Indicators
• Operational Process Efficiency
• Skills and Knowledge matrix

5. ORGANIZATION
• Organizational structure and customer focus
• Performance Dialogue
• Visible Management
• Day Start and Week board


6. PROBLEM SOLVING
• Structured Problem Solving
• KAIZEN approach


7. BEHAVIOR & ATTITUDE
• Lean Leadership & Behavior
• Organizational Change
• Change Story


8. EXAM PREPARATION
• Sample Exam
• How to prepare for the exam
• Check Out

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att delta på denna kurs, det är dock en fördel om du har grundläggande kunskaper om IT och dess olika koncept.

Om kursen

Pris: 12 900,00 kr

exklusive moms

Längd 2 dagar
Kurskod Lean IT Foundation

Kursen hålls på begäran

Kontakta oss för mer information.

Telefon: 08-440 11 00
E-post: info@addskills.com

Kontakta oss

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till oss!